TOMT: Parkeringsplassene skal ikke fylles opp med firmaets og medarbeidernes egne biler. Kari Sveva Dowsett og Multiconsult bytter til bildeling.

Lever som de lærer, kvitter seg med bilene

Nå ventes det at konsulentene også skal leve grønt i praksis.

Published

Konsulentene gir gode miljøråd. Nå ventes det at de også skal leve grønt i praksis. Multiconsult kvitter seg med tjenestebilene i Bergen og leder an i kollektivsatsingen i Østfold.I Fredrikstad satser de på sykkelparkering og mer busskjøring. I Bergen velger de bort egne biler og satser på å dele, når de da ikke sykler eller bruker buss og bane. De samme som arbeider med grønnere bygg, må arbeide mer med å være grønne selv.

Godt eksempel

– En ting er at vi planlegger for kundene og spør dem hva slags miljømål de har for prosjektene. En annen ting er hvordan vi fremstår selv. Vi må gå foran med et godt eksempel, sier Kari Sveva Dowsett. Hun er direktør for Multiconsult i region Vest.Regionen bruker seg selv som pilotprosjekt for å vise både resten av Multiconsult og kundene hvordan det er mulig å utnytte bilene bedre.– Vi eier mange biler. Mange timer i døgnet står de bare der og blir ikke brukt, fastslår hun.

Bildelering

Rent personlig er Dowsett miljøengasjert og har tro på deling. Alle trenger ikke å eie sin egen hytte eller sin egen bil. Samtidig kunne ikke de ansatte låne bedriftens biler og bruke dem på fritiden og i helgene – det ville gitt dem en skattesmell.– For å løse det, må vi selge bilene våre og heller gå inn i en bildelering der en ekstern aktør eier bilene. Vi har dem parkert i vår garasje og andre folk kan også bruke dem, men vi er prioritert i arbeidstiden vår, forklarer hun.På anlegg og befaringer er det ikke alltid like enkelt å reise kollektivt. Multiconsult er inne i prosjektene før kollektivtilbudet er på plass ennå. Ikke er det like lett alltid å dra med seg på bussen utstyret som trengs, heller.– Her i Bergen har vi cirka ti biler på 240 ansatte. Vi vet hvor mye de er belagt i dag. Vi bruker dem mye, men vi har nok biler, konstaterer Kari Sveva Dowsett.

Samkjører

Samtidig med at jobbkjøringen skal ordnes ved hjelp av en bildelering i stedet for egne biler som Multiconsult eier, får de ansatte mulighet til å bli med i bildeleringen.– De kan ta med seg bilen herfra og kjøre hjem. Vi prøver å hjelpe til med samkjøring til og fra jobb, så kan en av dem som bor i nærheten av hverandre, kjøre kollegene hjem, bruke bilen til å kjøre ungene på fotballtrening om kvelden og kjøre kollegene hit morgenen etterpå. Når fredagen kommer, er det kanskje noen andre som har lyst til å låne bilen for å kjøre på fjellet, skisserer hun.

Sykkelvedlikehold

Aller først gjorde Multiconsult i Bergen en reisevaneundersøkelse blant egne ansatte. Det viste seg at mange sykler, og nå skal det gjøres enda enklere å velge sykkelen til jobb.– Det som seilte opp i undersøkelsen, var å få gjort sykkelvedlikehold her i garasjen. Nå skal det komme en leverandør et par ganger i måneden for å reparere syklene. Sjekken blir gratis, mens du må betale for større reparasjoner. Da slipper du å ta med sykkelen på XXL og kjøre frem og tilbake for å hente, sier Dowsett. – Det viktigste poenget er jo å få flest mulig folk vekk fra bil. Det vil gi både helsemessig og trafikksikkerhetsmessig gevinst.

Hjemjobbhjem

Slik tenker kollegene i Østfold, også. Der er Multiconsult nesten først i rekken av bedrifter som skriver under Hjemjobbhjem-avtale med samferdselsprosjektet Bypakke Nedre Glomma.– Vi tror og ønsker at ordningen skal bidra til at flere av medarbeiderne våre velger å la privatbilen stå hjemme og heller ta bussen til og fra jobb, sier direktør Armand Åsheim i Multiconsult region Østfold på Fredrikstad kommunes nettsider.– Målet mitt er at unge som skal vurdere hvor de skal jobbe, kan tenke at «jeg kan jobbe her fordi da trenger jeg ikke å kjøpe bil». Vi vil tiltrekke oss unge medarbeidere som er klimabevisste. Senest forrige uke kom det en student og ville begynne her fordi vi har en mobilitetsplan, forteller Kari Sveva Dowsett i Bergen.– Folkene som alltid har vært vant til å parkere gratis og kjøre det digre dieseldroget sitt, erstattes nå av unge som forventer endringer av oss!

HJEMJOBBHJEM: Armand Åsheim i Multiconsult Østfold vil motivere flere til å gå, sykle og reise kollektivt til jobb. Foto: Hampus Lundgren
Powered by Labrador CMS