NEDTRAPPING: Når kontoristene kommer tilbake fra hjemmekontorene sine, er det ikke aktuelt å sette dem i landskap uten å gi dem faste plasser, fastslår Arbeidstilsynet.

Tatt farvel med hjemmekontoret?
Her er ventilasjonsrådene når kontoret åpner igjen

Hold ventilasjonsanlegget i gang hele døgnet, og se på om ventilasjonen bør endres for å holde luftfuktigheten høy nok. Det er rådene fra Arbeidstilsynet når kontorene åpner igjen.

Published

Helsedirektoratet anbefaler fremdeles hjemmekontor så mye som mulig. For den som skal på arbeidsplassen, er fleksibel arbeidstid og avstand til andre det som gjelder.

Nå gjør flere og flere klart til å åpne dørene igjen. Arbeidstilsynet har kommet med egne råd for hvordan de som arbeider på kontor, kan gå tilbake til arbeidsstedet.

– Det er store forskjeller på kontorløsninger, og disse rådene må derfor tilpasses lokale forhold. Ved behov bør spesifikke risikovurderinger gjennomføres i tillegg, understreker tilsynet.

Fuktig og luft

Ventilasjon er det viktigste tiltaket for å unngå å spre viruset, og flere av rådene fra Arbeidstilsynet går direkte på ventilasjon:

For hvert kontorområde må du vurdere muligheten for å endre ventilasjonsraten for å opprettholde luftfuktighet, fastslår Arbeidstilsynet. Relativ luftfuktighet bør ligge over 30 prosent. Og: Sørg for at området blir forsynt med frisk luft.

Rent praktisk ber tilsynet deg om jevnlig å gjennomføre ordinært vedlikehold av ventilasjonsanlegget. Dessuten skal anlegget holdes i gang hele eller størstedelen av døgnet, og det skal alltid gå når det er medarbeidere i bygget.

Avstand

Det er slett ikke sikkert at det er aktuelt å hente alle tilbake til kontoret selv om lokalene åpner igjen. Kanskje er det rett og slett ikke plass. Mange kontorlandskap er for dårlige for dagens krav til avstand. Kontorområdet må være utformet slik at det er enkelt å holde avstand – minst én meter, og helst to – fastslår Arbeidstilsynet.

Når det ikke er plass, er forslaget å be ansatte møte på kontoret annenhver dag.

Slutt på «hotdesking»

Da alle flyttet på hjemmekontor, var det egentlig bare en ekstrSemt rask opptrapping av en trend som allerede var i gang. På et annet område, derimot, går Arbeidstilsynet stikk imot trenden: Nå er det helt slutt på aktivitetsbaserte arbeidsplasser, «hotdesking», eller hva du nå foretrekker å kalle det når ansatte i landskap ikke har sitt eget, faste skrivebord.

– Åpent landskap vil kreve at ansatte har faste plasser og helst to meters avstand, fastslår tilsynet i listen sin.

Ikke lufttørrer

Også renholdsprosedyrene bør kartlegges og risikovurderes. Bør for eksempel alle ansatte daglig vaske over tastaturet, mobilene og skrivebordet, og bør de vaske servantkranene når de har brukt dem og spisebordet etter at de har hatt pause? spør Arbeidstilsynet.

Når det brukes eksternt renholdsfirma, gjelder det å være sikker på at det gjøres rent ofte nok og med riktige midler. Dessuten: Blir de stedene som berøres hyppig, gjort rene på hver vaskerunde? Da er det snakk om dørhåndtak, låser, skrivebord, kjøkken, servanter og toaletter, for eksempel.

På toalettene må det være nok såpe i dispenserne. Og dessuten: Vaskene må utstyres med tørkepapir. Lufthåndtørrere bør kobles fra, og det er også et poeng å markere at de ikke er i bruk.

Powered by Labrador CMS