NY JOBB: Birthe Espeland er leder av NemiTeks lokallag i Bergen. Nå er hun også leder av klyngeorganisasjonen, Proptech Innovation.

ARBEIDSLIV

Nå er Birthe (33) proptech-topp

Nå skal lederen for NemiTeks lokallag i Bergen sette innovasjon på dagsorden. Birthe Espeland har nemlig tatt over som daglig leder for klyngeorganisasjonen, Proptech Innovation.

Published

– I denne jobben får jeg brukt hele bakgrunnen min, samtidig som den bygger videre på det jeg har jobbet med i NemiTek gjennom fem år, sier Birthe Espeland (33), som understreker at hun fortsetter som leder for NemiTeks lokallag i Bergen.

– De to organisasjonene drar i samme retning, så her ser jeg bare positive synergier og muligheter, sier Espeland.

Ønsker å bidra til innovasjon

Første februar tok hun over som leder for Proptech Innovasjon, en klyngeorganisasjon som jobber for økt samhandling og innovasjon i bygg- og eiendomsbransjen. Espeland kommer fra stillingen som markedssjef i Allier Gruppen, en av NemiTeks største medlemsbedrifter. Før det igjen var hun VVS-ingeniør i Multiconsult.

– Jeg var ikke på jobbjakt, men da muligheten til å lede innovasjonsklyngen dukket opp, så kunne jeg ikke si nei, sier Espeland.

Som leder av proptech-klyngen blir en av hennes viktigste oppgaver å være med å sette retningen på områder som er viktig for medlemsorganisasjonene og bransjen.

– Som medlemsorganisasjon består Proptech Innovation av virksomheter som ønsker å bidra til innovasjon og bærekraft og som er motivert til å gjøre en forskjell. Det et privilegium å få lov å være med å legge til rette for dette, sier Espeland.

Ser store synergier

Som NemiTeks lokallag-leder i Bergen, ser Espeland en rekke mulige synergier mellom VVS-bransjen og den utviklingen som nå skjer innen ny eiendomsteknologi.

– I NemiTek Bergen har vi de siste to årene hatt som en del av vår strategi å pushe bransjen i mer bærekraftig retning, med Solstrandkonferansen som vårt flaggskip. På den kommende strategisamlingen i høst er dette en retning som med stor sannsynlighet kommer til å dras videre. Proptech Innovation jobber for en smartere og mer bærekraftig bransje, her er det derfor to ulike organisasjoner som drar i samme retning, sier Espeland.

Hun viser til at mye av det man snakker om i proptech-sammenheng, er løsninger og produkter som som berører VVS-faget. Blant annet er styring av bygg sentralt.

– Her er VVS-faget og alle som jobber med energi og miljø i en særstilling. Det er denne bransjen som skal gjennomføre tiltakene og besparelsene, med proptech som et stadig viktigere verktøy i verktøykassen, sier Espeland.

Trenger samarbeid på tvers

Hun mener bygg- og eiendomsbransjen trenger slike klynger for å få til økt samarbeid på tvers av bransjen.

– Vi må endre spillereglene våre sammen, og så kan vi konkurrerer med utgangspunkt i de nye reglene etterpå, sier Espeland.

Hun poengterer samtidig at proptech spenner bredere enn bare VVS-faget.

– Norsk eiendomsteknologi har et stort potensial som vi bare så vidt har begynt å realisere. Vi har alle forutsetninger for å sitte i førersetet for å utvikle nye grønne teknologiske løsninger som bidrar til å løse de viktige utfordringene i bransjen. Jeg synes vi skal ha et hårete mål om å bli best og tror at eiendomsteknologi kan bli en av Norges nye eksportnæringer, sier Espeland.

Stort hjerte for innovasjon

Styreleder i Proptech Innovation, Harald Schjelderup, som også er administrerende direktør i et av Bergens største boligbyggelag, BOB, forteller at styret er strålende fornøyd med å ha funnet Birthe som klyngens neste daglige leder.

– Hun har til tross for sin relativt unge alder en bred bransjebakgrunn, hun har et stort hjerte for innovasjon, teknologi og bærekraft og hun har vist både engasjement og pågangsmot i de rollene hun har bekledd, sier Schjelderup.

Han mener at Birthes bakgrunn fra bransjen og personlige engasjement gjør henne til en ideell kandidat til å ta over roret når klyngen nå går over til en fast administrasjon.

– Vi har fått en daglig leder som har vist at hun brenner for de temaene som klyngen jobber med. At hun i tillegg kommer fra innsiden i klyngen bidrar bare til å gjøre matchen enda bedre, sier styrelederen.

Powered by Labrador CMS