Omvisning: Ronny Danielsen i Systemair gir næringsminister Torbjørn Røe Isaksen en kort innføring i automatikkløsninger og viktigheten av optimal styring og regulering av aggregat. Foto: Synnøve Prytz Berset
Omvisning: Ronny Danielsen i Systemair gir næringsminister Torbjørn Røe Isaksen en kort innføring i automatikkløsninger og viktigheten av optimal styring og regulering av aggregat. Foto: Synnøve Prytz Berset

Næringsministeren på besøk hos Systemair

En stor dag for oss, sier Systemair-sjef Bjørn-Osvald Skandsen.

Published

– Vi tror på markedsnær produksjon, sa Bjørn-Osvald Skandsen i Systemair da de viste næringsministeren sine nye lokaler og satsing på automatisering i fabrikken i Eidsvoll.Ventilasjonsprodusenten Systemair har investert 30 millioner kroner i fabrikken på Eidsvoll de siste årene. 20 millioner i ny avansert produksjonslinje og lagerfasiliteter, samt 10 millioner i robotteknologi.– Det er en stor dag for oss å ha næringsministeren her, sier administrerende direktør Bjørn-Osvald Skandsen i Systemair.I et FB-innlegg inviterte Systemair næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på fabrikkbesøk, og torsdag 2. mai var ministeren på plass i deres fabrikk på Dal i Eidsvoll. I løpet av besøket får Røe-Isaksen en innføring i ventilasjonsfaget, omvisning i produksjons- og lagerlokaler, samt en oppfordring om hvordan det kan tilrettelegges for lønnsom industri her i landet.

Lokal aktør

Systemair utvikler og produserer alle typer ventilasjonsteknisk utstyr, deriblant ventilasjonsaggregater til både næringsbygg og boliger. I Norge produserer de ventilasjonsaggregater for næringsbygg, og omsetter for cirka 600 millioner i året.– På Dal produserer vi større aggregater for næringsbygg. Dette er en tradisjonell fabrikk, der behandlingen av platestålet er automatisert. Cirka 750 store aggregater til næringsbygg rulles ut av fabrikken vår i året – i tillegg går cirka 12 000 boligaggregater via lageret vårt, på vei til norske hjem, forteller Skandsen.

Energieffektivitet er fellesnevneren

Markedssjef i Systemair, Amund Ona Gjul, gav så ministeren en kort innføring i ventilasjonsfaget, og viktigheten av å ha kontroll på temperatur og luftkvalitet innendørs. Et eksempel den tidligere Kunnskapsministeren kunne relatere seg til omhandlet den norske skolen, der flere tusen årsverk går tapt som følge av redusert produktivitet og læringsevne.Viktigheten av å oppnå gode inneklima ved hjelp av energieffektive løsninger ble også gjennomgått.– Vår utfordring og samfunnsoppgave er å utvikle løsninger som fører til gode inneklima samtidig som energibruk og miljøbelastning minimeres, sier Gjul, og legger til:– Omkring halvparten av verdens samlede elektrisitetsproduksjon blir brukt i en elektrisk motor, og flertallet av disse driver pumper og vifter i bygg og industri – dette setter viktigheten av det vi driver med i perspektiv.Systemairs nyeste ventilasjonsaggregat, Geniox, ble brukt i demonstrasjonen. Dette aggregatet har mange smarte løsninger, tykkere isolasjon, bedre tetthet og de beste viftene på markedet. Den viktigste forbedringen er kanskje vår nye automatikkløsning som muliggjør optimal funksjonalitet og hensiktsmessig behovsstyring. Energieffektivitet er fellesnevneren for alt vi holder på med, understreker han.

Imponert

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er imponert over fabrikken til Systemair.– Det er en fin fabrikk å vise fram, ordentlig og ryddig, sier Røe Isaksen, og påpeker at noe det kjekkeste ved ministerjobben er at man får muligheten til å bli kjent med nye bransjer hele tiden.– Etter hvert har jeg besøkt alle de forskjellige bransjene som bidrar inn i nybygg. Og denne fabrikken er en god illustrasjon på hvor mangfoldig norsk industri er, og ikke minst viktig for lokale arbeidsplasser, sier ministeren, og legger til at han noterer seg innspill fra Systemair om hva som fungerer og ikke fungerer i forhold til virkemidler for industrien.– Dette er noe jeg tar med meg videre. Vi trenger å få vist fram næringslivet og være stolte av det. At lokale politikere og ordførere gjør det samme er kjempeviktig, sier han avslutningsvis.

Innføring: Markedssjef Amund Ona Gjul gir ministeren en kort innføring i ventilasjon, viktigheten av godt inneklima og energieffektive løsninger.
Innføring: Markedssjef Amund Ona Gjul gir ministeren en kort innføring i ventilasjon, viktigheten av godt inneklima og energieffektive løsninger.
Automatisering: Systemairs nyinnkjøpte robot som produserer paneler.
Automatisering: Systemairs nyinnkjøpte robot som produserer paneler.
Powered by Labrador CMS