Ventilasjonsbehov fra pubertet til tepper

Best Vent-partnerne oppsummerer 2018.

Published

Ventilasjonsstrategi, luftfuktighet og dårlig uteluft. Best Vent-partnerne kan oppsummere et 2018 med bredde i temaene. Forsøkene og forskningen fortsetter i 2019.Tekst og foto: Georg Mathisen– Best Vent skal levere beste ventilasjonsstrategi for godt inneklima og lav energibruk!Forskningsleder Øystein Fjellheim hos Sintef Byggforsk minnet om formålet da Best Vent-partnerne var samlet til årets siste møte.

Kan gjøre noe

Det vil si riktige luftmengder og gode strategier for behovsstyrt ventilasjon i skoler og kontorbygg – grunnventilasjon, min og maks. Det skal også bli klart regelverk, mer samlet praksis, verktøy og en anbefaling om ekstra ventilering i tidlig avgassingsfase.I 2018 er det blant annet målt VOC og aldehyd i klasserom og kontorer i Oslo og Bergen, som er blitt til flere master- og bacheloroppgaver. Dessuten er Best Vent Tool utviklet, lansert og testet.Det har ført til resultater innenfor både anbefalt bruk av Vmin, ventilasjonsstrategi i tidlig avgassingsfase – og inneklima og relativ luftfuktighet.– Dårlig uteluft betyr dårlig inneluft, og vi kan gjøre noe med det, oppsummerer Fjellheim videre og snakker også om pubertetsduft og at ventilasjonsbehovet er brukeravhengig. – Og temperatur påvirker opplevd luftkvalitet.

Feies ikke under teppet

Tepper ble et hett tema på partnermøtet. Seniorforsker Sverre Holøs gikk gjennom masteroppgaven til Mathias Hangeland, som viste hvordan teppegulv gjør folk hese og tørre i halsen. Men samtidig har Camilla Efford Tvedt og Ann Karin Sagstad tatt bachelorgraden på Høgskulen på Vestlandet og hatt med seg et testpanel med bind for øynene, der nesten to av tre mente at luftkvaliteten var bedre i et rom med teppegulv enn i et rom med belegg.Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet oppsummerte hvorfor teppegulvene gir dårligere innemiljø. Mer smuss, mer bakterier, mer muggsopp, mer midd og mer avgasser er bare noen av poengene hans.

3,3 millioner

– Så hadde vi en masteroppgave som så på pubertetsduft. Resultatene til Martine Borgen Haugland tyder på at barns emisjon av bioeffluenter ikke er proporsjonal med CO₂-produksjonen deres. Og masteroppgaven til Marie Flatmo Opsahl bekrefter at opplevd luftkvalitet henger nøye sammen med temperatur, forklarer Sverre Holøs.I 2019 skal det måles og forskes videre. Totalt har Best vent et 2019-budsjett på 3,3 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS