TESTING: Hvordan blir fremtidens konsulentarbeidsplasser? Multiconsult bygger om en hel etasje for å teste.

JOBB

Slik blir den nye arbeidshverdagen

78 prosent av de Sweco-ansatte vil arbeide hjemme minst en dag i uken, og Multiconsult har bygget en hel testetasje for å se på forskjellige måter å arbeide på. Men først og fremst er konsulentene tilbake på kontoret.

Published Last updated

Da de ble nødt til å arbeide hjemmefra i fjor vår, var det mange som allerede var vant til det. Nå er konsulentene tilbake på kontoret. Fremdeles kan likevel mange regne med hjemmedager, og fremdeles er det endringer i vente.

Stor pilot

– Vi er i gang med en ganske stor pilot: Vi er helt i startgropen med å se på fremtidens arbeidsplasskonsept, sier for eksempel kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult.

Selskapet bygger rett og slett om en hel etasje for å teste ut forskjellige måter å samarbeide på. Stillesoner til den som må konsentrere seg, store ståbord til typisk prosjektsamarbeid.

– Hvordan arbeidssituasjonen i fremtidens Multiconsult blir, det vet vi ikke, sier Christensen.

Han vet likevel at fleksibiliteten mellom det å være fysisk på det faste kontoret og det å arbeide fra et annet sted, blir annerledes enn før koronaen. Det samme mener Tord Lie Johnsen, direktør for organisasjon og mennesker i Asplan Viak:

Lærer videre

– Som mange andre selskaper er vi inne i en læringsprosess knyttet til arbeidsform og gjør oss erfaringer som vi bygger videre på, sier han.

– Vi ser behov for økt tilstedeværelse og ønsker medarbeiderne velkommen tilbake på kontoret, men opprettholder mulighet for fleksibilitet mellom arbeid på kontoret og arbeid hjemmefra, forteller Johnsen.

78 prosent

Sweco var også godt i gang med fleksibiliteten da koronaen stengte kontorene. Nå forteller 78 prosent av medarbeiderne at de ønsker å arbeide hjemmefra minst én dag i uken. Forskjellene rundt i landet er tydelige: Det er de største byene som først og fremst har opplevd kolleger på hjemmekontor over tid.

– Hovedregelen er at fleksibiliteten består, men for å sikre viktige områder som læring, innovasjon og samhold, vil arbeidssted være på kontoret mesteparten av tiden, sier kommunikasjonsdirektør Peter Hagen i Sweco.

Fleksibilitet viktig

– Fleksibilitet er viktig for de ansatte, understreker Birgitte Refsnes Johansen. Hun er leder for marked og kommunikasjon hos Erichsen & Horgen. Der åpnet kontorene for fullt for de ansatte fra 1. august.

Johansen fastslår at det fortsatt skal jobbes for å få til fleksibilitet.
– For ansatte som ønsker eller har behov for hjemmekontor, vil vi fortsatt legge til rette for det, sier hun.

Først og fremst kontoret

Norconsult vil ha folk mer til stede på kontoret etter en lang periode med mange på hjemmekontor.
– Det vi sier, er at kontoret er hovedarbeidssted, men at vi selvfølgelig utviser fleksibilitet for den enkelte ansatte etter avtale med nærmeste leder, forteller senior kommunikasjonsrådgiver Benedicte Bratt Jakhelln.

Kommunikasjonsdirektør May Kristin Haugen i Cowi svarer ikke på spørsmål om arbeidsordningene. Men til VG har hun tidligere sagt at selskapet «innfører et rammeverk der du kan arbeide hjemmefra med mindre arbeidsoppgavene krever at du er på kontoret».

Mindre reising

Hele bransjen har lært hvordan det går bra å gjøre mange ting digitalt. Det fører til mindre reising og færre møter.

– Vi har fått erfaringer som har gjort at vi ser andre muligheter. For vår del kommer det til å bli mye mindre reising til interne møter. Dem tar vi på Teams, sier Gaute Christensen i Multiconsult.

Han understreker likevel at det ikke er å spare utgifter som er det viktigste.
– Folk skal ha god balanse mellom jobb og fritid og få begge deler til å gå opp, og vi skal ha effektivitet og gode leveranser til kundene våre, sier Christensen.

Powered by Labrador CMS