TOMME: Når skolene står tomme likevel, passer det godt å bruke tiden på bedre inneklima og læremiljø.

Tomme skoler bør fikse inneklima

Skolene står tomme, og bransjen trenger å holde hjulene i gang. Nå er det tid for å skaffe skolene bedre inneklima, mener VKE-sjef Thor Lexow. I Oslo har skolene forsert vedlikeholdsprosjektene sine.

Published

– Nå kan skolene gå inn og gjøre tiltak. Du får slått to fluer i én smekk: Skolene får bedre læremiljø samtidig som du får sysselsatt en bransje, sier Lexow.

Sjefen i VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi – forteller om en bransje der trykket fremdeles er bra, men han er spent på hva som kommer til å skje etter påske.

Stort etterslep

– Samtidig er potensialet stort. Spesielt på skolene som nå står tomme. Det er et veldig etterslep på energivurdering og på å oppgradere ventilasjon. Det er også et stort potensial for å installere og forbedre sentral driftskontroll. Skolene har mange gamle systemer der det er dårlig kommunikasjon mellom forskjellige tekniske installasjoner, understreker Thor Lexow.

Han er klar over at det er mange som snakker for sin syke mor akkurat nå og at det kan bli så mange tiltak at inneklima og energi drukner i alt det andre som foreslås. Men tidspunktet har aldri vært bedre, mener han:

– Det er ikke så ofte du har muligheten til å kunne gå inn utenom feriene og gjøre denne typen ting, sier Thor Lexow.

Han oppfordrer bransjen til å kontakte kommunene og finne ut av hvilke prosjekter som er gryteklare og mulige å gå i gang med bare pengene blir bevilget.

Støtte i KS

Kommunesektorens organisasjon KS stiller seg bak utspillet fra Lexow og håper kommunene vil bidra til å holde hjulene i gang i næringslivet:

– Det er positivt at det bevilges midler til investeringer og oppgradering i kommunesektoren som kommer innbyggerne til gode og som holder hjulene i gang i næringslivet. Oppgradering av skoler og barnehager kan være et veldig godt tiltak, men kommunene må selv vurdere dette opp mot andre aktuelle investeringsprosjekter, sier Kristin Holm Jensen, som er avdelingsdirektør for kultur og utdanning i KS.

Oslo forserer vedlikehold

Noen kommuner har allerede tenkt på det samme. Oslo, for eksempel:
– Vi har forsert 23 av de 61 vedlikeholdsprosjektene som vi hadde planlagt i år. Vi er i gang med mye arbeid for å bidra til å holde hjulene i gang, sier kommunikasjonsdirektør Trond Borge Ottersen i Undervisningsbygg.

Det er snakk om de jobbene som sto på planen, men som egentlig ikke skulle gjøres riktig ennå.
– Vi har muligheten nå. Å jobbe med skoler er en kontinuerlig risikoreduserende øvelse. Sikkerhet er kjempeviktig med alle de små skolebarna som er nysgjerrige akkurat som små skolebarn skal være. Derfor har vi mulighet til å få gjort en del ting mens skolene er stengt, sier Ottersen.

Undervisningsbygg har for eksempel forsert rensing av ventilasjonsanlegg, men også arbeider med tak, fasader, gulv og vinduer.

Vil ha «koronakrisepakke»

Thor Lexow håper regjeringen vil følge opp BNLs forslag til «koronakrisepakke» og at Enova vil prioritere støtteordningene sine slik at de bidrar til å få gjort arbeid nå.

BNL vil ha en krisepakke fra regjeringen og foreslår tiltak som:

• Sørger for å holde mannskap og utstyr i produksjon

• Sikrer likviditetssituasjonen på kort sikt.

• Styrker offentlige oppdragsgivere for å holde hjulene i gang.

• Stimulerer etterspørselssiden på kort og lengre sikt.

• Treffer alle ledd i verdikjeden.

• Opprettholder produksjons- og leveringsevne av byggevarer.

• Sikrer og styrker fagopplæring.

Powered by Labrador CMS