LUFTIG: Mer luft holder skoleelevene friske, og noe så enkelt som å åpne vinduene i friminuttene gjør mye for skoler der det ikke er aktuelt å bruke mye penger på å rehabilitere.

Mer luft holder elevene friskere

Mer luft betyr mest for å holde elevene friske. Bare én liter ekstra per sekund per person kutter sykefraværet fra luftveisinfeksjoner med 22 prosent.

Published

Det er kinesiske forskere som har kommet opp med disse tallene. Luftkvaliteten i kinesiske skoler er ikke spesielt god – for eksempel var gjennomsnittlig CO₂-konsentrasjon i klasserommene som ble målt, 1800 ppm.

Flere år

– Vi må bedre inneklimaet i klasserommene og levere sunn luft, sier Yuexia Sun. Hun er førsteamanuensis ved universitetet i Tianjin. Der har hun og kollegene sett på klasserommene til 2200 barneskoleelever på ti skoler.

– Vi har målt luftkvaliteten siden 2018. Dette er den første studien der dette er gjort over så lang tid, sier hun.

Færre syke elever

Parallelt med å måle luftkvaliteten har forskerne fulgt med på sykefraværet i etterkant som følge av luftveisinfeksjoner.

– En grad høyere temperatur reduserer sykefraværet med tolv prosent. En prosent høyere relativ fuktighet reduserer det med fem prosent, forteller Sun.

– Vi ser tydelig at det er ventilasjon som har den sterkeste virkningen. En ekstra luftutskiftning i timen vil redusere fraværet med 30 prosent. Når vi måler liter per person i sekundet, finner vi at én liter ekstra kutter det med 22 prosent, sier hun.

Skoler på vent

Yuexia Sun presenterte funnene sine på Healthy Buildings-konferansen som Oslomet, Sintef og NTNU arrangerte på vegne av den internasjonale organisasjonen for innendørs luftkvalitet, Isiaq. Der fortalte Sintef-forsker John Clauß om hvordan helt enkle tiltak gjør underverker for de skolene som det ikke er aktuelt å bygge om.

– Vi har gjort målinger og intervjuet ansatte og elever på skoler som står på vent, forteller han. Det vil si skoler som skal utbedres, rives eller nedlegges, og hvor det ikke er aktuelt å gjøre store investeringer i ventetiden. Clauß og kollegene Solvår Wågø og Lars Gullbrekken har brukt tre skoler i Trondheim som eksempel.

Elever og ansatte opplever ofte at det er for varmt eller for kaldt i skolene, og heller ikke CO₂ eller fuktighet er bra nok.

Fire enkle tiltak

– Det viser seg at enkle tiltak kan forbedre det opplevde innemiljøet merkbart, sier Clauß. Han trekker frem fire av dem:

– Ikke endre temperaturinnstillingene for ventilasjon og oppvarming om natten og i helgene.

– Sjekk innstillingen på radiatoren på slutten av skoledagen.

– Innfør rutiner for naturlig ventilasjon i pausene.

– Sørg for bedre renholdsrutiner.

Powered by Labrador CMS