HJELPER: Stadig nye bevis på at ventilasjon hjelper mot viruset, og ikke minst at åpne vinduer reduserer mengden av virus i luften.

VENTILASJON

Åpne vinduer kan halvere virus

Åpne vinduer får ut halvparten av viruset i et rom. Amerikanske forskere har presentert det de mener at er verdens første bevis fra virkeligheten på hvordan ventilasjon reduserer covidmengden.

Published

– Ventilasjon er en av de viktigste strategiene vi har for å dempe viruset. Det sier Kevin Van Den Wymelenberg til The New York Times.

Han har forsket på en gruppe koronapasienter på isolat. Til daglig leder han instituttet for bygningshelse på universitetet i Oregon.

– Munnbind er selvsagt virkelig viktig, men vi kan også bruke miljøfaktorer. Både ventilasjon, filtrering og til og med fukting har vist seg å gi renere inneluft, sier han til fjernsynsstasjonen KOIN.

Smittede studenter

Forskerne har sett på 35 smittede studenter på universitetet. Med andre ord er det noen svakheter i studien: Det er en liten gruppe, alle var unge voksne, og forskningen er ikke gjennomgått og fagfellevurdert ennå.

Men funnene er klare:
– Ventilasjon er virkelig viktig, og det er ikke før nå at vi begynner å innse hvor viktig det er, sier forsker og medforfatter Leslie Dietz til The New York Times.

Studentene testet positivt på covid-19 i fjor. Så ble de plassert på enerom på et eget internat, satt av til dem som måtte isolere seg i ti dager.

Luftprøver og PCR

Forskerne plasserte petriskåler på hvert rom, i tillegg til at de tok luftprøver for å fange aerosoler som fløt rundt i luften.

BYGGDRIFTERØNSKE: Kevin Van Den Wymelenberg vil ha byggdrifterne til å overvåke smittespredningen i bygningene som de drifter.

Flere ganger om dagen gikk de over forskjellige overflater med bomullspinner, og det samme gjorde de med nesen og munnen til hver enkelt student. Så PCR-testet de hver enkelt prøve.

Prøvene viste en klar sammenheng mellom hvor mye virus studentene hadde i kroppen og hvor mye som var i luften. Etter hvert som de ble friskere, så gikk viruskonsentrasjonen ned i både kropp og luft.

Dobbelt så mye

Forskerne fulgte med på den mekaniske ventilasjonen og på når vinduene var åpne. De fant ut at rommene med lukkede vinduer hadde mer enn dobbelt så mye virus som rommene der vinduene var åpne.

Kevin Van Den Wymelenberg mener at det er viktig å forske på virus og ventilasjon, siden han regner med at virusproblemet er kommet for å bli.

– Vi tror at miljøovervåkning og miljøtiltak er virkelig viktige for å hjelpe oss til å oppholde oss trygt sammen innendørs, balansere og prioritere helse og samtidig balansere energiforbruket, sier han til KOIN.

– Hosting og mage- og tarmsymptomer henger sterkt sammen med økt smitte i miljøet, skriver forskerne.

De kobler det til at du sannsynligvis gir fra deg mer virus når du hoster eller sitter på toalettet.

Utfordrer byggdrifterne

– Dette er de første erfaringsbaserte bevisene på lavere aerosolbåren virusbelastning med økt mekanisk ventilajson. De viser klart reduserte virusmengder i rom med åpne vinduer sammenlignet med rom med lukkede vinduer, heter det i artikkelen fra Oregon-forskerne.

Ifølge Kevin Van Den Wymelenberg og kollegene hans vil den ideelle løsningen være at byggdrifterne overvåker luften for å følge med på smittebærende aerosoler. Dermed kan de øke ventilasjonen når det finnes smitte i bygningen.

Powered by Labrador CMS