Kjorbo_Nullutslippsbygg

Rapport om nullutslippsbygg: For mye lys og varme

De mest energigjerrige byggene klarer ikke å holde tritt med beregningene.

Published

De mest energigjerrige byggene klarer ikke å holde tritt med beregningene. Powerhouse Kjørbo og Visund på Haakonsvern bruker for mye lys, mens eneboligene på Skarpnes har det for varmt.– Nullutslippsbygg må produsere mer enn de bruker selv for å kompensere for materialene som er brukt, konstaterer Åse Lekanger Sørensen i Sintef Byggforsk.

Overopplyst

Forskerne har tatt for seg Powerhouse Kjørbo i Sandvika, Visund på Haakonsvern i Bergen og fem eneboliger på Skarpnes utenfor Arendal. Med i prosjektet er også Campus Evenstad i Stor-Elvdal og flere prosjekter som ikke er ferdigbygd eller som er såpass nye at det ikke finnes gode tall der ennå.Så har de sammenlignet de reelle energitallene med beregningene.– Powerhouse Kjørbo bruker noe mer på ventilasjon sammenlignet med annen type romoppvarming, men samlet er de to veldig nær beregningene. Det som er lengst unna beregningene, er belysningen. Den blir en veldig synlig del av den leverte energien, sier Sørensen.

KLARTE IKKE NULL

– Også på Visund er det lyset som er en del over beregningene, forteller hun.Bygget bruker mindre på lys enn i standarden, men det var beregnet at det skulle bruke mindre. Første driftsåret ble det levert 36 000 kilowattimer til det drøye 2000 kvadratmeter store Visund-bygget.– Målet var å gå i null, utenom energien til utstyr. De klarte det nesten, men fortsatt er det igjen 4,1 kilowattime per kvadratmeter før målet nås, forteller hun.Det er to ting som peker seg ut: Innetemperaturen er holdt på 22,9 grader i stedet for 21. Norsk VVS fortalte allerede i nummer 9/2017 om hvordan temperaturen var økt for at brukerne skulle trives der. Så var levert energi til belysning opp mot dobbelt så høy som beregnet – 20,8 kilowattimer per kvadratmeter i stedet for 12,5.– Energioppfølging er viktig for å få til denne typen bygg, sier Åse Lekanger Sørensen.

VARMERE ENN BEREGNET

Alle de fem eneboligene på Skarpnes produserer mer enn beregnet fra solcellene, men særlig to av dem bruker likevel mer energi enn det som var beregnet. Og alle bruker mer varme. Forskjellene er store, og vintertemperaturene inne varierer mellom 20,9 og 23,7 grader i snitt. Så er da også beboerne forskjellige.– Konklusjonen vår er likevel: Nullutslippsbygg er mulig. Tette og energieffektive bygg, oftest med solceller, og god energioppfølging er viktig. Nå skal det være energimåler på varmtvann og varme i litt større bygg, og det er absolutt å anbefale å følge med på den, sier Åse Lekanger Sørensen.

Powered by Labrador CMS