FOR EKSPERTENE: Skal varmepumper for vannbåren varme bli en suksess i Norge må det et kompetanseløft til. Det mener daglig leder i Norsk Varmepumpeforening, Rolf Iver Mytting Hagemoen.

VARME

Negativ salgsutvikling for vannbårne varmepumper

Mens varmepumper til «folket» selger så det griner, har luft-til-vann- og bergvarmepumper en negativ salgsutvikling.

Published

– Vi ligger langt bak Europa på dette området, og mens utviklingen i Europa har vært positiv de siste årene, så har vi sett en negativ utvikling her hjemme, sier daglig leder i Norsk Varmepumpeforening, Rolf Iver Mytting Hagemoen.

Mye feilinformasjon

Tall fra Norsk Varmepumpeforening viser at varmepumper for vannbåren varme (luft-til-vann og væske-til-vann) har hatt en negativ salgsutvikling.

Mens det i 2018 og 2019 ble solgt vel cirka 5200-5300 varmepumper av denne typen akkumulert per tredje kvartal, så er tilsvarende tall i år bare knappe 3400.

– Vannbåren varme er mindre utbredt i Norge enn i Europa, og mange har nok en misforstått oppfatning om at luft-til-vann og væske-til-vann varmepumper er så dyrt at det ikke lønner seg, sier Hagemoen.

I mange land i Europa er varmepumper for vannbåren varme nærmest en selvfølgelighet, og byggeregler og subsidier løfter frem varmepumper i både boliger og næringsbygg.

– I Sverige er luft-til-vann og bergvarmepumper en selvfølge der bygg ikke er knyttet til fjernvarme, sier Hagemoen.

Her hjemme mener han at det fortsatt bygges veldig mange bygg hvor denne typen oppvarming ikke en gang blir vurdert. Enova har kuttet i støtteordningene for varmepumper og byggteknisk forskrift mangler incentiver til å benytte energieffektive oppvarmingskilder.

Dette fører til at vanlig elektrisk oppvarming med panelovner og varmekabler ofte blir valgt.

– Det er også mye feilinformasjon ute og går. Mange som skal kjøpe nytt hus blir ofte fortalt at vannbåren varme er så dyrt at det ikke lønner seg. Det er feil. Vannbåren gulvvarme i nye bygg kan legges til samme, eller lavere pris enn elektriske varmekabler. I rehabiliteringsprosjekter, hvor man uansett skal bytte gulv er det også et godt og gunstig alternativ, men det krever selvsagt at de som utfører og priser jobben vet hva de holder på med, sier Hagemoen.

For ekspertene

En av utfordringene i dette markedet er ifølge Hagemoen akkurat det han er innom ovenfor, prising og at de som utfører arbeidet vet hva de holder på med.

Salgsutvikling vannbåren varme - 2011 til 2021 (luft-til-vann + væske-til-vann)

Tall per tredje kvartal:

2011: 3709

2012: 4426

2013: 3915

2014: 4096

2015: 3785

2016: 3659

2017: 3901

2018: 5328

2019: 5178

2020: 3563

2021: 3397

– Markedet er delt. På den ene siden har vi de som virkelig kan dette, som jobber med det daglig og som dermed gir det jeg vil kalle konkurransedyktige priser. I andre enden av skalaen har man de som ikke vet hva de holder på med og som gjerne priser med høygaffel. Er man ineffektiv blir prisen høy, i tillegg er det utbyggere som legger på masse påslag for oppgradering til vannbåren varme, noe som fører til at panelovner velges i stedet, sier Hagemoen.

Poenget hans er at markedet for vannbåren varme er et marked for spesialistene, de som jobber med dette til daglig og som vet hva som kreves. Det samme gjelder for luft-til-vann og bergvarmepumper.

– Det er mange flinke aktører, men det er ingen tvil om at det også er en del som sier ja uten egentlig helt å vite hva de holder på med. De burde derfor skaffe seg nødvendig kompetanse eller ganske enkelt si nei til jobben, sier Hagemoen.

Ødelegger for de seriøse

Han mener at en medvirkende årsak til den fallende interessen for varmepumper for vannbåren varme skyldes flere aktører som priser seg for høyt, men som også forårsaker feil og dermed misfornøyde kunder. Hadde vi hatt byggeregler som stimulerer til varmepumper og vannbåren varme ville vi sett flere selskaper som hadde spesialisert seg.

– Kompetanse er uansett nøkkelen for at varmepumper for vannbåren varme skal få den utviklingen det fortjener, som et energieffektiviserende tiltak i både boliger og næringsbygg. De som ikke vet hva de holder på med ødelegger for de mange dyktige aktørene i bransjen, sier Hagemoen.

Powered by Labrador CMS