REHVA COVID-19 Veiledning 4.0

Det er på tide å se på andre muligheter for å redusere smittespredning i bygninger

Published

REHVA står for Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, grunnlagt i 1963[i].

REHVA er en paraplyorganisasjon som representerer over 120 000 prosjekterende ingeniører, utførende og andre slags eksperter innen HVAC i 26 europeiske land. NemiTek er en av medlemsorganisasjonene i REHVA.

REHVA COVID-19 Task Force er en av arbeidsgruppene i REHVA Technology and Research Committee[ii]. For tiden inneholder REHVA COVID-19 Task Force over 20 eksperter fra flere land i Europa. Gruppens hovedformål er å utveksle og samle kunnskap om virusoverføring som er relevant for VVS-profesjonen.

Arbeidsgruppen ble opprettet i mars 2020 etter mange forespørsler fra VVS-ingeniører og driftsansvarlige samt eiere av bygninger om råd om hvordan drifte ventilasjonssystemene for å redusere risikoen for smitteoverføring i bygninger.

REHVA COVID-19 Task Force[iii] arbeidsgruppen utarbeidet en egen REHVA COVID-19 veiledning. Veiledningen viser blant annet at god ventilasjon kan redusere viruskonsentrasjon i rom med smittebærende personer.

Figur 1

Figur 1 a) Illustrasjon av hvordan en smittet person (snakkende kvinne til høyre) fører til aerosoler (røde punkter) i pustesonen til en annen person (mannen til venstre i dette tilfellet). Store dråper i utpust er merket med lilla punkter. Når rommet er ventilert med omrøringsventilasjon er antallet virusbærende partikler i pusteområdet mye lavere enn når ventilasjonen er avslått.

REHVA COVID-19 veiledning 4.0 oppsummerer råd om drift og bruk av tekniske installasjoner under dagens koronaepidemi. Den fjerde versjonen som foreligger nå erstatter tidligere versjoner.

Hovedoppdateringer sammenlignet med forrige versjon:

 • Anbefaling om forlenget driftstid for ventilasjon suppleres med muligheten for å slå av/redusere ventilasjonen om nettene og i helgene, dette gjelder også for toalettventilasjonen.
 • Anbefaling om å betjene fan coils (luftkjølere) og luft til luft varmepumper (split units) i henhold til kjøle- og varmebehov.
 • Anbefaling om å sikre uteluftventilasjon og unngå direkte luftbevegelse fra en person til en annen.
 • Ta forholdsregler for å unngå høye lufthastigheter (> 0,3 m / s) i oppholdssonen.
 • Introduksjon til en smittesannsynlighetsberegningsmetode, støttet av et ventilasjonsberegningsverktøy for implementering av infeksjonsvurdering i innendørs miljø.

REHVA-veiledningen dekker 15 hovedelementer, som illustrert i figur 2:

1) Ventilasjonsmengde - Sørg for tilstrekkelig tilførsel av uteluft.

2) Ventilasjonens driftstid - Slå på ventilasjonen med nominell hastighet minst 2 timer før bygningens åpningstid/start arbeidstid og slå den av eller til lavere hastighet 2 timer etter bygningens stengetid/slutt arbeidstid.

3) Overstyring av innstillinger for behovsstyrt ventilasjon - Overstyr for å tvinge ventilasjonssystemet til å operere med nominell luftmengde.

4) Vindusåpning - Åpne vinduer regelmessig (selv i mekanisk ventilerte bygninger)

5) Toalettventilasjon - Hold toalettventilasjonen i drift med nominell hastighet innenfor samme tidsrom som hovedventilasjonssystemet.

6) Vinduer på toaletter - Unngå å åpne vinduer i toaletter for å opprettholde undertrykk og riktig strømningsretning i bygninger med mekanisk ventilasjon.

7) Toalettspyling - Be beboerne om å skylle toaletter med lukket lokk.

8) Resirkulering av romluft – Still om ventilasjonsaggregater med resirkulering til 100% uteluft.

9) Varmegjenvinnere - Undersøk varmegjenvinnere for å være sikker på at lekkasjer er under kontroll.

10) Fan coils (luftkjølere) eller luft til luft varmepumper- Sørg for tilstrekkelig utelufttilførsel i rom med luftkjølere/luft til luft varmepumper.

11) Settpunkt for oppvarming, kjøling og mulig befuktning - Ikke endre børverdiene for oppvarming, kjøling og befuktning om dette finnes.

12) Ventilasjonskanalrengjøring - Utfør planlagt kanalrengjøring som normalt (ekstra rengjøring er ikke nødvendig).

13) Uteluft og avtrekksfiltre - Bytt sentralt utelufts- og avtrekksfilter som normalt, i henhold til vedlikeholdsplanen.

14) Vedlikeholdsarbeider - Regelmessig utskifting og vedlikehold av filter skal utføres med vanlige vernetiltak, inkludert åndedrettsvern.

15) Innendørs luftkvalitetsovervåking (IAQ overvåking) - Installer et IAQ (CO2) sensornettverk som lar beboere og driftsoperatører overvåke at ventilasjonen fungerer tilstrekkelig.

Figur 2. Hovedpunkter i REHVA-veiledning for drift av bygningstjenester

REHVA COVID-19 veiledning 4.0 viser også en metode for å vurdere infeksjonsrisiko i bygninger med ventilasjonssystem med forskjellige luftmengde. Risikovurdering som vist i figur 3. bidrar til bedre forståelse av hvordan virusbelastede aerosoler kan fjernes ved ventilasjon. Resultatene viser at med kategori II inneklima ventilasjonsmengde i henhold til ISO 17772-1: 2017 og EN 16798-1: 2019 er sannsynligheten for smitte rimelig lav (under 5%) for åpne kontorer, klasserom og godt ventilerte restauranter. Unngå mer enn 1,5 timers shoppingturer (eller møter i et stort møterom) dersom det er risiko for at en smittet person er til stede.

Figur 3.

Figur 3. Infeksjonsvurdering for noen vanlige rom og ventilasjonsmengder beregnet med ventilasjonskalkulatoren REHVA COVID-19. 1,5 l/s per m2 ventilasjonsmengde brukes i 2 personers kontorlokaler på 16 m2, og 4 l/s per m2 i møterom. Detaljerte inngangsdata er rapportert i tabell 3 i REHVA COVID-19 Veiledningen.

REHVA COVID-19 veiledningen 4.0 inneholder fire vedlegg:

 • Vedlegg 1 Risikovurdering av luftbåren smitte og vidtrekkende tiltak for å redusere spredningen av virussykdommer i fremtidige bygninger med forbedrede ventilasjonssystemer
 • Vedlegg 2 Inspeksjon av roterende varmegjenvinnere for å begrense interne lekkasjer
 • Vedlegg 3 Ventilasjon i pasientrom
 • Vedlegg 4 COVID-19 veiledning for skolepersonell for ventilasjon og tekniske installasjoner

I tillegg REHVA COVID-19 veiledningen, utviklet REHVA COVID-19 Task Force en kalkulator for å beregne innendørs smitterisiko i forhold til aktivitet og ventilasjonsmengde[i]. Infeksjonsrisiko kan beregnes for forskjellige aktiviteter og rom ved bruk av en standard Wells-Riley-modell for luftbåren sykdomsoverføring, kalibrert til COVID-19 med riktig kildestyrke, dvs. kvanteutslippsmengde. I denne modellen uttrykkes den utsendte virusbelastningen i form av kvanteutslippsmengde (E, kvanta/t). Et kvante er definert som dosen av luftbårne dråpekjerner som kreves for å forårsake infeksjon hos 63% av utsatte personer.

Oppdateringer av REHVA COVID-19 veiledning 4.0 forventes de neste månedene ettersom flere vitenskapelige data blir tilgjengelige.

For å støtte REHVA COVID-19 Task Force, opprettet også NEMITEK en COVID arbeidsgruppe. Formål til NEMITEK COVID Arbeidsgruppen er:

 • å gi nyttig informasjon som kan bidra til REHVA COVID-19 veiledningsdokumentet med tverrfaglige innspill fra Norge.
 • å diskutere og foreslå oppdateringer av REHVA COVID-19 veiledningsdokumentet.
 • å formidle relevant erfaring fra REHVA COVID-19 i Norge.

[i] https://www.rehva.eu/covid19-ventilation-calculator

[i] https://www.rehva.eu/

[ii] https://www.rehva.eu/about-us/committees/technology-and-research-committee-trc

[iii] https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance/rehva-covid-19-guidance

Powered by Labrador CMS