FN: Administrerende direktør Kim Gabrielli i UN Global Compact Norge var ordstyrer under denne debatten om «regulerings-tsunamien». Han styrer den norske avdelingen av FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, som er verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft.

JOBB

«Regulerings-tsunamien»: – En oppside for VVS-bransjen

Nye og mer omfattende reguleringer preger norsk næringsliv, men for noen kan dette også skape muligheter. – VVS-bransjen kan være en del av løsningen, sier bærekraftsjefen i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Published

«Regulerings-tsunami» og «bærekraftsjungel» er blitt moteord i næringslivet de siste årene, og det er det en grunn til.

UN Global Compact Norge holdt tidligere i sommer en paneldiskusjon om temaet, med blant andre representanter for SpareBank 1 Sørøst-Norge (leder for bærekraft, Jørund Buen) og Kongsberg Gruppen til stede.

Ifølge UN Global Compact Norge er det over 62.000 små og mellomstore bedrifter i Norge som har over 10 ansatte, og av disse er det ca 10.000 bedrifter som blir omfattet av mange nye reguleringer innen bærekraft.

Blant disse er den nye EU-taksonomien (EUs taksonomiforordning for bærekraftig økonomisk aktivitet), Åpenhetsloven og flere andre typer lover, regler og krav. Dette gjelder også krav i forbindelse med for eksempel kommunale anbud, krav fra forsikringsselskaper og kundekrav.

Jørund Buen, leder for bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge, sa i panelet at små og mellomstore bedrifter må gå gjennom hvilke kriterier de skal oppfylle og deretter prioritere.

– Gå i dialog og finn ut hva de viktigste kravene er, og ikke minst hva som er minimumskravene. Hva kan jeg oppfylle? Prøv å hold deg unna grøftene, altså ikke overinvestere i bærekraft, men heller ikke ignorere kravene som ligger der. Ha litt is i magen, sa bærekraftsjefen.

Systematisk tilnærming

Til NemiTek etter panelet kom Buen inn på noen flere av utfordringene som SMB-ene kan støte på.

– Hvordan skal norske bedrifter tenke i denne situasjonen, med alle disse kravene?

– Det spørs jo litt om hvor store de er og hva de driver med.

– La oss si rundt 50 ansatte, for eksempel en bedrift i VVS-bransjen.

– 50 ansatte er et greit utgangspunkt, for da er det sannsynlig at du har to lovkrav du må forholde deg til. Det første er Åpenhetsloven, som handler om å ha en systematisk tilnærming til hva du har av risiko innenfor menneskerettigheter og arbeiderrettigheter i egen drift og i leverandørkjeden, sier han og fortsetter:

– Du trenger ikke lage en avhandling, men du må ha et bevisst forhold til det, slik at det årlig kan rapporteres i en årsrapport. Når det gjelder bygg og anlegg i stort, så kan det i driften for eksempel handle om litt ruglete underleverandøravtaler, at det kan bli litt uformelt, sier han.

Ifølge Buen kan det også være snakk om likestillings- og mangfoldsutfordringer, at det er minoriteter eller kvinner som ikke blir behandlet på en ordentlig måte.

– Et annet sannsynlig eksempel er at du importerer varer og ikke helt vet hvor de kommer fra og hvordan de blir produsert, sier Buen.

Han legger til at det i det andre lovkravet er en aktivitets og redegjørelsesplikt i Likestillings- og diskrimineringsloven og i det ligger det mye av det samme som i Åpenhetsloven.

– Du har en plikt til å gjøre noen betraktninger over dine utfordringer, og hvilke tiltak du vil gjøre for å løse dem. Dette kan kanskje framstå som krevende hvis du bare har 50 ansatte, men det gode her er jo at hvis du løser den ene utfordringen, så løser du mye av den andre, sier Buen.

En del av løsningen

Buen legger til at selv om dette kan kreve en del innsats hos mange bedrifter, og kanskje skape utfordringer for enkelte, er det også en mulighet for andre.

– VVS-løsningen er jo en del av løsningen her, eller kan i hvert fall være det, sier han.

Bærekraftsjefen peker blant annet på det innenfor bygg og eiendom er visse tiltak som er definert som grønne i EU-taksonomien, som energieffektivisering og diverse solcelleløsninger.

– Det handler også om for eksempel mest mulig effektive ventilasjonsløsninger, som jo er ting som VVS-bransjen er godt kjent med. Så det er absolutt en oppside for bransjen, men da er det smart å ta seg tid til å sette seg inn i hva som er kriteriene. Klarer du det, kan du levere inn i disse prosjektene, som totalt sett skal bli taksonomikvalifiserende bygg, sier Buen.

Bølge av bygg

Bankmannen mener altså at «sertifiseringsjaget» som nå kommer, vil kunne skape nye muligheter.

– Det vil komme en bølge av bygg som vil prøve å få BREEAM Excellent-status. Du trenger jo egentlig ikke det for å møte taksonomikravene, men hvis du får Excellent-status, vet du at du har klart det, sier han.

Han legger til at for å nå en del av de kravene, mener han VVS-bransjen kan være en del av løsningen og dette gjelder også rehabilitering av bygg.

– Der vil det noen ganger være energikrevende, gamle ventilasjonsløsninger og kan du kravene godt, så vil du være en aktuell og preferert leverandør. Der vil det bli vekst, det er jeg helt sikker på, sier Buen.

Spille på lag

– Et spørsmål som presser seg fram, er jo i hvilken grad alle disse reguleringene og kravene skaper et helt nytt byrakrati, eller i hvert fall et større byråkrati og at du som rådgiver for bærekraft i en bank i hvert fall i teorien vil bli en del av dette byråkratiet. Er dette bra eller dårlig? Er du enig i den konklusjonen, at byråkratiet blir større?

– Jeg skjønner hva du mener, men det vi gjør er at vi forsøker å spille på lag med kundene våre. Du må huske på at vi ikke sitter med mange store kunder som har en egen divisjon eller avdeling for bærekraft. Vi har kunder som maks har en enkelt ansatt innenfor bærekraft og i mange tilfeller knapt nok det.

– Og da går de til dere for hjelp?

 – Da kan det hende de spør oss, og i noen tilfeller kan disse bedriftene trenge hjelp og støtte. Men det viktigste for oss er at de har en helhetlig bærekraftig økonomi. Det er jo den økonomiske bærekraften en bank er mest opptatt av, og så vil den klimamessige og sosiale bærekraften spille sammen med den, avslutter leder for bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge, Jørund Buen.

Powered by Labrador CMS