FORSKET: Det var på Addenbrooke’s-sykehuset i England at forskerne målte hvordan luftrenserne stoppet virus.
FORSKET: Det var på Addenbrooke’s-sykehuset i England at forskerne målte hvordan luftrenserne stoppet virus.

Bevist: Luftfilter fjerner virus

Luftrensere er alt som skal til. Filtrene fjernet nesten hvert eneste spor av virus i luften inne på covid-avdelingen, viser ny forskning.

Published

Det er britiske forskere som har vist hvordan en luftrenser kan gjøre luften smittefri – selv inne på den avdelingen der de covid-smittede pasientene behandles.

Overrasket

– Vi var virkelig overrasket over hvor effektive luftfiltrene var til å fjerne luftbårent SARS-CoV-2 på avdelingene, sier Andrew Conway Morris.

Han forsker på infeksjoner på universitetet i Cambridge og har vært ansvarlig for artikkelen om forsøkene. Forskningen er gjort på Addenbrooke’s-sykehuset i Cambridge.

Der gikk forskerne, legene og ingeniørene sammen for å prøve ut filtrering da den forrige smittebølgen var på sitt høyeste. De plasserte ut luftrensere på to avdelinger. På den ene lå pasientene som trengte litt ekstra oksygen eller ikke noen pustehjelp i det hele tatt. Den andre er en intensivavdeling der pasientene trengte respirator eller kirurgi for å klare å puste.

Viruset forsvant

Gruppen installerte et antall luftrensere med hepa-filter og UV-sterilisering. Maskinene ble plassert på fastsatte steder, der de gikk sammenhengende i sju dager. På den måten skulle de filtrere all luften i rommet mellom fem og sju ganger i timen. Så ble de skrudd av i sju dager og satt i gang igjen i nye sju dager.

RENSER: Vilas Navapurkar ledet studien i Cambridge.
RENSER: Vilas Navapurkar ledet studien i Cambridge.

På intensivavdelingen viste målingene litt virus i luften når luftrenserne var avskrudd. Når maskinene var i gang, var det én dag der forskerne fant spor av viruset.

På den andre avdelingen var det virus i luften hver eneste dag før luftrenserne startet. Så fort de var i gang, fantes det ikke spor av viruset i luften i det hele tatt. Da forskerne skrudde av igjen, fant de virus i luften tre av de fem dagene de testet.

Tok annen smitte, også

I tillegg sørget filtrene for kraftig reduksjon i mengden av andre aerosoler med bakterier, virus og sopp.

– Selv om dette bare var en liten studie, fremhever den potensialet for å øke tryggheten på et sykehus, spesielt i de områdene som ikke er designet for å håndtere svært smittsomme sykdommer som covid-19, kommenterer Andrew Conway Morris.

– Renere luft vil redusere faren for luftbåren smitteoverføring. Det er likevel ikke slik at bare det å installere et filter, vil være nok til å garantere at luften er ren nok, sier professor Stephen Baker på Cambridge-universitetets institutt for immunologi.

Håper på norsk satsing

– Hvert rom og hver situasjon vil være forskjellig. En viktig del av arbeidet vårt har vært å utvikle en robust måte å måle luftkvalitet på, sier han. Forskerne har brukt PCR-analyser på linje med dem som brukes til å covid-teste mennesker.

I Norge har daglig leder Mats Solberg i Euromiljø Inneklima merket seg forskningen fra Cambridge. – Det hadde vært spennende om de gjorde noe slikt som dette i Norge, også, sier han.

Powered by Labrador CMS