RESULTATER: Innreguleringen ble gjennomført etter rens av Optice sine teknikere på Thon Hotel Spektrum i Oslo.

VENTILASJON

Oppsiktsvekkende strømbesparelse ved rensing av ventilasjonskanaler

Ifølge en faglig undersøkelse gjort ved et Oslo-hotell, kan rensing av ventilasjonskanaler gi en energibesparelse på hele 35 prosent.

Published

I fjor vinter skrev nemitek.no om et spennende prosjekt innenfor ventilasjon som da var midt i gjennomføringen.

Det var selskapet Optice som hadde hatt ideen om å måle hvor mye energi det var mulig å spare ved rensing av ventilasjonskanaler. Sammen med Olav Thon Gruppen og studenter fra Fagskolen Innlandet, startet de et prosjekt for å finne ut effekten av kanalrens og innregulering.

Problemstillingen til studentene Martin Lamptey (til daglig ansatt hos Rørpartner Varme & Sanitær), Christoffer Hermansen (GK Norge), Stian Brekke (Bravida) og Karl Brage Fredriksen (Haaland Klima) endte til slutt opp i spørsmålet: 

«Hvilke konsekvenser har tilsmussing av et kanalnett for energiforbruket til et moderne ventilasjonsanlegg?»

Resultatet av undersøkelsen overrasket i hvert fall oppdragsgiveren Optice.

– Den første reaksjonen min da jeg hørte om resultatet var rett og slett «oi!». For alle sier jo at de kan finne måter å spare energi på, men i denne undersøkelsen ble jo utslagene nesten ekstreme.

Det sier salgs- og markedssjef Fredrik Hammarsten i Optice AS.

Tydelig forskjell ved avtrekksvifte

Studentene fra Fagskolen hadde som testarena valgt seg ut et anlegg i Thon Hotel Spectrum som betjener 23 hotellrom, fordelt på tre etasjer, med en total luftmengde på 3435 m3/h. Hovedkanalene ut av sjakta hadde VAV-spjeld og ventilasjonsaggregatet var spjeldvinkeloptimalisert.

Målingene var delt opp i fire forskjellige scenarier:

  1. Kanaler og ventiler slik det står regulert i dag med urene kanaler
  2. Ventiler settes i åpen posisjon med urene kanaler
  3. Ventiler settes i åpen posisjon med rengjorte kanaler
  4. Ventiler i innregulert posisjon med rengjorte kanaler

– Formålet med å måle ventilene i åpen posisjon er for å ha et likt sammenligningsgrunnlag når vi måler systemet, forklarte befarer og ventilasjonstekniker Håkon Hermansen i Optice til Nemitek den gang.

Resultatene viser at fra scenario 2 til 3 ble det årlige energiforbruket til viftedrift redusert med hele 35,3 prosent. 

Her må det nevnes at det var store forskjeller mellom tilluftssiden og avtrekkssiden. Tilluftviftas energiforbruk ble redusert med 2,2 prosent, mens avtrekksvifta hadde et redusert energiforbruk på 47,7 prosent.

I sin rapport skriver studentene at årsaken til den store differansen på tillufts- og avtrekksviftas energiforbruk hadde sammenheng med VAV-spjeldenes tilstand.

«På tilluftsspjeldenes målekors var det lite synlig tilsmussing, men avtrekksspjeldenes målekors var svært tilsmusset. Avtrekksspjeldet i andre etasje hadde en spjeldvinkel på 100 prosent i forkant av rengjøringen, som igjen førte til et viftepådrag på 100 prosent til avtrekksvifta. Luftmengdemålingene viste at den totale avtrekksmengden i anlegget var 16 prosent høyere enn den prosjekterte luftmengden, til tross for at luftmengdene avlest på VAV-spjeldene var lavere enn settpunktene», heter det i rapporten.

Mener luker burde bli et krav

I sin konklusjon kommer studentene også inn på hvorfor det er «essensielt» at det tilrettelegges for vedlikehold av sårbare komponenter i ventilasjonsanlegg.

De peker på at inspeksjonsluker for tilkomst til VAV-spjeldenes målekors i mange tilfeller kan være tilstrekkelig for nødvendig vedlikehold.

«I dag er det ikke et forskriftskrav om montering av inspeksjonsluker, men funnene i dette forsøket peker i retning av at det burde vært et krav. I praksis er det i dag opp til byggherren å ha med et slikt krav i en prosjektbeskrivelse», skriver studentene i sin sluttrapport, som også er et hovedprosjekt i deres fagskoleutdanning.

– Prøver å være nøkterne

Hammarsten hos Optice sier at resultatene ikke vil føre til noen «overreaksjon» fra deres side.

– Vi prøver å være litt nøkterne i vår reaksjon på denne undersøkelsen. Dette er en enkeltundersøkelse, gjort på ett hotell, med VAV-spjeld, men samtidig er vi jo så klart glade over resultatet sier han og fortsetter:

– Og at det er mye energi å spare på fremfor alt rengjøring av avtrekksventilasjon, er det ingen som helst tvil om, Norge er ikke noe billigland i strøm lenger. Og med et redusert energibehov ligger det en miljøgevinst her i tillegg til en forbedring av inneklimaet, avslutter Fredrik Hammarsten i Optice.

Powered by Labrador CMS