Hvorfor trenger vi en digital strategi som aktør i BAE-næringen?

Published

Hensikten med denne artikkelen er å forstå «Hvorfor du skal ha en digital strategi for implementering av IT verktøy i byggefasen» og «Hvordan denne strategien bør utformes, basert på helhetsbildet».

Artikkelen skiller mellom moden teknologi og snart moden teknologi, samtidig som den også skiller mellom teknologier som skaper verdi og teknologier som muliggjør teknologi.

Dette er ikke svart-hvitt, teknologier som muliggjør, er ikke bare muliggjørere, de skaper også verdi i seg selv. I denne artikkelen skiller vi mellom Muliggjørere og Verdiskapere. Muliggjørerne hviler på en fysisk infrastruktur. Den fysiske infrastrukturen for industri 4.0 - 5G og Edgecomputing (delen av Cloudcomputing som ivaretar prosessorkraft) står klare til utnyttelse om 0-5 år avhengig av hvor i landet du er.

For å legge riktig strategi, er det viktig å starte med riktig perspektiv

BIM og GIS er modne Muliggjørere, og det de muliggjør er gigantisk.

Grunnen til at ‘gigantisk’ er brukt som beskrivende adjektiv er følgende;

 • Prisytelsen for informasjonsteknologi er eksponentiell, det har vi 120 år med trend bevis.
 • Prisytelsen på varer og tjenester i økonomien, er ikke eksponentiell. (Nå)
 • Prisytelsen på varer og tjenester i økonomien hviler på produktivitetsutviklingen i de forskjellige industriene.
 • Når vi har full digitalisert all industri vil prisytelsen på økonomien også bli eksponentiell.

Dette stiller folk seg kritisk til. Hva med menneskekraft, energi og materialkostnader?

 • Menneske; Veldig mange av dagens menneskejobber vil dessverre forsvinne med utviklingen av kunstig intelligens. Debatten handler ikke om ‘om’ men ‘når’. Dette er et kjempeproblem vi ikke kan unngå eller late som om ikke eksisterer.
 • Energi; utviklingen til solcelle og batteriteknologi Er også eksponentiell og prisytelsen vil ha samme trend som informasjonsteknologi. Ekspertene mener at vi en gang mellom 2030 og 2045 vil ha masse grønn billig energi, som gjør at å bygge mye mer enn vi gjør, blir bærekraftig.
 • Materialer; ja du har rett, materialprisene vil styre mye, men her skjer det også mye på forskningsstadiet. En ting som er viktig å huske på er at 100 % digitalisert forskning også vil ha en eksponentiell prisytelse.

De nevnte momenter bør oppfattes som kjempeverdiskapende, men hva kan stoppe det? Ricky Gervais lagde ‘the Office’ for å påpeke absurditeten til unødvendige jobber. Det kommer til å bli flere og flere av disse, noe som drøftes under automasjon legger ut i artikkelen.

Mennesker som tviholder på jobben sin og har maktposisjon i samfunnet, kan stoppe dette. Dette er kjernen av hva som må adresseres for om vi styrer teknologipåvirkningen av samfunnet i retning av «Star Trek» eller «Mad Max». Det kommer til å skje, men da stikker vi hodet i sanden og overbeviser oss selv om at vi lever i en annen verden enn den vi lever i. Samtidig nekter vi for at den eksponentielle veksten som har 120 år med trend bevis. Vi håper ikke dette skjer, for da er vi redd dette kan gå skikkelig galt. Undertegnedes anbefaling er å legge frykten til side, akseptere livslang læring, og forbedre deg på din nye jobb; å bygge en bedre verden. Dette gjør vi gjennom samarbeid og læring. Ja, det kommer til å bli mange færre jobber pr. prosjekt, men vi kommer til å bygge flere og mer komplekse bygg, i grønne omgivelser. (Dette vil vi diskutere nærmere i urbanisme og bærekraft artikkelen) Hvis du er læringsvillig og vil bidra til en bedre bygget verden, er det fremdeles jobb i lang tid fremover.

Perspektivet er nå forhåpentligvis på plass og vi kan begynne å drøfte Verdiskapere

BIM og GIS sammenkoblet, i skyen over et lynraskt 5G nett muliggjør 3 forbedringsaspekter innenfor digitaliseringen;

 • Kommunikasjon mellom mennesker
 • Innsikt
 • Automasjon

Disse aspektene kan forbedres innenfor;

 • BIM trinn 2 – En filsentrik CDE med IFC og åpne API’er, eller
 • BIM trinn 3 - En datasentrisk CDE med Semantiske grafdatabaser bygget på «linked data» prinsippene og en systematisk tilnærming til ontologi, noe som muliggjør neste nivå av kunstig intelligens, ved å gi algoritmene konseptuell forståelse av dataelementer.

Trinn 2 reguleres av ISO19650 og all teknologi er klar til bruk. Trinn 3 er rett rundt hjørnet.

 • Kommunikasjon; mennesker kommuniserer best audiovisuelt, ikke bare audio, som er det vi gjør i et skjermløst byggemøte. Er BIM og GIS på plass kan vi kapitalisere på utviklingen til Virtuell og augmentert virkelighet, som dramatisk forbedrer menneskers evne til å kommunisere. Virtuell virkelighet ble i stor grad dekket i forrige artikkel som handler om moden teknologi for planleggings- og prosjekteringsfasen. Augmentert virkelighet vil skape masse verdi for byggefasen, ved å ha en georeferert BIM modell med posisjonssensorene til AR-brillen integrert i BIM’en. Da vil du kunne se akkurat hvor du skal montere, det du skal montere, der du skal montere det, assistert av en simulering av hvordan du skal montere det. Eventuelt ved hjelp av en konsulent som ser hva du ser og er ekspert på hvordan det skal monteres.

Dette kan fungere optimalt i BIM Trinn 2.

 • Innsikt; Det lave prisnivået på sensorer muliggjør integrasjon av verden inn i datasystemer, slik at vi kan vi la kunstig intelligens gjøre tallknusingen og komme frem til konklusjoner/innsikter vi bare kunne drømme om. Det blir litt som et mikroskop som forteller oss hvordan verden henger sammen på et dypere nivå. En sensormarinert byggeplass vil garantert gi oss nye innsikter.

BIM Trinn 2 gir deg veldig god oversikt, og Trinn 3 gir deg analyseverktøy og innsikt i hvordan alt henger sammen, på et nivå som ikke eksisterer noe sted i dag.

 • Automasjon; automasjon er målet med strategien roboter. Det finnes mange ‘snart modne’ roboter. Vi skiller mellom virtuelle og fysiske roboter. Virtuelle roboter i form av forskjellige algoritmer innenfor paraplybegrepet kunstig intelligens og fysiske roboter som muliggjøres av virtuelle roboter i kombinasjon med sensor og batteriteknologi. Virtuelle roboter kommer til å automatisere hoveddelene av de fleste av administrasjon- og organiseringsjobbene. Dette gjelder prosjekt- og byggeledere, advokater, saksbehandlere og rådgivere. Fysiske roboter som selvkjørende anleggsbiler, robot armer, droner og 3D printing, vil automatisere hoveddelen av alle montasjejobber. Dette kommer sannsynligvis til å skje innenfor et rammeverk hvor vi produserer mesteparten av bygningen på fabrikk, transporterer til byggeplass med autonome lastebiler, heist på plass av en autonom kran på en byggeplass klargjort av autonome anleggsbiler og betongprintere.

BIM Trinn 3 vil være vesentlig bedre for automasjon enn BIM trinn 2. Nylig publiserte ISO23386 og kommende ISO23387 rydder opp i produktdata siloene i Europa, ved å standardisere egenskaper og ordbøker. Sjekk ut webinaret til Cobuilder her. Dette vil hjelpe robotene.

I artikkelen ‘Strategiske gevinster ved robotisering i bygg- og anleggsnæringen’ skrevet av Vegard Kolbjørnsrud, Ragnhild Kvålshaugen og Ragnvald Sannes drøftes det hvilke 4 stadier vi skal igjennom til fullstendig automasjon, og hvilke 3 aspekter innenfor en gjennomføringsmodell dette påvirker. Undertegnede anbefaler leser å ta en titt på denne.

En annen ting som er viktig å forstå hvis du har autoritet og ledelsesansvar i BAE næringen, er at du vil ha nye konkurrenter fra teknologi verden i fremtiden. Microsoft og Amazon planlegger å ta markedsandelene dine. Derfor bør du handle nå, men det er heller ikke bra for bransjen om 1 eller 2 gigant entreprenører kaprer hele markedet, fordi de var tidlig ute med å sentrere strategien rundt BIM, GIS og BIM trinn 3.

Vi trenger en felles strategi for å sikre konkurranse i fremtiden. Denne strategien heter ISO19650.

Powered by Labrador CMS