SIMULERER: Campus Ullevål er det første store prosjektet som bruker simuleringsteknologien fra Virtual House.

KULDE

Testkjører systemet før det er bygd

Campus Ullevål tester kjølesystemet allerede før det er bygd. Nå er simulatoren til Virtual House klar for det kommersielle markedet

Published

Gründer Gjermund Tomasgard og kollegene sørger for at de tekniske installasjonene fungerer sammen, lenge før oppstart. Virtual House bruker simuleringsteknologi for å testkjøre tekniske anlegg og automasjon. På den måten er det sikkert at de kommer til å virke som de skal, selv om installasjonene er kompliserte og det er mange muligheter for at noe blir feil.

Nå tar Skanska simulatoren i bruk, i første omgang på Campus Ullevål. Skanska har også kjøpt fem prosent av aksjene i Virtual House.

Sover bedre om natten

– Vi begynner med kjølesystemet. Det består av tørrkjølere, to kjølemaskiner og buffertank, forteller teknisk prosjektleder Petter Haagenrud i en pressemelding.

– I dette prosjektet er vi ennå så tidlig ute at vi ikke har satt kapasiteter i systemskjemaet. Nå kan vi legge foreløpige verdier inn i simulatoren, se hvordan systemet oppfører seg og gjøre justeringer. Det er mye billigere og mer effektivt å prøve og feile virtuelt enn fysisk, og jeg sover bedre om natten, sier Haagenrud.

I motsetning til tidligere prosjekter får prosjekterende noe å teste mot. Løsningen gjør at flere i prosjektet kan ta stilling til prosjekteringen og hvordan systemet virker.

– Når vi er fornøyde, kan vi velge å gå videre og utvide simuleringene, eller vi kan vurdere at vi har dekket den vesentligste risikoen og stoppe der, forklarer han.

GRÜNDERNE: Jon Olav Aurdal (til venstre) og Gjermund Tomasgard grunnla Virtual House.

Usikker

Gjermund Tomasgard begynte som ung prosjektleder med varmepumpebaserte energisentraler for Ulstein Fjernvarme. De ble levert til et fjernvarmesystem som brukte fjordvarme.

– Jeg kjente på usikkerheten ved å være prisgitt underentreprenørene, innrømmer han. 

– Og ikke minst at ingen var sikre på om sentralene fungerte før vi startet opp i teknisk rom.

Det viste seg at han slett ikke var alene om å være usikker. 

– Å få teknikk i bygg til å fungere godt er en bransjeutfordring, sier han.

– I dag er problemet at vi må installere de tekniske anleggene i bygget før vi kan teste om de fungerer som forutsatt. Det er svært kostbart og lite bærekraftig å oppdage feil sent i prosjektet som vi strengt tatt kunne luket ut i detaljprosjekteringsfasen.

På markedet

– Som byggherre er du mest interessert i resultatet. I dag er det veldig vanskelig å oppdatere prosjekteringsgrunnlaget, og det blir enklere nå. For en entreprenør, slik som Skanska, er det viktige at de kan få gjort endringer mens de fremdeles har underentreprenørene inne i prosjektet, sier Tomasgard.

Nå er løsningen hans klar for det kommersielle markedet og på jakt etter flere byggherrer, entreprenører og rådgivere som vil bruke den.

Feil slipper gjennom

– Vi ser oss lett blinde når vi går gjennom prosjektdokumentasjon. Det gjør at feil slipper gjennom og ut på byggeplassen. Dette er en hodepine som vi i Skanska deler med hele bransjen, sier Sverre Engelstad. Han er sjefrådgiver for teknologi og operasjonell effektivitet.

– Slike systemer har et komplekst samspill mellom mekanisk utstyr, internautomatikk og bygningsautomasjon. De er nærmest umulige å teste godt i bygget. Du er prisgitt dagens vær, og du kan ikke forvente at alle som trengs dukker opp i bygget når systemet skal skifte fra sommer- til vinterdrift, konstatererr Engelstad.

– Hva gjør vi hvis overgangen ikke gikk som ventet og vi må kjøre testen på nytt? Er vi i stand til å forutse bieffektene av å endre en parameter i internautomatikken? Med simulatorer kan vi teste alt og mer til når som helst, på kontoret, og uten at vi trenger å koordinere med hele prosjektet.

Varme og ventilasjon

Simulatorene til Virtual House håndterer også varme og ventilasjon. Det er erfaringene med kjølesimuleringen som bestemmer om Skanska går videre med flere systemer på Campus Ullevål.

– Fordi systemene er så komplekse, er det fornuftig å simulere mindre deler av systemene. Så kan de kobles sammen etter hvert som du forstår de ulike delene av systemet og ønsker å studere samspillet mellom dem, sier Gjermund Tomasgard.

– En effekt som vi så i utviklingsprosjektet, er at nå blir vesentlige spørsmål stilt tidlig i prosjektfasen i stedet for i sluttfasen. Det er mye bedre at de blir stilt i prosjektfasen enn å vente til driftspersonellet til byggeieren gjør det, sier prosjekteringsleder og ITB-rådgiver Remi André Napstad hos Skanska.

Vanskelig for drifteren

I tillegg til Skanska og Virtual House har Entra, Schneider Electric og Norconsult vært uformelle samarbeidspartnere i innovasjonsprosjektet. Innovasjon Norge har støttet det.

– Det er ofte en frustrasjon at komplekse energisystemer som er designet for å gi et lavt energiforbruk i bygg, ikke oppnår potensialet, sier Erlend Haugland Næs, som er avdelingsleder for energi og smartteknologi i Norconsult. Dessuten kan de komplekse systemene være vanskelige å drifte godt.

– Simulatorverktøyet til Virtual House har potensial til å gi viktige bidrag i hele levetiden til energisystemet – fra planlegging, bygging og testing til optimalisering av driften når systemet er igangsatt, sier Næs.

Campus Ullevål

Campus Ullevål er to bygg på sju og ti etasjer pluss to kjelleretasjer. Det skal bli et kompetansesenter for innovasjon og teknologi innen klima, energi og miljø. I tillegg til kontorlokaler, avanserte laboratorier og annen forskningsinfrastruktur skal deler av tomten bli et grønt og offentlig tilgjengelig bygulv, skriver Skanska i omtalen av prosjektet.

Bruttoarealet er cirka 36.000 kvadratmeter med torg, møteplasser for publikum og aktiviteter for barn.

Bygget skal miljøsertifiseres til Breeam Excellent. En egen bærekraftstrategi er lagt til grunn for prosjektering og utførelse. Den innebærer blant annet strenge krav til avfallsmengder og ombruk av materialer fra eksisterende bygg på tomten. Dessuten blir det fossilfri byggeplass, mål om 20 prosent reduksjon i klimagassutslipp og taksonomikrav. Det blir solceller på taket, og et forskningsprosjekt med en spunt-energivegg er en del av planen.

Powered by Labrador CMS