Bedrifter i kulde- og ventilasjonsbransjen benytter ofte utstyr som kan generer gnister eller varme, og arbeide med dette utstyret må derfor følge sikkerhetsforskrift for varme arbeider slik at de er dekket av bedriftens forsikringsordning.

Ny sikkerhetsforskrift for varme arbeider

Finans Norge Forsikringsdrift har vedtatt en ny sikkerhetsforskrift og sjekkliste for varme arbeider som vil gjelde fra 1. januar 2024.

Published

Ifølge den nye sikkerhetsforskriften er varme arbeider aktiviteter hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og/eller varme som kan føre til brann. Det omfatter bruk av åpen og skjult flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

Formålet med godkjenningsordningen er å redusere brannrisikoen ved varme arbeider. Det viktigste for å nå dette målet, er ikke å lære å slokke brann. Det viktigste er å hindre at brann oppstår. Erfaringene viser at brann som følge av varme arbeider som oftest skyldes manglende forståelse for brannrisikoen ved varme arbeider, menneskelig svikt, mangel på kunnskap og mangel på forebyggende rutiner og tiltak. Ordningens primære tiltak er derfor å skape de riktige holdningene til brannrisikoen og å etablere en risikobevisst adferd ved utførelse av varme arbeider slik at brann overhodet ikke oppstår.

Varme arbeider

Bedrifter i kulde- og ventilasjonsbransjen benytter ofte utstyr som kan generer gnister eller varme, og arbeide med dette utstyret må derfor følge sikkerhetsforskrift for varme arbeider slik at de er dekket av bedriftens forsikringsordning.

Finans Norge Forsikringsdrift har sammen med Brannvernforeningen utarbeidet en sjekkliste, som erstatter den tidligere arbeidsinstruksen, som skal fylles ut før man setter i gang med varme arbeider.

Sjekklisten ved utførelse av varme arbeider skal alltid fylles ut i fellesskap før arbeidet utføres av oppdragsgiver og utførende. Den som utfører varme arbeider plikter å forvisse seg om at arbeidet utføres sikkert og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum en time. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav. Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider.

Arbeider på tak

En av de større endringene i den nye forskriften og i sjekklisten er at det skal utarbeides en skriftlig risikovurdering for takarbeid. Det er viktig å merke seg at med takarbeid menes her arbeid som utføres på selve taket, ikke arbeid oppe på taket. Så denne endringen vil medføre at bl.a. taktekkere må lage en risikovurdering når man skal f.eks. legge takmembran. Dersom man skal utføre arbeid oppe på taket som krever sliping av metall eller hardlodding så vil ikke dette kreve en skriftlig risikovurdering iht. forskrift om varme arbeider, men man må selvfølgelig gjennomføre en vanlig risikovurdering for disse arbeidene.

Brannvernforeningen vil offentliggjøre en veiledning til sikkerhetsforskriften om kort tid.

Ny sikkerhetsforskrift for varme arbeider kan lastes ned her.

Sjekklisten kan lastes ned her.

Powered by Labrador CMS