KVALITET: Reglene sikrer sikkerhet og kvalitet, fastslår Christine Molland Karlsen. FOTO: ALEXANDER BROWN

Ombruk er vanskelig

Bedre å la være å rive.

Published

Reglene gjør det vanskelig å bruke gamle byggematerialer om igjen. Nye regler tar tid – det beste for miljøet er å ikke alltid bygge nytt, sier Christine Molland Karlsen i DiBK.Gamle byggematerialer kan ikke brukes i nye bygg, og det er staten som stopper ombruken. Det konstaterte flere bransjefolk da de diskuterte ombruk tidligere i år. Gamle byggematerialer har gjerne ikke den merkingen og de godkjennelsene som trengs, og det er stort sett forbudt å selge dem videre til andre.

Sikkerhet

Slik må det da også være, kommenterer Christine Molland Karlsen. Avdelingsdirektøren i Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, understreker at det ikke er norske regler som stopper ombruken – regelverket er internasjonalt.– Det er ikke forbudt å drive med ombruk, men reglene for dokumentasjon av byggevarer gjør det vanskelig, peker hun på. Grunn? Sikkerhet.– Det er jo en grunn til at man har krav til egenskaper og dokumentasjon på byggevarer. Det er ikke noen forskjell mellom brukte og nye. Dette er med på å sikre byggkvaliteten, sier Karlsen.

Mulig å dokumentere

Det er ikke umulig å dokumentere at gamle byggematerialer er gode nok, men det tar tid og koster.– Hvis du bruker det på din egen tomt, på ditt eget tiltak, da slipper du unna. Men du bør jo uansett vite at det du bruker til konstruksjon, er egnet til det, understreker hun.Karlsen kan ikke love at DiBK kommer til å gjøre noe med regelverket.

Omstendelig

– Direktiver er en ganske omstendelig prosess. Byggevareforordningen er jo lagd for nye byggevarer, men det er noen initiativer som ser på dette. Vi har satt i gang et litt større prosjekt hvor vi ser på hvilke fraksjoner som kan være egnet for ombruk, forteller hun.– Det er enklere å få til en høyere gjenvinningsgrad av byggematerialer, men det er veldig mange som snakker om ombruk. Det beste er å ikke bygge nytt alltid. Av og til står for eksempel selve betongkonstruksjonen igjen. Det er god ombruk, mener Christine Molland Karlsen.

OK til samme bygg

• Regelverket begrenser ikke ombruk av materialer der de brukes til å bygge opp igjen samme bygg eller til bygg som har samme eier.• Før en byggevare kan markedsføres, selges eller brukes i et bygg, må egenskapene til produktet være dokumentert i henhold til krav i byggevareforskriften. Hvilke egenskaper som skal dokumenteres, varierer med hva byggevarene skal brukes til, men brannmotstand, styrke, U-verdi og vanntetthet er eksempler.• Byggevareforskriften skiller ikke mellom nye og brukte byggevarer.• Når byggevarer er brukt i et bygg, kan egenskapene ha endret seg. For at materialene skal kunne ombrukes på en forsvarlig måte, skal det derfor finnes dokumentasjon på blant annet branntekniske og konstruksjonstekniske egenskaper og om materialene inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.• EU-kommisjonen har satt i gang en prosess for å vurdere hvordan byggevarer skal reguleres fremover. Ombruk av byggevarer er et av spørsmålene som diskuteres, og Norge deltar aktivt i denne prosessen.(Kilde: DiBK)

Powered by Labrador CMS