Hva er ENØK?

Published

Begrepet ENØK står for energiøkonomisering og dreier seg om hvordan man kan bruke energi på en mer økonomisk måte. Energiøkonomisering betyr ikke nødvendigvis at man skal kutte i komfort for å spare energi, men at man skal effektivisere og forvalte energien riktig – sløse mindre og få mer ut av hver kilowattime.

I dag finnes det mange gode teknologiske løsninger som gjør ENØK enklere. Styringssystemer som blant annet appstyring og smart-løsninger bidrar til ENØK ved at man kan planlegge, skru av og på energien i boligen til enhver tid.

Det er ofte større kostnader forbundet med å installere nye energibesparende systemer, men det er en god langtidsinvestering.

Godt for miljøet

Det er ikke bare kutt i strømregningen som er den store fordelen med ENØK, men også at man bidrar til redusering av negative miljøkonsekvenser. Menneskers energiforbruk er en trussel for miljøet både i Norge og globalt.

I Norge er vi heldige og forsyner oss av mye fornybar energi gjennom vannkraft. Likevel kan vi bidra til et lavere energiforbruk globalt, ved å spare overskuddet av den fornybare energien og selge den ut i verden. Velger du ENØK bidrar du til en bærekraftig utvikling, samtidig som du gjør et økonomisk grep for deg selv.

Lønnsomme ENØK-tiltak

Det finnes en rekke ENØK-tiltak en enkelt kan bidra med, uten at det går ut over komfort, koster eller krever for mye. 

  1. Bruk led-pærer og skru av lys, gjenstander og apparater som ikke er i bruk.
  2. Benytt panelovner med nattsenking og tidsur – ikke mange behøver varme i hele huset på natta eller mens de er på jobb.
  3. Lukk dører i rom du ikke oppholder deg mye gjennom dagen og senk temperaturen i disse rommene.
  4. Sjekk at dør- og vinduslister er tette.
  5. Vær sparsom på varmtvann og senk temperaturen på varmtvannsberederen til 65 grader.
  6. Luft kort og kraftig og skru av varmen mens du lufter.
  7. Se på energiforbruk når du kjøper nye hvitevarer og apparater og handle deretter.
  8. Fyll oppvaskmaskin og vaskemaskin helt før de kjøres.
  9. Benytt vedfyring dersom det lar seg gjøre.
  10. Benytt smart ladeboks dersom du lader elbil hjemme for både effekt- og tidsstyring.

Større tiltak som etterisolering av boligen, skifte til varmepumpe eller vannbåren varme bør også vurderes om man har økonomi til å gjøre en langtidsinvestering. Dersom man skal rehabilitere eldre bolig eller bygge nytt er det lurt å planlegge med hensyn til ENØK. Lykkes man med ENØK kan man ende opp med både økt komfort, et bedre inneklima, bedre økonomi og bedre samvittighet ovenfor miljøet.

ENØK-støtte fra Enova

Dersom du ønsker å gjøre boligen din enda mer energieffektiv kan du søke ENØK-søtte fra Enova. Enova er for tiden i ferd med å redusere noen av sine støtteordninger, men det er fortsatt noe å hente for deg som ønsker å investere. 

Se hva som gjelder for din bolig. 

 

Powered by Labrador CMS