KRAFTIG VEKST: Salget av kuvøser som bruker lufttrykk og filter for å beskytte, eksploderte i løpet av det første koronaåret.

VENTILASJON

Storsalg for smittesikker kuvøse

De slipper luft ut og inn, men ikke bakterier og virus. Epiguard solgte mer enn 200 av de smittesikre transportkuvøsene Epishuttle i fjor.

Published Last updated

– Ser jeg Camfil-merket inne i en ambulanse, da vet jeg at jeg har et problem, sier Kjell Høydahl.

Salgsingeniøren hos nettopp Camfil er ganske seriøs. Han vet at hvis filterprodusenten har vært inne med produktene sine, betyr det at han enten er så smittsom eller så utsatt for det som måtte finnes i vanlig luft, at det er fare på ferde.

Isolater i bruk

Høydahl tror ikke koronaviruset har påvirket de prosjektene som Camfil og Bryn Byggklima har hatt på smittefronten, veldig mye:

– De prosjektene som Bryn og vi har på renrom, de går uansett. Det som vi kanskje tjener penger på nå, er reservefiltrene på isolater. Dem må vi kanskje skifte raskere fordi isolatene er mer i bruk. Isolatet går på halv drift når det ikke er i bruk. Det betyr at når det er i bruk, blir filteret oftere tett, sier han.

Det er likevel snakk om mange års drift uten at det er nødvendig å bytte filter. Hepafilteret skal vare i fem til ti år.

Ebola og korona

Der pandemien har ført til stor vekst i salget, er på smittekuvøser. For fire år siden kunne du lese i Norsk VVS hvordan Camfil og Bryn Byggklima utviklet en ambulanse spesielt for å frakte smittefarlige pasienter – med god filtrering, skikkelig undertrykk og tolv luftutskiftninger i timen.

En viktig del av smittetransporten i spesialambulansen er en egen transportkuvøse: Epishuttle. Den begynte som en kuvøse for å frakte Ebola-pasienter. Nå kan den brukes både for å beskytte omgivelsene mot smittefarlige pasienter og for å beskytte pasienten mot omgivelsene.

Trykk og filtrering

Ventilasjonssystemet sørger for minst 15 luftutskiftninger i timen. Overtrykk eller undertrykk og god filtrering hindrer smitte.

I 2020 solgte produsenten Epiguard rundt 200 Epishuttle-enheter. Det førte til en omsetning på 100 millioner kroner – og nesten halvparten av omsetningen var rent overskudd. Da det plutselig ble stort behov for og enorme medieoppslag om å isolere pasienter, reagerte Europa med å kjøpe Epishuttle.

– Man må være forberedt på slike svingninger, men 2020 har ført til at vi virkelig har fått industrialisert produksjonen vår. Det er viktig for oss, sier Bård Eker til Fredriksstad Blad.

Oppfinner Nakstad

Eker er hovedeier og styreleder i Epiguard. Espen Rostrup Nakstad er styremedlem og medeier. Han har vært med de siste fem årene – siden lenge før han ble kjendis, som Bård Eker formulerer det.

De fleste kuvøsene selges ut av Norge. Mindre enn ti av de 220 som er levert så langt, er i bruk i Norge. Epiguard har tro på videre vekst i en tid der luftbårne virus og smitte neppe kommer til å avta.

Powered by Labrador CMS