Administrerende direktør i VVS Norge, Thorbjørn Theie.

Landets største rørkjeder om bærekraftsfokuset:

Stiller ikke klimakrav til medlemsbedriftene

Bærekraft er på alles lepper, også til de store VVS-kjedene. De vil likevel ikke gå så langt at de stiller klima- og miljøkrav til sine medlemsbedrifter.

Published

– Nei, vi er langt unna å stille slike krav til våre medlemmer, men vi jobber aktivt med å fremsnakke de gode, bærekraftige valgene, sier administrerende direktør i VVS Norge, Thorbjørn Theie.

Leter med lys og lykter

Theie forteller at både de og medlemmene har et stadig økende fokus på bærekraft.
– Vi har et omfattende bærekraftsfokus om dagen, hvor vi ser på hva vi som bransje kan gjøre. Våre medlemsbedrifter er bevisste, men dette er en prosess som handler om å få bærekraft enda lenger frem i pannen. Vi jobber i dag for eksempel med å bli flinkere på sorteringer av avfall, og vi ser også at stadig flere av våre medlemmer velger elektrisk når de fornyer varebilparken. Til syvende og sist er det imidlertid opp til medlemmene hva de velger å gjøre, sier Theie.

Han forteller at de i disse dager også ser på dette med gjenbruk og hva de som en betydelig aktør kan gjøre for å bli bedre også på dette området.
– Dette er noe vi ser aktivt på i disse dager. Dette er nytt både for oss og resten av bransjen, men vi leter med lys og lykter etter hva vi kan gjøre for å bli flinkere på dette området. For oss er det imidlertid viktig at det ikke bare blir en teoretisk øvelse, men noe som faktisk bidrar og som samtidig er gjennomførbart, sier Theie.

Støtter FNs bærekraftmål

Heller ikke VVS-kjeden Varme & Bad vil stille konkrete bærekraftskrav til sine medlemsbedrifter.
– Både vi som kjede og våre medlemsbedrifter har jobbet med slike spørsmål i lang tid. Det står derfor i aller høyeste grad på vår agenda, selv om vi ikke stiller bærekraftskrav til bedriftene, sier administrerende direktør i Varme & Bad-kjeden, Øystein Kjellsen.

Administrerende direktør i Varme & Bad-kjeden, Øystein Kjellsen

Som en del av VBs bærekraftsarbeid forteller Kjellsen at de støtter FNs bærekraftmål, og at de har valgt å sette ekstra fokus på seks av 17 bærekraftmål.

De seks målene handler om god utdanning likestilling mellom kjønnene, rent vann og gode sanitærforhold, ren energi til alle, ansvarlig forbruk og produksjon, samt samarbeid for å nå målene.

– Disse målene vil vi integrere som en del av vår virksomhet ved å etablere en kultur hvor inkludering, redusert klimapåvirkning og mer effektiv bruk av fornybare ressurser er høyt prioritert, sier Kjellsen.

Ligger allerede langt fremme

Han poengterer også at VVS-bransjen, som leverandører av varme- og energiløsninger, allerede ligger veldig langt fremme når det gjelder bærekraft.
– Vi leverer noe som er en viktig del av løsningen for å få mer bærekraftige bygg. Dette, kombinert ved at vi som aktør har fokus på hvilke leverandører vi kjøper fra, samtidig som stadig flere av våre bedrifter velger elektriske varebiler, gjør at vi absolutt er med og tar vår del av ansvaret for en bærekraftig utvikling, sier Kjellsen.

Han forteller også at stadig flere av selskapets kunder etterspør bærekraftige løsninger, og mener at dette er en utvikling som tvinger seg frem og som ikke lar seg stanse.
– Vi har for eksempel 22 nasjonale avtaler innen forsikring, sanering og næringseiendom. For at vi skal kunne levere på disse avtalene er bærekraftige leveranser en avgjørende faktor, sier Kjellsen.

Fremmer de gode alternativene

Rørkjøp-kjeden har en lignende tilnærming som de andre VVS-kjedene, noe som betyr at de ikke stiller krav, men løfter frem de gode alternativene.

– Vi fremmer de alternativene vi mener er best for miljøet og har selvsagt også bilavtaler som inkluderer elbil-alternativer, sier administrerende direktør i Rørkjøp, Frank Olsen.

Administrerende direktør i Rørkjøp, Frank Olsen.

Han poengterer også at kjeden er Mijøfyrtårn-sertifisert, nettopp for å kunne bidra med bærekrafts-kompetanse overfor kjedens medlemsbedrifter.
– Vi har også et eget kurs- og kompetanseprogram som tar høyde for dette i årene fremover, sier Olsen, som legger til at alle grunnleggende avtaler med Rørkjøp kjeden fremmer partnere med riktig fokus som kvalitet og miljøfokus.

– Kurs- og kompetanseprogrammet skal i tillegg sørge for bistand når bedriftene ønsker dette, sier Frank Olsen.

Vil være i front

Heller ikke hos Norsk Rørallianse vil de stille bærekraftige krav til sine medlemsbedrifter, men selskapet forteller at de har hatt bærekraft på agendaen i et par år allerede.

Administrerende direktør i Norsk Rørallianse, Line Ekroll Dyb.


– Jeg har nettopp snakket med noen av våre selskaper, og flere av disse har nå flere elektriske varebiler i bestillinger. Administrativt personell har hatt det lenge, men først nå begynner rekkevidden å bli bra nok også på varebilene, så derfor er de nå satt i bestilling, sier administrerende direktør i Norsk Rørallianse, Line Ekroll Dyb.

Hun forteller at de i stedet for å stille krav til medlemsbedriftene, heller snakker varmt om de gode, bærekraftige valgene.

– Dette er noe både vi og våre eierbedrifter har fokus på. Markedet går i en bærekraftig retning og vi ønsker å være i front av denne utviklingen. Vi er derfor opptatt av å informere også kundene våre om verdien og effekten ved å ta fremtidsrettede, smarte valg, sier Ekroll Dyb.

Mer om bærekraft:

Powered by Labrador CMS