Nordseter skole er totalrehabilitert med nye yttervegger og tak, og pusset opp innvending. Den nye skolen svarer ut kvalitetsprisippene for gode bygg og områder godt. Foto: Undervisningsbygg/Finn Ståle Feldberg.

En inspirasjon for andre prosjekter

På nye Nordseter skole sitter omtanken for elever og miljø i alt fra vegger og himlinger, til ventilasjonssystem og bærekonstruksjon.

Published

På nye Nordseter skole sitter omtanken for elever og miljø i alt fra vegger og himlinger, til ventilasjonssystem og bærekonstruksjon. Elevene kan bevege seg gjennom åpne og lyse arealer, og med smarte løsninger er et gammelt bygg rehabilitert til dagens standard. Skolen svarer ut Bygg 21s 10 kvalitetsprinsipper svært godt.

- Vi har oppgradert Nordseter skole til et fremtidsrettet, moderne og klimavennlig bygg, som vi virkelig er stolte av, sier prosjektleder i Undervisningsbygg Oslo kommune Eivind Olsen.

Første kvalitetsprinsipp slår fast at gode bygg og områder stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser. Nordseter skole var tidligere en ungdomsskole i et bygg fra 1960-tallet, med store asfalterte arealer rundt bygget og mot bebyggelse.

I 2014 ble det ferdigstilt et nybygg for barneskoleelever fra 1.-7.-trinn, som bidro til en oppgradering av utearealene, og til et hyggeligere område også for barn som bor i nærmiljøet.

- Nå som også den gamle ungdomskolen er blitt totalt rehabilitert med enda flere fasiliteter for ungdomsskoleelevene, har skolen løftet seg til å bli et fint samlingspunkt i nærmiljøet, sier Bodil Motzke, som er miljørådgiver i Undervisningsbygg.

Saken fortsetter etter annonsen[nemitek-adset id="115"]

Slipper inn dagslys med store vinduer og høye himlinger

Kvalitetsprinsipp to handler om gode lysforhold og utsyn. På Nordseter ligger alle klasserom med store vinduer mot sør, vest og nord, og har utvendige screens hvor automatikken kan overstyres av elever og lærere etter ønske.

- Vi valgte en fasadeløsning (curtainwall) med glassfelter som er ført helt opp til etasjeskillene, og i klasserommene har vi maksimert himlingshøyden ut mot ytterveggene, for å optimalisere dagslysinnslippet, forteller prosjektleder Eivind Olsen.

I tillegg har Undervisningsbygg åpnet opp med transparente løsninger mot korridorer og grupperom, slik at man får dagslys og (indirekte) utsyn fra områder som tidligere ikke hadde utsyn i hele tatt.

Det er også etablert solceller på tak og integrert i fasaden, som årlig vil produsere rundt 129.000 kWh. Skolebygget har ellers hatt mål om å oppnå kravene til passivhus når det gjelder isolasjon av klimaskallet og energieffektiv varmegjenvinning fra ventilasjonsanlegg. Belysningen er dagslysstyrt og lyskilden er LED.

Kutter utslipp med bærekonstruksjon fra 60-tallet

Det niende prinsippet handler om at gode bygg er bygget med god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp.

- Nordseter skole fremstår som et moderne og funksjonelt skolebygg, men har altså en bærekonstruksjon i stål og betong fra 1960-tallet, forteller Motzke.

Det er ikke utarbeidet et klimagassregnskap på dette bygget, men for nybygg så utgjør stål og betong rundt 50 prosent av klimagassutslippet. Gjennom rehabiliteringen på Nordseter så har man spart dette utslippet ved å benytte eksisterende bærekonstruksjon.

Reduserer kostnader til drift og vedlikehold med materialvalg

Det tiende og siste kvalitetsprinsippet slår fast at gode bygg gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader. På Nordseter skole er dette svart ut ved å velge robuste løsninger og materialer, som reduserer behovet for vedlikehold. Teglfasaden er valgt med tanke på lang levetid og lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Overflatene i gangarealer består mye av eksisterende betong som er sandblåst og malt.

- Robusthet er også fokus nå vi velger inventar på skolen. Vaskerenner med solid understøttelse, solide materialvalg på kjøkken og innredninger er eksempler, sier Olsen.

En inspirasjon for andre prosjekter

Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev mener skolen har blitt et eksempel til etterfølgelse.

- Nordseter skole tilfredstiller kvalitetsprinsippene på en veldig god måte. Her har Undervisningsbygg fått til et prosjekt som kan være til inspirasjon for andre prosjekter, sier Bramslev.

Prosjekttype: 

Investeringsprosjekt, kapasitetsbevarende tiltak. Totalrehabilitering av ungdomsskolebygg for 6 paralleller (540 elever). Bygget inneholder også en del fellesarealer som tjener både barne- og ungdomsskolen, som Aula, gymsal, personalrom, lærerarbeidsplasser, skolehelsetjeneste, og vaktmesterkontor.

Aula i Nordseter skole. Foto: Undervisningsbygg/Finn Ståle Feldberg
Powered by Labrador CMS