STENGES: Virusstengning har mer enn halvert HVACR-produksjonen i Europa.

Eurovent og Rehva reagerer på stenging av kritisk HVACR-produksjon

Varme, ventilasjon og kjøling er kritisk for samfunnet, og produksjonen må ikke stenges, krever den europeiske bransjen. Nå går den på mindre enn halv kapasitet.

Published

– Vi fikk en liste over hva som kan produseres. Den er behovsprøvd fra italienske myndigheter, forteller Øystein Neverdal.
Han er daglig leder i Energi & Klimateknikk, som selger produktene fra Galletti i Norge.

Bransjen slår alarm

Mange har stengt ned store deler av samfunnet som følge av koronaviruset. Nå slår de europeiske organisasjonene for varme-, ventilasjons- og kjølebransjen alarm. Hvis fabrikkene tvinges til å stenge, rammer det nettopp dem som meningen er å beskytte, forklarer Eurovent og Rehva i en felles uttalelse.

– Myndighetene i EU og globalt må anerkjenne produksjon, distribusjon, installasjon, vedlikehold og reparasjoner av HVACR-utstyr som essensiell virksomhet og derfor holde dem utenfor nedstengningsordre og reiserestriksjoner, heter det i uttalelsen.

Viktig for helse og mat

– HVACR-utstyr støtter infrastruktur kritisk i helse og omsorg, kjølekjeden for mat, datasentre og byggenæringen. Forlenget nedstenging av fabrikkene kan få alvorlige konsekvenser under og etter Covid-19-pandemien, uttaler de to organisasjonene.

De peker på hvordan varme, ventilasjon og kjøling må til for å produsere, lagre og frakte både legemidler og mat. Bransjen forsyner og behandler luft til sykehus og matbutikker og sørger for at datasentre og telekommunikasjon kan drive.

Halv kapasitet

Mange land har stengt ned næringer som ikke regnes som vesentlige. Her er HVACR gjerne en del av de nedstengningene som regjeringene pålegger. Eurovent og Rehva trekker spesielt frem Italia som eksempel.

– Det europeiske HVACR-markedet har mistet minst halvparten av produksjonskapasiteten. Mer ventes å stoppe opp de neste ukene, forteller de to organisasjonene. Markedstallene fra Eurovent viser at italienske fabrikker normalt leverer rundt 20 prosent av alle de ferdige produktene til de europeiske markedene.

– Nedstengningene kan føre til mangel på produkter og tjenester som sikrer installasjonene i kritisk infrastruktur under og etter pandemien – både i Europa og i andre regioner som er avhengige av forsyninger fra europeiske produsenter, varsler organisasjonene.

Behovsprøves

Energi & Klimateknikk har med seg italienske Galletti som medeier og leverandør.
– Hvis vi vil ha varer som myndighetene i Italia har satt på sin «necessity list», så får de lov til å produsere. Produktet i seg selv kan være hva som helst, men sektoren vi skal levere til, må finnes på listen, forklarer daglig leder Øystein Neverdal.

BEHOVSPRØVES: Produktene som skal fra Italia til Norge, blir behovsprøvd, forteller Øystein Neverdal.

Listen er ganske vag. Nå sitter han og venter på viftekonvektorer til et prosjekt i Bergen og håper at han har valgt riktig kode og får levert. I tillegg skal adressen oppgis, slik at det er mulig å sjekke at produktene blir levert til den sektoren de skal.

Kundenes kunder

Det kan være et problem i seg selv: Energi & Klimateknikk leverer nemlig både direkte til rørleggerne og til andre som selger videre til rørleggerne.
– De er ofte ikke interesserte i å fortelle hvem som er deres kunder, for de kunne vært våre kunder direkte. Da får vi ikke den informasjonen. Men den er vi nødt til å ha nå, sier Neverdal.

Rett før påske leverte han to konvektorer til Oslo universitetssykehus.
– Der måtte de ha kjøling, og vi kunne levere med én gang. På sykehusene er dette kritisk utstyr, selv om det er «sekundærkritisk». Smittevernutstyr er viktigere enn konvektorer, men når det er fullt av pasienter, skal de også ha god luft og riktig temperatur, fastslår Øystein Neverdal

Galletti produserer på 50 prosent kapasitet. Neverdal håper at fabrikken kan åpne igjen litt mer som normalt fra 4. mai.

Powered by Labrador CMS