AMBISJONER: Gøril Almvik og VB skal vokse kraftig de neste årene.

JOBB

VB skal øke med to milliarder

SKØYEN: En av tre VB-rørleggerbedrifter har gått inn som en del av det nye konsernet. Konsern og partnere skal øke omsetningen fra tre til fem milliarder kroner på fem år.

Published

Ambisiøst, men gøy. Det sier Gøril Almvik. Hun er leder for VB Partner.

Etter at det som tidligere var en kjede, ble til et rørleggereid konsern, har 48 bedrifter gått inn i konsernet. De er integrerte – det vil si at VB Gruppen eier bedriftene, mens de tidligere eierne nå har aksjer i konsernet.

Dobbelt så mange – 96 – blir med videre som partnerbedrifter. I tillegg har VB 23 allierte bedrifter. Det vil si at de driver under sine egne navn og logoer, men de har et innkjøpssamarbeid med VB.

Vekstambisjoner

– Vi har mål om å vokse, både organisk og uorganisk, sier Almvik. Det vil si at konsernet vil knytte til seg nye bedrifter – kjøpe dem eller få dem med seg som partnere – men også at dagens bedrifter skal vokse.

– Det er vanvittig mange rørleggerbedrifter ute i Norge. Det er helt klart muligheter for å vokse med å tilknytte seg flere. Vi har omsetningsmål på fem milliarder om fem år, sier hun.

Det betyr 60 prosent økning. Nå ligger omsetningen rundt tre milliarder kroner – halvannen i partnerbedriftene og halvannen i de integrerte.

På plass

Gøril Almvik har stor tro på den lokale tilhørigheten og kompetansen som partnerne sitter med:
– De driver godt, og mange av beslutningene ligger ute i det lokale og ikke her på hovedkontoret.

På hovedkontoret er hele konsernledelsen på plass nå etter nyorganiseringen. Konsernsjef Anders Almestad og kollegene har hovedkontor på Forus som før, men deler av den sentrale konsernadministrasjonen sitter på regionkontoret i Oslo.

I tillegg til regionene har bedriftene en møteplass i mer lokale klynger.
– Den strukturen har vi lagt opp til at vi kan komme ordentlig i gang med til høsten. Vi skal ivareta merkevaren sammen, det kan være samarbeid om folk, erfaringsutveksling, og så vil jo konkurranseloven sette noen begrensninger, peker Gøril Almvik på.

Oslo-satsing

Den første offensiven for å få med seg flere kommer i de områdene der konsernet har med seg færrest i dag. 

– Oslo er et satsingsområde som vi virkelig ønsker å få tilknyttet oss flere bedrifter i. Den nasjonale dekningen som VB har, er en kjempekonkurransefordel, men i noen områder er vi færre. Det er dem vi henvender oss til først, sier hun.

Den største delen av virksomheten til VB-rørleggerne er service og mellomstore prosjekter. Rundt halvparten av dem har egne butikker. Alt i alt er rundt 1900 rørleggere i arbeid i konsernet og partnerbedriftene. Snart kommer det nye tiltak for å rekruttere og beholde rørleggere – tiltak som ifølge Almvik vil ta VB enda et nivå opp.

Viktige lokalt

– VB-bilene har en fantastisk synlighet, sier hun. På landsbasis sponser VB skiskytterne, men lokal markedsføring og synlighet er også et satsningsområde.

– De lokale initiativene er superviktige. VB skal være der lokalt, og den lokale rørleggeren står veldig sterkt, sier VB Partner-sjefen.

Powered by Labrador CMS