TETTING: Å unngå utettheter og sprekker mot grunnen er effektivt for å holde radon ute – her legges det radonmembran av polyetylen på en støpt såle. FOTO: SINTEF BYGGFORSK.

Ventilasjon stopper radon

Men tiltak må følges opp.

Published

Ventilasjon hjelper, radonbrønn hjelper enda bedre – men boligene som har gjort radontiltak, bør følges opp med flere tiltak over tid.15 år etter at radonnivået i boligene ble redusert med 70 prosent, virker tiltakene fortsatt. Det viser en fersk rapport fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Kreftplan

– Det virker jo som om ventilasjonsløsningene fungerer ganske bra, oppsummerer seniorrådgiver Trine Kolstad. Hun har ledet arbeidet med rapporten.DSA kan ikke gå i detalj om hva slags ventilasjon som gir hvilken effekt. Men rapporten ser på effekten av lufteluker og luftespalter, rensing av ventilasjonskanaler, installering av balansert ventilasjonsanlegg, justering av eksisterende anlegg og installering av vifter for overtrykk i kjelleren.Det var fra 1999 til 2003 at 1000 norske boliger fikk statsstøtte til tiltak mot radon. Det hele var en del av Nasjonal kreftplan, siden radon bidrar til 300 dødsfall hvert år som følge av lungekreft. Tiltakene reduserte radonnivået i boligene med 70 prosent, og ut fra gjennomsnittstallene er den reduksjonen beholdt.

Nye tiltak

Samtidig har mange av boligene gjort nye tiltak etter at tilskuddsordningen forsvant. Det viser seg at i de boligene er radonnivået redusert med enda 40 prosent, mens nivået har økt litt i de boligene som ikke har gjort noe mer. Derfor anbefaler Kolstad å gjøre oppfølgende tiltak mot radon over tid.Det mest effektive tiltaket mot radon var en radonbrønn – altså et innvendig punktavsug. Samtidig er det noen ganger nødvendig å kombinere tiltak for å få best mulig resultat.

Undertrykk

– Tilførsel av frisk luft utenfra kan redusere radonkonsentrasjonen innendørs. I boliger med lavt luftskifte kan det være tilstrekkelig å åpne eller sette inn flere lufteventiler i yttervegg. Åpne lufteventiler i byggegrunnen vil også redusere undertrykket i boligen og innstrømningen av radon, heter det i rapporten.En avtrekksvifte kan øke ventilasjonen – men da må det samtidig være nok åpne ventiler i ytterveggene slik at det ikke dannes undertrykk. Og selvsagt:– Installasjon av balansert ventilasjonsanlegg vil kunne redusere undertrykket i boligen og innstrømningen av radon, i tillegg til at radonkonsentrasjonen vil bli lavere på grunn av høyere luftskifte.– I dag er det flere og flere som måler radon, men det er viktig å få flere til å gjøre tiltak mot radon i boligen sin for å redusere risikoen for kreft, sier Trine Kolstad.

Powered by Labrador CMS