UFORBEREDT: Denne gangen var vi heller ikke godt nok forberedt på en ny koronabølge, mener Leif Øie (til venstre) og Mads Mysen.

VENTILASJON

Lanserer koronapass for bygninger

Er det riktig å bruke skolebygninger med dårlig ventilasjon? Er det riktig å bruke restauranter og puber uten å kontrollere ventilasjonen? Mads Mysen og Leif Øie lanserer tanken om koronapass for bygninger.

Published

– Kanskje bygningene våre også trenger koronapass? Det spør GKs Mads Mysen og Leif Øie i en artikkel på nemitek.no.

Mysen er fagdirektør i GK Norge og professor på Oslomet. Øie er divisjonsdirektør i GK Norge. De to oppfordrer myndighetene til å ta lærdom av det som virker mot koronasmitten og gjøre det de kan for å møte den neste bølgen bedre forberedt.

Ingen ventilasjonstiltak

Det som virker, det er bedre ventilasjon. Aerosolpartikler som sprer seg gjennom luften, er den dominerende måten smitten skjer på, spesielt ved superspredningshendelser.

– Dette forklarer hvordan 140 personer kunne bli smittet på en Oslo-restaurant i løpet av én kveld, skriver Mysen og Øie.

De trekker frem at skoler og barnehager brukes uavhengig av den tekniske tilstanden. Ingen av de inngripende tiltakene som regjeringen ruller ut, gjør noe som helst med inneklima og ventilasjon.

– Det er betenkelig at regjeringen ikke inkluderer kunnskap om aerosolbåren smitte, virusfortynning eller virusfjerning i sine tiltak. Hendelsen på Oslo-restauranten tyder på at vi må bredde ut tiltakene for å redusere fremtidig smittespredning, slår de to ekspertene fast.

Bør bygningene brukes?

De minner om at vi vet nå at dårlig ventilasjon kan bety unødvendig høy smitterisiko.

– Er det da riktig å bruke skolebygninger som vi vet har dårlig ventilasjon under en pandemi? Er det da riktig å bruke restauranter og puber uten å kontrollere ventilasjonsfunksjon under en pandemi? spør Mysen og Øie.

De peker på at mange både skoler, restauranter og kulturlokaler har god ventilasjon. Det gir en effektiv mulighet for å dele inn i kohorter.

– Nå er det viktig å få frem kunnskap om disse lokalene har lavere smittespredningsrisiko enn andre, mener de.

I tillegg vil de motivere eierne til å gjøre tekniske tiltak for å redusere smittefaren. De foreslår både bruksbegrensning og økonomisk kompensasjon.

Stoppet forskning

Samtidig trekker Mads Mysen og Leif Øie frem at et forskningsprosjekt om effekten av luftrensere i klasserom stoppet opp i høst. Det ble for vanskelig for forskerne da det ble forlangt at hver eneste foresatt til barna i klasserommet måtte godta forskningen.

– Det er et paradoks hvis lovverk ment for å beskytte, indirekte er årsak til at mange blir utsatt for unødvendig høy smitterisiko, mener de to GK-direktørene.

De oppfordrer til å få frem kunnskap og innføre løsninger før den neste koronabølgen.
– Denne gangen ser det ikke ut til at vi var godt nok forberedt, mener Mysen og Øie.

Powered by Labrador CMS