REHVA COVID-19 Veiledning 4.0

Det er på tide å se på andre muligheter for å redusere smittespredning i bygninger

Published

REHVA står for Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, grunnlagt i 1963[i].

REHVA er en paraplyorganisasjon som representerer over 120 000 prosjekterende ingeniører, utførende og andre slags eksperter innen HVAC i 26 europeiske land. NemiTek er en av medlemsorganisasjonene i REHVA.

REHVA COVID-19 Task Force er en av arbeidsgruppene i REHVA Technology and Research Committee[ii]. For tiden inneholder REHVA COVID-19 Task Force over 20 eksperter fra flere land i Europa. Gruppens hovedformål er å utveksle og samle kunnskap om virusoverføring som er relevant for VVS-profesjonen.

Arbeidsgruppen ble opprettet i mars 2020 etter mange forespørsler fra VVS-ingeniører og driftsansvarlige samt eiere av bygninger om råd om hvordan drifte ventilasjonssystemene for å redusere risikoen for smitteoverføring i bygninger.

REHVA COVID-19 Task Force[iii] arbeidsgruppen utarbeidet en egen REHVA COVID-19 veiledning. Veiledningen viser blant annet at god ventilasjon kan redusere viruskonsentrasjon i rom med smittebærende personer.

Figur 1
Figur 1

Figur 1 a) Illustrasjon av hvordan en smittet person (snakkende kvinne til høyre) fører til aerosoler (røde punkter) i pustesonen til en annen person (mannen til venstre i dette tilfellet). Store dråper i utpust er merket med lilla punkter. Når rommet er ventilert med omrøringsventilasjon er antallet virusbærende partikler i pusteområdet mye lavere enn når ventilasjonen er avslått.

REHVA COVID-19 veiledning 4.0 oppsummerer råd om drift og bruk av tekniske installasjoner under dagens koronaepidemi. Den fjerde versjonen som foreligger nå erstatter tidligere versjoner.

Hovedoppdateringer sammenlignet med forrige versjon:

 • Anbefaling om forlenget driftstid for ventilasjon suppleres med muligheten for å slå av/redusere ventilasjonen om nettene og i helgene, dette gjelder også for toalettventilasjonen.
 • Anbefaling om å betjene fan coils (luftkjølere) og luft til luft varmepumper (split units) i henhold til kjøle- og varmebehov.
 • Anbefaling om å sikre uteluftventilasjon og unngå direkte luftbevegelse fra en person til en annen.
 • Ta forholdsregler for å unngå høye lufthastigheter (> 0,3 m / s) i oppholdssonen.
 • Introduksjon til en smittesannsynlighetsberegningsmetode, støttet av et ventilasjonsberegningsverktøy for implementering av infeksjonsvurdering i innendørs miljø.

REHVA-veiledningen dekker 15 hovedelementer, som illustrert i figur 2:

1) Ventilasjonsmengde - Sørg for tilstrekkelig tilførsel av uteluft.

2) Ventilasjonens driftstid - Slå på ventilasjonen med nominell hastighet minst 2 timer før bygningens åpningstid/start arbeidstid og slå den av eller til lavere hastighet 2 timer etter bygningens stengetid/slutt arbeidstid.

3) Overstyring av innstillinger for behovsstyrt ventilasjon - Overstyr for å tvinge ventilasjonssystemet til å operere med nominell luftmengde.

4) Vindusåpning - Åpne vinduer regelmessig (selv i mekanisk ventilerte bygninger)

5) Toalettventilasjon - Hold toalettventilasjonen i drift med nominell hastighet innenfor samme tidsrom som hovedventilasjonssystemet.

6) Vinduer på toaletter - Unngå å åpne vinduer i toaletter for å opprettholde undertrykk og riktig strømningsretning i bygninger med mekanisk ventilasjon.

7) Toalettspyling - Be beboerne om å skylle toaletter med lukket lokk.

8) Resirkulering av romluft – Still om ventilasjonsaggregater med resirkulering til 100% uteluft.

9) Varmegjenvinnere - Undersøk varmegjenvinnere for å være sikker på at lekkasjer er under kontroll.

10) Fan coils (luftkjølere) eller luft til luft varmepumper- Sørg for tilstrekkelig utelufttilførsel i rom med luftkjølere/luft til luft varmepumper.

11) Settpunkt for oppvarming, kjøling og mulig befuktning - Ikke endre børverdiene for oppvarming, kjøling og befuktning om dette finnes.

12) Ventilasjonskanalrengjøring - Utfør planlagt kanalrengjøring som normalt (ekstra rengjøring er ikke nødvendig).

13) Uteluft og avtrekksfiltre - Bytt sentralt utelufts- og avtrekksfilter som normalt, i henhold til vedlikeholdsplanen.

14) Vedlikeholdsarbeider - Regelmessig utskifting og vedlikehold av filter skal utføres med vanlige vernetiltak, inkludert åndedrettsvern.

15) Innendørs luftkvalitetsovervåking (IAQ overvåking) - Installer et IAQ (CO2) sensornettverk som lar beboere og driftsoperatører overvåke at ventilasjonen fungerer tilstrekkelig.

Figur 2. Hovedpunkter i REHVA-veiledning for drift av bygningstjenester
Figur 2. Hovedpunkter i REHVA-veiledning for drift av bygningstjenester

REHVA COVID-19 veiledning 4.0 viser også en metode for å vurdere infeksjonsrisiko i bygninger med ventilasjonssystem med forskjellige luftmengde. Risikovurdering som vist i figur 3. bidrar til bedre forståelse av hvordan virusbelastede aerosoler kan fjernes ved ventilasjon. Resultatene viser at med kategori II inneklima ventilasjonsmengde i henhold til ISO 17772-1: 2017 og EN 16798-1: 2019 er sannsynligheten for smitte rimelig lav (under 5%) for åpne kontorer, klasserom og godt ventilerte restauranter. Unngå mer enn 1,5 timers shoppingturer (eller møter i et stort møterom) dersom det er risiko for at en smittet person er til stede.

Figur 3.
Figur 3.

Figur 3. Infeksjonsvurdering for noen vanlige rom og ventilasjonsmengder beregnet med ventilasjonskalkulatoren REHVA COVID-19. 1,5 l/s per m2 ventilasjonsmengde brukes i 2 personers kontorlokaler på 16 m2, og 4 l/s per m2 i møterom. Detaljerte inngangsdata er rapportert i tabell 3 i REHVA COVID-19 Veiledningen.

REHVA COVID-19 veiledningen 4.0 inneholder fire vedlegg:

 • Vedlegg 1 Risikovurdering av luftbåren smitte og vidtrekkende tiltak for å redusere spredningen av virussykdommer i fremtidige bygninger med forbedrede ventilasjonssystemer
 • Vedlegg 2 Inspeksjon av roterende varmegjenvinnere for å begrense interne lekkasjer
 • Vedlegg 3 Ventilasjon i pasientrom
 • Vedlegg 4 COVID-19 veiledning for skolepersonell for ventilasjon og tekniske installasjoner

I tillegg REHVA COVID-19 veiledningen, utviklet REHVA COVID-19 Task Force en kalkulator for å beregne innendørs smitterisiko i forhold til aktivitet og ventilasjonsmengde[i]. Infeksjonsrisiko kan beregnes for forskjellige aktiviteter og rom ved bruk av en standard Wells-Riley-modell for luftbåren sykdomsoverføring, kalibrert til COVID-19 med riktig kildestyrke, dvs. kvanteutslippsmengde. I denne modellen uttrykkes den utsendte virusbelastningen i form av kvanteutslippsmengde (E, kvanta/t). Et kvante er definert som dosen av luftbårne dråpekjerner som kreves for å forårsake infeksjon hos 63% av utsatte personer.

Oppdateringer av REHVA COVID-19 veiledning 4.0 forventes de neste månedene ettersom flere vitenskapelige data blir tilgjengelige.

For å støtte REHVA COVID-19 Task Force, opprettet også NEMITEK en COVID arbeidsgruppe. Formål til NEMITEK COVID Arbeidsgruppen er:

 • å gi nyttig informasjon som kan bidra til REHVA COVID-19 veiledningsdokumentet med tverrfaglige innspill fra Norge.
 • å diskutere og foreslå oppdateringer av REHVA COVID-19 veiledningsdokumentet.
 • å formidle relevant erfaring fra REHVA COVID-19 i Norge.

[i] https://www.rehva.eu/covid19-ventilation-calculator

[i] https://www.rehva.eu/

[ii] https://www.rehva.eu/about-us/committees/technology-and-research-committee-trc

[iii] https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance/rehva-covid-19-guidance

Powered by Labrador CMS