Splash of water from leaking pvc pipe.

SANITÆR

Naboen må betale for lekkasje

Boligeieren fikk flere pålegg fra kommunen om å demontere vannledningen sin, men lot være. Ledningen røk – og det endte med at naboen måtte betale utgiftene.

Published

Det gikk så vannspruten sto. Flere meter rett opp, til og med. Vannledningen som røk, lå over eiendommen til naboen, og det var nettopp på naboens side av grensen at bruddet skjedde.

Stoppet raskt

Naboen fikk tak i rørlegger. Rørleggeren kom og fikk stoppet lekkasjen med én gang. Naboen ba om å få dekket de 17 000 kroner som utrykningen og arbeidet kostet, fra forsikringsselskapet til boligeieren.

Men nei, sa Fremtind Forsikring, det ble ikke aktuelt. Det var ikke dokumentert noe «rettslig erstatningsansvar», og det var heller ikke noen «dekningsmessig redningskostnad».

Dermed gikk naboen til Finansklagenemnda. Boligeieren var ansvarlig for de skadene som den private vannledningen hennes hadde ført til, mente naboen.

Fikk utsatt påleggene

Blant annet hadde boligeieren fått flere pålegg fra kommunen om å demontere vannledningen. Det hadde hun ikke gjort – i stedet hadde hun søkt om utsettelser og fått innvilget dem. Naboen hadde også skrevet til henne og bedt henne fjerne den.

Naboen gikk til advokat, men Fremtind sa fremdeles nei.
– Jeg gjorde det klart allerede året før lekkasjen at hun ville bli holdt erstatningsansvarlig dersom det oppsto skade, argumenterer naboen. Han mener at forsikringsselskapet må være ansvarlig for redningsomkostningene som han fikk da han tilkalte rørleggerfirmaet og avverget skader.

– Store vannskader

– Hadde vi ikke sørget for umiddelbar utbedring samme kveld, ville konsekvensene vært slik kommunen beskrev: «Store vannskader på eiendommen og området rundt», ifølge naboen.

Dessuten: Det var frost som gjorde at vannledningen røk, og det var en risiko som kommunen hadde informert boligeieren om tidligere. «Uaktsom passivitet», oppsummerer naboen.

Men Fremtind avviser ansvar. Naboen har hverken dokumentert noen skade på annen persons eiendom eller noe rettslig erstatningsansvar, ifølge selskapet.

– Rørbrudd kan vente

Dessuten er det bare forsikringstageren som har krav på å få dekket redningsomkostninger.

– Utendørs rørbrudd medfører i de fleste tilfeller uansett ikke akutt skade, og det kan som regel gå fint å vente med utbedring, skriver Fremtind, som mener det er mer naturlig at naboen får igjen pengene fra sin egen bygningsforsikring. For øvrig: Det var varmegrader, så det er ikke dokumentert at årsaken var frost.

Ingen akutt fare

Finansklagenemnda er enig med Fremtind Forsikring. Det har ikke oppstått noen skader på eiendommen til naboen, slår nemnda fast.

– Det er ikke dokumentert at det var noen akutt fare for skade på eiendommen til naboen som gjorde at naboen måtte sørge for umiddelbar utbedring, sier en enstemmig finansklagenemnd.

Det vil si at i tillegg til forsikringsselskapets representant er både representanten fra Forbrukerrådet og advokaten som er nøytral nemndsleder, enige i at naboen må dekke utgiftene både til rørlegger og advokat.

Powered by Labrador CMS