FILTER: FHI anbefaler også luftrensing med filter som bidrag til å få ned smitten.

INNEKLIMA

FHI gir skolene ventilasjonsråd

Folkehelseinstituttet er bekymret for covidsmitte i gamle skolebygg og går ut med klarere råd om ventilasjon. Nå vil FHI legge mer vekt på ventilasjon mot viruset og anbefaler også hepafilter.

Published

Selve rådene om covid-smitte har ikke endret seg så mye siden slutten av 2020, men nå skal FHI snakke mer om ventilasjon i kommunikasjonen sin.

– Nå går vi ut med klarere råd til skolene, der vi særlig understreker behovet for å få sjekket ventilasjonen sin godt nok, sier Johan Øvrevik.

Han er forskningssjef hos Folkehelseinstituttet og professor II ved Universitetet i Oslo.

Øvrevik understreker at Norge nok har vært i en heldig situasjon. Siden omluft ikke brukes så mye, er risikoen for smittespredning mindre og byggene har jevnt over god luftkvalitet.

Omikron-bekymret

– Men vi er bekymret særlig for gamle skolebygg. Vi er også bekymret for at risikoen for smitte der ventilasjonen er dårlig, kan øke med mer smittsomme varianter som delta og omikron. Vi mangler data som kan si det sikkert, men eksperimentelle studier peker i den retningen. Derfor må vi ta høyde for at risikoen kan være større nå enn i starten av pandemien, sier han.

Grunnen til at nye varianter av viruset, som delta og omikron, er mer smittsomme, er fremdeles ikke helt klar. Det kan skyldes for eksempel at de som er smittet, produserer og frigjør mer virus.

Viruset kan bli mer potent slik at det må til mindre mengder av det for å overføre smitte, eller den smittsomme perioden kan bli lenger. Både større mengde virus og mer potente virus innebærer at risikoen for smitte på større avstand enn én til to meter, kan øke.

Anbefaler skolene å måle

– Foreløpig har vi gått ut med informasjon til skolene. Nå kommer det klarere anbefalinger til skolene også om å foreta målinger, sier Johan Øvrevik, som innrømmer at han ser at pandemien fører med seg noe positivt på dette området.

Det er mange skolebygg som har dårlig ventilasjon. Nå blir det mer fokus på problemet, og dermed er det håp om at bedring som virker inn på mer enn bare covid-smitten.

Øvrevik anbefaler lufting, også, men han har litt mer begrenset tro på hvor mye det kan hjelpe.

– Det er et klart råd fra mange smitteverninstitusjoner rundt omkring i verden at du skal lufte, men ikke nøyaktig hvor mye. Hvis vi skal få den samme graden av luftutskifting som ved mekanisk ventilasjon, så må vi lufte med gjennomtrekk mange ganger i timen. Jeg er skeptisk til om det er praktisk gjennomførbart i Norge, spesielt i kuldeperioder, sier han.

Dessuten kan gjennomtrekk gi luftstrømmer på tvers som faktisk kan bidra til å spre smitten hvis du er uheldig.

Det er lett å snuble i all informasjonen, men FHI har valgt å si at all lufting vil redusere smitterisikoen noe.

Filter og fukt

Nå anbefaler FHI også luftrensing med hepafilter. Ikke som erstatning for minimumskravene til ventilasjon, men som et bidrag.

Tørr inneluft er også et problem.
– Tørr luft øker smitten av luftveisvirus. Viruset overlever lenger, og aerosolene fordamper raskere slik at viruspartiklene er lenger i luften. Tørr luft påvirker også slimhinnene slik at det er lettere å bli infisert. Derfor kan vi ikke bare si at folk skal skru ventilasjonen sin på maks, selv om vi har dempet fokus på tørrluftproblematikken litt i de siste rådene vi har gitt ut, sier Johan Øvrevik.

Her er anbefalingene:

I covid-rådene fra FHI anbefales disse verdiene:

  • Minimum lufttilførsel på 7 liter per sekund per person (for personer i lett aktivitet).
  • Maksimal lufthastighet på 0,2 meter i sekundet (for personer i lett aktivitet).
  • CO₂-nivået skal ikke overstige 1000 ppm.
  • CO₂-nivå under 800 ppm anbefales for rom med kontinuerlig tale, sang eller høy fysisk aktivitet – for eksempel undervisning, korøvelser og treningssentre.
  • Relativ fuktighet under 20 prosent bør unngås.
  • Det anbefales ikke bruk av aktiv befuktning.
  • Hepafilter antas å kunne bidra til ytterligere redusert smitterisiko, men erstatter ikke minimumskrav til ventilasjon.
Powered by Labrador CMS