KRAFTTAK: Vegard Lund Aspen og Bravida i Tromsø tar et krafttak med mange lærlinger etter flere år med for få nyutdannede rørleggere.

RØRLEGGERYRKET

Tredoblet lærlingtallet på tre år

TROMSØ: For tre år siden hadde de fire lærlinger, nå har de elleve. – Vi prøver å tilpasse oss for å ta imot alle de lærlingene vi kan, sier Bravida-sjef Vegard Lund Aspen i Tromsø.

Published

Stillingsannonser alene hjelper lite. Det gjør at de stort sett må lære opp sine egne fra lærling til rørleggere for å få nok fagfolk.

– Vi har hatt stillingsannonser for prosjektrørlegger, servicerørlegger og prosjektleder av og på i mange år. Det er ikke så mange aktuelle henvendelser vi får, sier Aspen. Han er avdelingssjef for rør i Bravida Tromsø.

De henvendelsene som kommer, er ofte vanskelige å vurdere fordi kompetansen ikke er riktig.

– Så prøver vi jo å holde det stuerent og unngå å stjele folk fra konkurrenter. Det er ikke en fin måte å gjøre det på, sier han.

Utdannet for få

– Vi lider nok av at det over en lang periode ikke er utdannet nok rørleggere. Det kompetansespriket ser vi heftig nå. Det er ikke så enkelt. Derfor er det også veldig fint å kunne ha et samarbeid med Navs jobbspesialister og Ressurs, peker Vegard Lund Aspen på.

Ressurs er en arbeids- og inkluderingsbedrift som hjelper til med folk som har falt utenfor eller som aldri har fått en sjanse.

Når Bravida i Tromsø tar imot rørleggere som har vært borte fra arbeidslivet en stund, foretrekker bedriften å ansette dem. Det går an å få støtte til arbeidsprøving, men Aspen vil heller ha folk ansatt og gi dem tilhørighet til Bravida. Erfaringene så langt har vært gode.

– Utenom det har vi voksenlærlinger. Noen som ikke har fullført videregående med rørfag eller som omskolerer seg og har et brennende ønske om å bli rørlegger, sier han.

Utvidet

Det er halvannet år siden Kvaløya videregående skole tok kontakt med Tromsø Rørleggerlaug og spurte om medlemmene kunne utvide kapasiteten og ta inn flere lærlinger. Det kunne Bravida.

– På tre år har vi økt fra fire til elleve. Vi har prøvd å hjelpe til med det vi kan, sier Aspen.

Avdelingen har rundt femti ansatte. I tillegg til de elleve lærlingene er fire til seks elever innom på utplassering.

– Når vi har høyt sykefravær, slik som nå etter koronaen som det går mye influensa, så er det utfordrende. Hvis en fagarbeider er syk, så er det ikke like enkelt å omplassere lærlingen når vi har så mange, sier han.

Lærlinger i Kautokeino

Bravida har hjulpet til etter at det ble venteliste på rørleggerlinjen på Kvaløya, også. De blivende rørleggerne som ikke kom inn, kan kombinere fag som de tar sammen med tømrerne med fire dager i uken i bedrift.

Bravida har til og med to lærlinger og to elever i Kautokeino. Der har avdelingen fått et stort prosjekt for Statsbygg.

– Det er rørfaglinje i Alta, og det er mange rundt Alta som har ventet på de mulighetene. Med én gang vi fikk det prosjektet, fikk jeg mange telefoner fra lærlinger og elever, forteller Vegard Lund Aspen.

Kurset fagarbeiderne

– Tidligere har vi hatt en fagansvarlig som hadde ansvaret for alle lærlingene. Det er greit når vi har fire. Men nå har vi lagt om. Det er fortsatt fagansvarlig som ivaretar dem, men alle skal ha en egen instruktør og mentor. Vi har hatt to runder med kursing gjennom samarbeidet vårt med opplæringskontoret, Byggopp, for å ruste de rørleggerne som har svennebrev slik at de kan ta med seg en lærling, forteller han.

Lærlingene har ikke fast rotasjon mellom service og prosjekt, men de kommer innom begge deler. På den måten lærer de effektiv montasje og samlebåndsjobbing på prosjekt, og de lærer løsningsorientering på service.

– Det har vært flere lærlinger enn jeg egentlig klarer å ta imot. Men vi har prøvd å tilpasse oss. Vi har vært veldig aktive ut mot skolene og stått på stand og fortalt om oss selv, så jeg tror vi har fått til en veldig positivitet blant lærlingene, sier Aspen.

Han snakker om hvordan Bravida Tromsø tenker tverrfaglig på lærlingene og skal begynne med felles samlinger og opplæring slik at lærlingene blir kjent på tvers av fagene. Det er en fordel med at avdelingen driver totalteknisk under samme tak.

Lærlingene hos Bravida blir ikke satt opp med egen bil og alenejobber – de har med seg en fagmann, forteller Vegard Lund Aspen.
Powered by Labrador CMS