RASK SAKSGANG: Administrerende direktør Nina Solli regner med at innleiesaken behandles i Stortinget før sommerferien.

ARBEIDSLIV

BNL om innleieforbud: – Svært krevende

Byggenæringen er svært opptatt av forslagene til nye innleieregler. Det er en krevende sak, slår BNL-direktør Nina Solli fast.

Published

BNL har hatt flere webinarer for å gå gjennom forslagene som nå er ute til høring. Her har det vært stor interesse fra medlemmene.

Storrengjøring

– Innleiesaken er svært krevende for oss. Regjeringen vil gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet ved å sikre faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi regner med at saken behandles i Stortinget før sommerferien. Dersom regjeringen holder fast ved forslagene etter høringen, så er det flertall på Stortinget for denne innstrammingen sammen med SV, sier Nina Solli I BNL, som nå jobber med høringssvar.

Når regjeringen nå anbefaler eten rekke endringer i arbeidsmiljøloven og i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak, er dette basert på den såkalte Hurdalsplattformen – regjeringsplattformen som de to regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet utarbeidet som grunnlaget for regjeringssamarbeidet.

Tydelig fra Hurdal

Her er de tydelige på at de vil øke organisasjonsgraden ved å gi virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, ytterligere unntak og rettigheter. De vil gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet, og vurdere kollektiv søksmålsrett på flere områder.

Som en del av dette vil de sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle. Dette arbeidet skal også klargjøre regelverket for utsendte arbeidstakere.

Powered by Labrador CMS