EKSTREMDISPENSERT: Nydalen Vy er eksempel på et nyskapende prosjekt som har måttet søke en lang rekke dispensasjoner for i det hele tatt å få bruke naturlig ventilasjon. Så mange unntak kan ikke andre regne med, konstaterer rådgivende ingeniør. ILLUSTRASJON: MIR

Regler hindrer innovasjon

Evaluering av funksjonsbaserte byggeregler

Published

Det er ikke bare selve reglene som gjør det vanskelig å skape nye inneklima- og ventilasjonsløsninger. Også måten reglene er bygd opp på, stopper innovasjon.– Det var nødvendig å analysere regelverkets struktur og hvor fleksibiliteten er for å gjøre innovative ting. Så viser det seg at det er kanskje mer restriktivt enn det vi trodde i utgangspunktet, sier Nils E. Forsén.

Lite klimainnovasjon

Han har ledet arbeidet med en ny rapport til DiBK om det som kalles «funksjonsbaserte byggeregler». Forsén er til daglig å finne hos Multiconsult, men er også professor på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.Slik regelverket er bygd opp i dag, har det gjort det mulig å utvikle nye løsninger innenfor brannsikkerhet. For inneklima og energibruk, derimot, stopper reglene innovasjon, konkluderer Forsén, Johan Korff i Link Arkitektur og Magnus Jul Røsjø i Multiconsult. Når det stilles konkrete krav til ytelser i stedet for til funksjon, så hindrer det bransjen i å utnytte regelverket og tenke nytt.

Vanskelig i Nydalen

– Nydalen Vy er et godt eksempel, sier Nils E. Forsén. Allerede for to år siden skrev Norsk VVS om forskningsprosjektet Naturligvis og byggeplanene på Gullhaug Torg 2 i Nydalen i Oslo. – I kontorene blir det bare naturlig ventilasjon, forklarte Tor Helge Dokka i Skanska og Arnkell J. Petersen hos Erichsen & Horgen.– I det prosjektet måtte de inn og søke om dispensasjon. I realiteten er det kommunen som tar ansvaret og må inn og gi tillatelse, forklarer Forsén.

MULIG: Det må inn i veiledningen at det er mulig å analysere seg frem til nytenkende løsninger, anbefaler Nils E. Forsén.

Analyse

Han forklarer hvordan det ville vært enklere å tenke nytt hvis reglene hadde gjort det mulig å analysere seg frem til andre løsninger enn dem som allerede er godkjent på forhånd – de preaksepterte ytelsene. Så sant analysene viser at andre løsninger er like gode, kunne prosjektet gått videre med dem uten at det var nødvendig å søke dispensasjon og dermed gjøre seg avhengig av kommuner som ikke alltid vurderer likt.– Hvis du skal drive innovasjon på nasjonalt nivå, må vi kanskje få inn i veiledningen at det er mulig, sier han.Forsén er opptatt av arkitekturen og om hvordan arkitektene og VVS-bransjen mange ganger havner i tottene på hverandre. – Da får vi «å, dæven-prosjektering», når man plutselig erkjenner at her skal det inn en kanal. Du har ikke kontroll over geometrien før du har kontroll over ventilasjon og brann, peker han på.

Særbehandling

Rådgivende ingeniør – RIV – på Nydalen Vy siteres i rapporten på hvordan prosjektet har fått særbehandling. Prosjektet har fått dispensasjon fra tek på både friskluftmengder, energiramme, fravik på avtrekk og termisk inneklima, og filtrering.– En så omstendelig prosess kan ikke forventes gjennomført i et større antall prosjekter, fastslås det.I workshops og intervjuer som er gjort i forbindelse med rapporten, forteller arkitekter hvordan de er kritiske til det de oppfatter som rigide regler for inneklima. Kravene er kommet «helt ut av kontroll» for ventilasjon og dagslys, mener arkitektene. Entreprenørene og utbyggerne, på sin side, mener at den nye generasjonen arkitekter rett og slett ikke holder mål.

Her er rapporten

Rapporten «Evaluering av funksjonsbaserte byggeregler» er nå lagt ut på DiBKs nettsider.

Powered by Labrador CMS