Tech-konferansen i København:

COWI og Catenda med nytt samarbeid

Fra venstre: Kirsti Svenning (Head of Communication Catenda), Lars-Peter Søbye (CEO COWI), Dag Fjeld Edvardsen (Co-founder Catenda), Håvard Bell (Co-founder Catenda), Birgit Farstad Larsen (SVP Bygninger COWI).

Catenda og COWI har samarbeidet om videreutvikling av samhandlingsplattformen Bimsync. Resultatet ble presentert under Urbantech, et innovasjons- og akseleratorprogram for bærekraftig byutvikling i København.

Published Last updated

Urbantech løper over tre år, og COWI er blant grunnleggerne av programmet. Hvert år konkurrerer hundrevis av startup- og scaleupselskaper verden over om å få en av de ti plassene på det tre måneder lange akseleratorprogrammet. I programmet samarbeider de utvalgte selskapene med en av Urbantech-grunnleggerne. Catenda var eneste norske firma som nådde gjennom i år. Deres løsning, Bimsync, er en programvare som effektiviserer samarbeid og arbeidsprosesser i bygg- og infrastruktur.

– Deltakelsen i Urbantech og samarbeidet med Catenda er viktig for å utforske hvordan vi kan effektivisere arbeidsflyt og samarbeid i prosjekter. Dette vil bidra til mer bærekraftige bygg og anlegg, og tilrettelegge for datadrevne beslutningsprosesser, sier Birgit Farstad Larsen, SVP Bygninger i COWI.

I løpet av Urbantech har Bimsync vært brukt i to pilotprosjekter, Riksvei 36 ved Seljordvannet på Lifjell, og på Haukåsen skole i Oslo. Pilotene har vært vært fokusert på å samle data på ett sted, linke alt opp mot en modell, og knytte modellen opp mot en framdriftsplan. I tillegg har erfaringslæring basert på metrics vært viktig.

Slutt på ustrukturert datautveksling

Dag Fjeld Edvardsen, en av gründerne av Catenda og utviklerne av programvaren Bimsync, er opptatt av at byggenæringen har behov for enklere byggeprosjekter med mindre fragmentering av involverte parter.

– Da vi startet Catenda, var motivasjonen at mange byggeprosjekter var ineffektive med et vell av e-poster, notater og telefonsamtaler som ble brukt til å løse enkle oppgaver. Vi ønsker å gjøre kommunikasjonen mer effektiv, sentralisert og lett tilgjengelig. I Norden jobber vi ikke lenger i tegninger, vi har beveget oss til digitale modeller, men det er enda et stykke å gå når det gjelder effektivitet. For mye datautveksling skjer på en ustrukturert måte. Bimsync gjør at alle prosjektdeltakerne har full oversikt over oppgavene i sanntid, gjennom alle fasene i en bygnings liv.

Åpne standarder er nøkkelen til sirkulærøkonomi

COWI og Catenda presenterte samarbeidet og sine felles målsetninger under avslutningsarrangementet Demo Day fredag 8. november på Dansk Arkitektursenter i København.

– Digitalisering, datadrevne beslutninger og åpne internasjonale standarder er nøkkelen til sirkulærøkonomi for byggenæringen og for fremtidens bærekraftige byer. Vi vil bidra til å gjøre byggeindustrien datadrevet, skape reell verdi og skape bedre arbeidsflyt, sier Edvardsen.

Birgit Farstad Larsen supplerer:

– Samarbeid mellom scaleups og store etablerte bedrifter gir god læring for begge parter. Vi har sett at samarbeidet med utveksling av ideer og læringer fra å arbeide med reelle prosjekter har vært svært givende. For prosjektledere gjør det arbeidet lettere gjennom forbedret informasjonsflyt og dokumentering av arbeidsprosessen. Vi ser helt klart at Bimsync bidrar til verdiskapning for oss.

Powered by Labrador CMS