NEKTES: Atle Fretheim vil gjerne forske for å finne ut om skoleelever faktisk holder seg friskere med luftrensere i klasserommet – men han får ikke lov.

VENTILASJON

Får ikke lov til å forske på luft og smittevern

Kan luftrensere holde smitte unna i et klasserom? Det får ikke forskerne lov til å undersøke. – Fire år inn i pandemien er det pinlig at vi ikke har klart å gjøre noe mer og bedre, sier epidemiforsker Atle Fretheim.

Published

Fretheim leder Senter for forskning på epidemitiltak. Senteret er statlig; det er en del av Folkehelseinstituttet. Men når han skal prøve å finne ut hvilke tiltak som virker når epidemier og pandemier truer, møtes han av nekt fra annet hold i staten.

– Vi har planlagt en ambisiøs studie i tre år. Men det er et juridisk kjempeproblem. Vi strever med å få lov til å gjøre denne typen prosjekter, sier han.

Forskning publiseres ikke

Atle Fretheim forteller om et britisk forskningsprosjekt som har sett på om luftrensere kan redusere covid-19-smitten på skoler. 

– De installerte luftrensere i halvparten av skolene. Så vidt vi kan forstå, er dette gjort etter boka, sier han. Da snakker han om reglene og retningslinjene som skal sikre at resultatene fra forskningen blir riktige.

– De har vært ute i mediene og sagt at de fant en 20 prosent relativ reduksjon i sykedager blant de elevene som fikk hepafiltrering, sier Fretheim.

Foreløpig kan han likevel ikke være sikker på resultatene: 

– De har vært ferdige i et år, men de har ennå ikke publisert forskningen!

Vil sjekke 200 skoler

De norske forskerne har planlagt et enda mer ambisiøst prosjekt. 200 barneskoler skal være med. Halvparten trekkes ut til å få luftrensere i alle hovedklasserommene til sjuendeklassene. Den andre halvparten er kontrollgruppe.

Alle klasserommene får luftsensorer. Så skal sykefraværet per klasse sjekkes gjennom den fem måneder lange studien, samtidig som luftkvaliteten måles.

Seks skoler i Drammen og Lier er med på et forprosjekt for at forskerne skal være sikre på at de får plassert ut utstyret og får det til å virke. Men så er det stopp:

Samtykke fra alle

– Vi strever med å få lov til å gjøre denne typen prosjekter. Det må innhentes samtykke fra alle foreldrene ved en skole. Vi må også innhente tillatelse der vi ikke installerer luftrensere. Elevene er med på et forskningsprosjekt, og det utløser kravet til samtykke, forklarer Fretheim.

Den regelen går helt tilbake til annen verdenskrig og Auschwitz: Når mennesker er med på eksperimenter, må de samtykke.

Atle Fretheim har inntrykk av at det kommer til å komme en endring. Han vet bare ikke hvor lang tid det kan ta.

Kjerkol lovet endring

Det er mer enn to år siden helseminister Ingvild Kjerkol fastslo at regjeringen ville gjøre noe med problemene med å gjennomføre slike forskningsprosjekter. Det gjorde hun etter at stortingspolitiker Freddy André Øvstegård (SV) hadde pekt på at Folkehelseinstituttet ba om unntak i loven for å kunne gjøre slike studier, første gang allerede i 2020.

– De fleste er enige om at slik forskning burde være lov, men lovverket er så klart på at det er den ikke, sier Atle Fretheim.

– Vi har diskutert luftrensing som tiltak mot covid. Fire år inn i pandemien er det fremdeles ikke studier som ser på resultatet for faktisk forekomst av sykdom. Det er pinlig at vi ikke har klart å gjøre noe mer og bedre. Det gjelder ikke bare ventilasjon, luftkvalitet og luftrensing – det gjelder hele smittevernet, sier senterdirektøren.

Powered by Labrador CMS