HVEM SA HVA? Hålogaland lagmannsrett bruker lang tid på å gå gjennom bevisene om hvem som egentlig bestilte et ventilasjonsanlegg i en butikk i Salten.

ARBEIDSLIV

Nektet for å ha bestilt ventilasjon – kostet ham dyrt

Butikkeieren saksøkte kjeden sin for å få erstatning for et ventilasjonsanlegg som han påsto at han aldri hadde gitt noe klarsignal til. I retten tapte han så det sang. Og for øvrig: Du trenger ikke kjøling i Salten.

Published Last updated

Kjøling er dyrt. Dessuten er det ikke unormalt å droppe det så langt nord i landet.

Det skriver Hålogaland lagmannsrett i en dom. Striden handler om en butikk i Salten. Dommerne har ikke prøvd å synse noe om det bør være kjøling i butikken eller ikke. Men det er ett av flere punkter der ord sto mot ord, og der retten tror på kjeden, ikke på butikkeieren.

For hvem er det egentlig som har lov til å bestille et ventilasjonsanlegg? Og hva er det som bestemmer hva slags anlegg du kan vente – er det kravspesifikasjonen eller tilbudet?

Bygde større butikk

Butikken i Nordland ble med i kjede for ti år siden. Noen år senere ville eieren bygge ut og gjøre butikken større.

Da må det til ventilasjonsanlegg, og der ble ikke eieren og kjeden enige i det hele tatt.

Prosjektlederen i kjeden bestilte komplett ventilasjonsanlegg til butikken. Tilbudet var å montere åpne kanaler for 680.000 kroner, men det gikk an å betale 200.000 kroner ekstra og få isolerte kanaler på loftet.

Så begynte uenigheten.

Hvem ga klarsignal?

Prosjektlederen fortalte at han hadde fått klarsignal fra eieren, men det er ikke eieren enig i. Prosjektlederen skrev en epost til butikken som eieren sier at han ikke hadde fått. Prosjektlederen sier at tilbudet ble gjennomgått på et møte, men det er ikke eieren enig i.

I tillegg ville ikke eieren ha synlige kanaler. Derfor måtte selskapet hans betale ekstra for å få isolert dem. Eieren betalte den første fakturaen, men gikk ikke med på at totalprisen økte til 880.000 med isolerte kanaler. Bedriften som leverte ventilasjonsanlegget, stoppet arbeidet, og nå er det varslet rettssak om betalingen, også.

Uenige domstoler

Men først måtte rettsapparatet avgjøre om selskapet til eieren hadde lidt noe tap og om kjeden måtte betale erstatning.

Ja, mente Salten og Lofoten tingrett, som påla kjeden å betale erstatning og saksomkostninger. Ifølge eieren var hele ventilasjonsanlegget nemlig et inngrep i selskapets bygning som selskapet har rett til å fjerne, og det må kjeden dekke.

Det er ikke Hålogaland lagmannsrett enig i.

Kjeden anket, og dermed måtte dommerne begynne detektivarbeidet. De mener rett og slett at det er sannsynlig at eieren faktisk har gitt klarsignal til å bestille anlegget.

Prosjektlederen har sagt til ventilasjonsleverandøren at han måtte ha tilbakemelding fra eieren før han gikk videre. Hvis prosjektlederen virkelig mente at han kunne inngå avtaler uten klarsignal, så er det naturlig å tenke at det ville blitt flere uoverensstemmelser, men det har ikke skjedd. Dommerne peker på flere andre ting som tyder på at eieren ga klarsignal, også.

Blant annet viser de til et bilde av et møte der både prosjektlederen og eieren var med.

Mest muntlig

– Effektivitetshensyn kan tilsi at kommunikasjon i byggeprosesser til dels er muntlig, heter det i dommen.

Heller ikke når eieren mener at han ikke har fått det ventilasjonsanlegget han hadde forventet, er dommerne enige med ham. Du kan ikke basere forventningene dine bare på kravspesifikasjonen, og det er byggherren som har ansvaret for å sette seg inn i hva tilbudet gikk ut på.

Og kjølingen?

– Det skal ikke være kjøling på ventilasjonsanlegget, skriver prosjektlederen i en e-post. Den tilbakemeldingen baserte seg mest sannsynlig på opplysning fra eieren, mener retten.

Heller ikke når det er uenighet om hvor store arealer som skulle ventileres og om det er elektrikeren eller ventilasjonsentreprenøren som skal koble på strøm, mener retten at det har skjedd noen skade.

Eieren fikk heller ikke medhold i at advokaten til kjeden brukte for mange timer på saken. Dermed må han ut med 711.000 kroner i saksomkostninger – og får altså null i erstatning.

Powered by Labrador CMS