Byggherrenes viktigste nyttårsforsett

De med ansvar for FDVU bør ha digitale modeller av bygget. Krev alt på ett brett.

Published

De med ansvar for FDVU bør ha digitale modeller av bygget. Krev alt på ett brett.Digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) er i dag utbredt for å skape effektive byggeprosesser. Når bygget er ferdig ser vi ofte at modellen overleveres på minnepinne til byggeier. Utfordringen med dette er at en verdifull modell havner i en skuff fordi den aktuelle lederen ikke alltid kjenner verdien BIM har for de som skal drifte bygget i all ettertid. Når konsistent og korrekt informasjon finner veien fra design- og konstruksjonsfasen til drift og vedlikehold, har du ikke bare muligheten til å visualisere og simulere alle prosesser og rutiner, du kan også generere presise lister som inneholder byggets bestanddeler, utstyr og inventar. Det gjør det mye enklere å kartlegge, loggføre og planlegge alle typer regelmessig - og uregelmessig – vedlikehold.

Beholder kompetansen

En digital modell skaper sammenheng mellom selve bygget og objektene det inneholder. Ethvert BIM-objekt vet HVA det består av og HVOR det er. Med en utvidelse for funksjon vet objektet plutselig også hva det GJØR.En BIM-applikasjon for FDVU kan gi eksakt informasjon om sammenhenger, styringsforhold og bruksområder for ulike komponenter i bygget, som at rom 7, 14 og 23, får friskluft fra lufteventil 3, eller at elektrisiteten i rom 4 og 5 kommer fra panel F7. For eksempel kan hver stikkontakt, eller elektriske panelovn, vite hvilket sikringsskap den tilhører og hvilket ledningsnett den får strøm fra. Dette er viktig fordi det gir et alltid oppdatert arkiv over bygget, slik at ikke viktig informasjon eller kunnskap går tapt når nøkkelpersoner innenfor drift, vedlikehold og ledelse går av med pensjon, rykker opp i hierarkiet eller skifter jobb.

Smartere vedlikehold

Med BIM blir all informasjon - fersk og historisk - lett tilgjengelig på nettbrett. Fordelene er mange:

  • Mindre tilfeldig vedlikeholdsarbeid: Korrekt informasjon om hva som skal repareres, hvor arbeidet skal skje og hva som møter håndverker, sparer tid, penger og frustrasjon.
  • Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til hastereparasjoner. Ved en lekkasje vet byggdrifter hvilken kran som skal skrues av og hvor, i løpet av sekunder.
  • BIM på håndholdte enheter framskaffer all ønskelig dokumentasjon på stedet. Mye tid spares ved å unngå å grave i papirbaserte manualer, tegninger og instruksjoner.
  • Økt presisjon innenfor energisimulering og et mer nøyaktig bilde av hvor energien forsvinner
  • Reduserer - og i mange tilfeller eliminerer - kostnader knyttet til å re-dokumentere et bygg
Det er ingen grunn til å vente med å kreve BIM-modeller. Jo tidligere du starter, desto større gevinster høstes. Budsjetter brukes smartere, prioriteringene blir bedre og arbeidet mer produktivt.Tekst: Halvor Jensen,administrerende direktøri NTI CADcenter

Powered by Labrador CMS