HELT GREIT: Det er helt greit å tørke klær på en boligeiendom selv om naboen er miljøhemmet og ikke har balansert ventilasjon.

Mener at dårlig inneluft er diskriminering

Hun kunne ikke åpne vinduene og lufte fordi naboen tørket klær ute. Nabokrangelen havnet i Diskrimineringsnemnda, som fastslår at det hverken er trakassering eller diskriminering.

Published

Klageren har miljøhemming. Det vil si at hun får sterke nevrologiske reaksjoner på blant annet parfyme, parfymerte produkter og kjemikalier.

Avfall og klestørk

Det tar ikke naboene hensyn til, mener hun. Ifølge klageren lagrer de elektrisk avfall, gamle leker og den slags i kleskurver og plastsekker like ved grensen til boligen hennes. Dessuten tørker de klær ute.

Det er ti–tolv meter fra kurvene til boligen hennes, beskriver Diskrimineringsnemnda.

Avfallet lukter slik at hun ikke kan oppholde seg utendørs, og hun kan heller ikke ha åpne vinduer eller lufte i boligen sin, sier hun selv. Hun har ikke luftekanaler i leiligheten, slik at hun er avhengig av å kunne åpne vinduene – og varmepumpen hennes gir ikke frisk luft, forklarer klageren.

Konstant dårlig luft

– Duftkjemikaliene sprer seg og gir henne store helseproblemer. Dette gjør at hun har problemer med konstant dårlig inneluft og varme, siden hun ikke kan lufte, refererer Diskrimineringsnemnda fra klagen.

– Å bli tvunget til å flytte fra hjemmet sitt er alvorlig, ifølge klageren. Dersom avfallet hadde blitt lagret i tette beholdere innendørs eller kjørt direkte til gjenvinningsstasjonen sin, hadde hun blitt spart for helseplagene sine, sier hun selv.

Vinduer på vidt gap

Naboene avviser tvert at de diskriminerer eller trakasserer henne på grunn av noen funksjonsnedsettelse. Kurvene brukes til slikt som skal til gjenvinningsstasjonen – for eksempel ødelagt elektronikk og gamle leker – og de tørker klærne der det er mest praktisk og best tørk.

Dessuten: Klageren sier at hun ikke tåler lukten av det som lagres ute, men likevel har hun vinduene på vidt gap til enhver tid. Dessuten har hun varmepumpe slik at hun ikke trenger å lufte, ifølge naboene.

Direkte vanlig

Diskrimineringsnemnda forklarer reglene om både direkte og indirekte diskriminering. Alt som ser nøytralt ut, men som vil stille for eksempel personer med funksjonsnedsettelse dårligere eller andre, er indirekte forskjellsbehandling. Noe slikt er det ikke snakk om her.

– Klestørking og midlertidig lagring av avfall er vanlige aktiviteter på en boligeiendom. Saksøktes aktiviteter må påregnes og tolereres i et boligområde, slår Diskrimineringsnemnda fast.

Lagringen eller klestørkingen er ikke trakassering, men helt normal bruk av en boligeiendom, slår nemnda fast.

De tre som behandlet saken i Diskrimineringsnemnda, er nemndsleder Torstein Hansen, Møyfrid Eggebø og Usman Ivan Shakar.

Medlemmene i nemnda kommenterer ikke sakene de har behandlet annet enn i den skriftlige uttalelsen som de har kommet med. Det var Handikapnytt som skrev om saken først.

Powered by Labrador CMS