FLEKSIBELT: Uansett hvilken varmekilde som brukes i den nyoppførte bygningen, så skal den kunne byttes ut senere.

Avtrekksvarme i leilighetene er for dårlig for tek

Avtrekksvarmepumper alene er ikke godt nok i et leilighetsbygg. Det betyr at flere prosjekter de siste årene ikke oppfyller tek-kravene.

Published Last updated

– Det vi regulerer i §14-4 i byggteknisk forskrift er ikke hvilken energikilde bygningen skal bruke. Det er at den nyoppførte bygningen skal ha en innebygd fleksibilitet slik at det er tilrettelagt for å bruke ulike energikilder i løpet av bygningens levetid, forklarer senioringeniør Knut Helge Sandli i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Han har hjulpet Swecos fagråd for VVS med å få slått fast at nei, en avtrekksvarmepumpe i hver enkelt leilighet er ikke «etter intensjonen i forskriftens krav om energifleksible varmesystemer», som han sier det selv.

Energi for fremtiden

– Det er flere prosjekter der ute som ikke oppfyller intensjonen i tek17. Svaret fra DiBK viser at løsningen som brukes, i seg selv ikke er nok til å oppfylle kravet, sier Øystein Lindberg.

TILLIT: Knut Helge Sandli i DiBK peker på at systemet i Norge er basert på tillit, men at kommunen kan kreve ting rettet opp hvis et tilsyn avdekker mangler.

Han sitter i fagrådet for VVS i Sweco og opptatt av at avklaringen fra DiBK viser at praksisen må endres på fremtidige byggeprosjekt.
– Hvis bygninger har over 1000 kvadratmeter oppvarmet bruksareal, skal de ha energifleksible varmesystemer, minner Knut Helge Sandli om.

– Vi tar utgangspunkt i at bygget skal stå i mange tiår fremover. Energisituasjonen i dag er én ting, men i løpet av bygningens levetid kommer sikkert energisituasjonen til å endre seg, fastslår han.

– Du må gjerne bruke en avtrekksvarmepumpe. Hvis den er tilknyttet et sentralt varmedistribusjonssystem i bygningen, er det i samsvar med kravet i tek17, understreker Sandli.

Kan byttes ut

Både plassen som er satt av til varmesentralen og måten varmen distribueres på, skal være klar for at minst 60 prosent av varmen til romoppvarming, ventilasjonsvarme og tappevann dekkes av en varmekilde som kan byttes ut.

Bygning med over 1 000 m2 oppvarmet BRA skal

a) ha energifleksible varmesystemer, og

b) tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.

Byggteknisk forskrift (tek17) §14-4

For Swecos del betyr det at konsulentene i selskapet ikke kommer til å anbefale avtrekksvarmepumpe i hver enkelt leilighet.

Det er ikke noen spesielt aktuell løsning å bruke varmepumpe i hver leilighet og samtidig legge opp tomme rør fra en varmesentral slik at det er klart for å koble om til en annen varmekilde senere.

Vil ha diskusjon

Sweco har ikke noe ønske om å sitte foran og snu utviklingen, men Lindberg vil gjerne ha en faglig diskusjon om disse anleggene kan brukes i kombinasjon med tiltak – eller om bransjen bør slutte helt å bruke dem.

Hva som skjer med de byggene som allerede er satt opp med avtrekksvarmepumper og løsninger som ikke holder kravene i byggteknisk forskrift, kan ikke Sandli i DiBK si noe om.
– Det er kommunen som saksbehandler den enkelte byggesaken og eventuelt utfører tilsyn, sier han.

Han peker på at systemet i Norge er basert på tillit.
– Et tillitsbasert ansvarssystem, som han beskriver det.

– Avdekkes det avvik i en tilsynssak, så kan kommunen kreve ting rettet opp, sier han.

Powered by Labrador CMS