GIR RÅD: De europeiske organisasjonene Rehva og Eurovent gir praktiske råd om ventilasjon og hvike rutiner du bør endre for å begrense koronaspredningen.

Europeisk koronaråd: Mer luft

Øk luftmengden, få inn mer friskluft og la ventilasjonsanlegget gå flere timer i døgnet. Her er de europeiske bransjerådene om ventilasjon og hva du må tenke på når koronaen truer.

Published Last updated

Både Rehva og Eurovent har fått hjelp fra forskere over hele verden for å gi gode råd om ventilasjon, inneklima, varme og kjøling.

Nemiteks europeiske søsterorganisasjon Rehva kom med en veiledning allerede 17. mars. Nå er den utvidet og oppdatert. Samtidig har Eurovent, bransjeorganisasjonen som samarbeider tett med Rehva, gått ut med en huskeliste på fire punkter.

Mer luft, lenger ventilasjon

I bygninger med mekaniske ventilasjonsanlegg anbefaler begge utvidede driftstider. Sørg for at ventilasjonen starter for fullt minst to timer før bygningen tas i bruk, og ikke reduser luftmengden før to timer etter at den tom for folk. Der det er etterspørselsstyrt ventilasjon, bør CO₂-settpunktet senkes til 400 ppm.

La ventilasjonen gå døgnet rundt, gjerne med lavere luftmengde når bygningen er tom, men ikke stopp anlegget helt. Tilfør så mye frisk luft som praktisk mulig.

I bygninger som står tomme på grunn av pandemien – som for eksempel skoler og noen kontorer – anbefales det ikke å stoppe ventilasjonsanlegget helt, men å la det gå hele døgnet med redusert luftmengde. Det hjelper til med å få viruspartikler ut av bygningen og å fjerne dem fra overflater.

Avtrekk fra toalettene bør alltid være i drift døgnet rundt. Sørg for å skape undertrykk, og informer alle om at de må legge ned lokket før de trekker ned – begge deler for å hindre smitte fra avføring til luft.

Åpne vinduer

I bygninger uten mekanisk ventilasjon anbefaler Rehva å bruke vinduene aktivt. Det vil si: Åpne vinduene mye mer enn normalt, selv om det fører til at folk synes det blir for kaldt.

Lufting gjennom vinduene er den eneste måten å øke utskiftingen av luft. Den som kommer inn i et rom, bør åpne vinduene og holde dem åpne i et kvarters tid, spesielt hvis det har vært andre der tidligere.

I bygninger som har mekanisk ventilasjon, kan vinduene brukes i tillegg for å øke utskiftingen.

Åpne vinduer fra toalettene, derimot, bør unngås, siden de kan slippe luft med smitte gjennom til andre rom.

Fukt og kjøl til liten nytte

Endret temperatur eller luftfuktighet kan vanligvis redusere virusfare. Mot Covid-19, derimot, er det til liten nytte. De forskjellige koronavirusene tåler miljøendringer godt og svekkes ikke før fuktigheten blir over 80 prosent og temperaturen passerer 30 grader. Derfor er det ingen grunn til å endre innstillingene for temperatur eller fukt.

Varmegjenvinnere kan føre virus som har festet seg til partikler, tilbake inn i bygningen. Lekkasjene er større ved lavere luftmengde. Varmegjenvinnerne bør inspiseres – mange steder er roterende varmegjenvinnere montert feil – og som en del av sjekken må trykkforskjellene måles. Skal du sjekke varmegjenvinnerne, bør du bruke samme beskyttelsesutstyr som når du arbeider i støvete miljøer.

Viruspartikler kan også komme tilbake i en bygning når luften resirkuleres. Rehva anbefaler å unngå sentral resirkulering så lenge det er fare for koronavirus. Resirkuleringsspjeldene bør stenges selv om det fører til problemer med varme- eller kjølekapasiteten. Det er viktigere å hindre smitte enn å garantere behagelig temperatur. Spjeldene bør holdes stengt selv om resirkuleringen er utstyrt med filter: Filtrene stopper ikke viruset.

Unødvendig kanalrens

Anbefalingene som mange har kommet med om å gjøre rent i ventilasjonskanalene for å unngå at ventilasjonen sprer viruset, er overdrevne, ifølge Rehva.

Kanalrens er ikke effektiv mot spredning fra rom til rom så lenge anbefalingene om varmegjenvinning og resirkulering av luften følges. Virus som er festet til små partikler, blir normalt med luftstrømmen ut. Derfor er det ikke nødvendig å gjøre endringer på vanlig vask og vedlikehold. Det er mye viktigere å tilføre mer frisk luft og unngå resirkulering.

Også for filter er det nok å følge vanlige vedlikeholdsprosedyrer. Et tett filter er ikke noen smittekilde, men det slipper gjennom mindre luft.

De som gjør vedlikeholdet og skifter filtrene, må alltid arbeide som om filtrene inneholder smitte – inkludert koronavirus. Det er spesielt viktig i bygninger der noen har vært smittet. Filtrene skal skiftes med avslått anlegg, og de skal kastes i en forseglet pose. Bruk hansker og åndedrettsvern.

Her er firepunktslisten:

Eurovents firepunktsliste ser slik ut:

1. Øk luftmengden og øk andelen av frisk luft i systemet.

2. Utvid tiden som ventilasjonsanlegget er i drift.

3. Sjekk at anlegget er riktig montert og innstilt og at det følges opp riktig og i tråd med produsentens anvisninger.

4. Vurder å holde den relative luftfuktigheten innendørs over 30 prosent der hvor det er mulig.

Powered by Labrador CMS