TRE ROM: Kai Christophersen (til venstre) og Egil Paulsen har tre tekniske rom i kvartalet. De forteller at rør er byttet og ventilasjonsanlegg gjennomgått.

FJERNVARME

Byttet til fjernvarme på tappevannet

GRÜNERLØKKA: De overdrev energisparingen og slet med å få nok varmtvann. Nå har Anker STI byttet til fjernvarme for å varme opp tappevannet og samtidig spare miljøet.

Published

– Plutselig ble fjernvarme veldig interessant igjen, sier Egil Paulsen.

Han er eiendomsutvikler hos Anker STI. Stiftelsen som ble opprettet for å leie ut boliger til lærlinger og yrkesskoleelever i Oslo, huser 1.500 mennesker i leiligheter, hotell og hostel.

Sparte for mye

Det er lenge siden første gangen Anker STI så på fjernvarme. Senere har stiftelsen gjennomført det ene enøk-tiltaket etter det andre.

– Rett før vi koblet om til fjernvarmen, fikk vi problemer med å få nok varmtvann. Vi har spart oss til fant, smiler Paulsen.

– Vi henter tilbake så mye energi vi kan fra ventilasjon og andre ting. Da vi gikk gjennom og fikk nytt SD-anlegg, tunet vi ned ventilasjonsanlegget litt for mye, og det endte opp mer at vi ikke fikk nok varme ut til varmepumpene, forteller han.

Energi og CO₂

De dagene det er kaldest og de dagene det er størst belegg på overnattingsstedene, har Anker slitt i mange år med å få nok varmtvann.

– Vi hadde gamle varmesentraler, og vi skal redusere CO₂-avtrykket. Vi tok det opp med tidligere Fortum, det som nå er Celsio, og de kunne hjelpe, forteller Paulsen.

Anker har ambisjoner om å redusere tilført energi med 30 prosent innen 2025 og med 50 prosent innen 2030. CO₂-avtrykket skal halveres innen 2030.

– Tilført energi har vi allerede redusert mye. Dette hjelper ikke der, men det hjelper på CO₂-avtrykket, sier han.

Varmer elektrisk

KOBBER: Rørlegger Kai Christophersen kom til Anker fra Freia og trives godt mellom kobberrørene.

Mens Paulsen forteller om gjenvinning fra ventilasjonen som ikke har fungert, men som er satt i stand igjen nå, snakker Kai Christophersen om legionellasystem og om 26 ventilasjonsanlegg som nå styres fra SD-anlegget.

Christophersen er rørlegger og kom til Anker fra sjokoladefabrikken til Freia for seks år siden.

– Dette gir veldig stor sikkerhet, sier han. De gamle elektrokjelene er beholdt som backup.

Bygningene i kvartalet spenner fra 1970 til 2010.

– Alt går på elektrisk oppvarming i dag. Vi har tanker om å gå over til fjernvarme, men det er en voldsomt stor kostnad å bytte ut alt, sier Egil Paulsen.

Påvirker til sparing

Anker koblet om til fjernvarme i desember. Dermed er det for tidlig å si noe om tallene.

– Vi tror vi har en inntjeningstid på mellom fem og sju år, ifølge Paulsen.

– Vi er glade for å ha fått inn fjernvarme. Det er verdt det for å senke CO₂-avtrykket.

Så gjenstår det å se om også beboerne på Anker bidrar til å få ned energikostnadene og CO₂-avtrykket.

– De har varmtvannet inkludert. Vi prøver å påvirke dem til å spare, forteller han.

Tappevannet i Ankerkvartalet beregnes til å trenge halvannen million kilowattimer i året. Celsio har innført en egen konverteringspris for byggeiere som investerer i å bytte til fjernvarme.

– Dette er en bra løsning for dem, også, siden vi har stabilt forbruk hele året, sier Egil Paulsen.

Powered by Labrador CMS