PÅ BOKS: I boksen og PC-ene som Gjermund Tomasgard (til venstre) og Jon Olav Aurdal viser frem, ligger alt som skal til for å få hele det tekniske anlegget til å fungere sammen lenge før det er installert

«Kollisjonstester» teknisk anlegg

NORDFJORDEID: De sørger for at de tekniske installasjonene fungerer sammen – lenge før oppstart.
– Programmering av toppsystem og PLS bør være en del av prosjekteringen, sier Gjermund Tomasgard i Virtual House.

Published Last updated

Tidligere har han omtalt det som «en virtuell tvilling for tekniske anlegg».

Tomasgard sammenligner løsningen til Virtual House med å bruke BIM til å se på bygget på tvers av fagene – for eksempel for å «kollisjonsteste» mellom konstruksjon, ventilasjonsrør og kabelbroer.

– For tekniske anlegg, derimot, har vi ikke noen tilsvarende måte å prototype på. Det er dét vi tilbyr: Vi komplementerer BIM innenfor teknikk og automasjon, sier han. Han mener at dette er et nødvendig grep som hjelper til med å komme nærmere bransjens visjon om null feil i byggeprosjektene.

Tidligere programmering

– Programmering av toppsystem og PLS bør være en del av prosjekteringen, sier Gjermund Tomasgard.

– I dag vil automasjonsentreprenørene programmere så sent som mulig, gjerne uken før idriftsetting, for de vil ha mest mulig informasjon. Så kommer de dit, og så viser det seg at det er feil eller mangler ved systemet, sier han.

– Hvis automasjonsentreprenøren ser tidligere at her mangler det noe, så får du luket ut feilen og rettet den før den skal installeres i bygget.

Virtual House-sjefen forteller om to eksempler. Ett der det var tegnet fraluftspjeld, men ikke tilluftspjeld. Tegningen lå der i flere måneder uten at noen oppdaget mangelen. I annet eksempel ble det gjort én liten feil på et boligprosjekt, men med den samme feilen i veldig mange rom ble ekstrautgiftene store.

– Hvis vi får simulert og testet systemene i prosjekteringfasen, får vi luket ut mangler i tide slik at installatører unngår å bygge etter tegninger med feil, sier han.

Prosessen og livet

Men hvorfor gjøres ikke dette i dag?
– Automasjonsentreprenør har ikke noen annen grunn for å programmere enn at bygget skal idriftsettes. Med simuleringssystemet som vi tilbyr, kan du gjennomføre virtuell idriftsetting i prosjekteringsfasen. Det krever at automatiseringsentreprenøren setter seg inn i arbeidet til prosjekterende i en tidlig fase, og så slipper vi at noen blir stående som en slags syndebukk i sluttfasen, forklarer Tomasgard.

Nå er Virtual House i gang med å forberede seg til å bruke simuleringen sin i praksis på et prosjekt.

– Vi ser at det er mange fagmessige grensesnitt som gjør at det er ting som glipper. Dessuten: Livet skjer. Noen blir sykmeldt, noen bytter jobb, det er også noe som du bør ta høyde for, oppfordrer han.

– Da vi begynte å gå gjennom prosjekteringsgrunnlaget for å bygge opp simulatoren, måtte vi sette oss inn i det som kom fra prosjekterende. Vi så på varmepumper med internautomatikk og fant ut at det som var tegnet i skjemaet, ikke stemte med hvordan varmepumpen skal fungere, sier han og forteller blant annet om en feilplassert temperatursensor.

– Entreprenøren har ikke ansvar for å sjekke skjemaet til prosjekterende – det er ikke deres ansvar å lese gjennom dokumentasjonen til varmepumpen for å skjønne hvordan internautomatikken fungerer. Rørleggeren skal heller ikke lese gjennom, men bygge som prosjektert. Mellom der er det noe som detter mellom flere stoler, og ingen som har noen systemisk tilnærming, sier han.

Stor verdi, liten risiko

Nå kjører Virtual House et pilotprosjekt med Stad kommune. Tomasgard og styreleder Jon Olav Aurdal viser hvordan SD-anlegget er lagt inn på PC-en.

Styringen – PLS-en – styrer energisystem og ventilasjon – nå ligger det inne på en boks som er koblet til samme PC. – Da har du alt du trenger for å gjøre virtuell idriftsetting, sier de.

Så kan de begynne med toppsystem, PLS, funksjonsbeskrivelse og systemskjema. Er instrumenteringen på riktig plass? Er drifterne enige om hvordan skjermbildene fungerer? Har de en designmanual for toppsystemet? Er alarmhåndteringen slik som de ønsker?

– Automasjonsentreprenørene tror at de må bygge hele skapene. De trenger ikke det. Det de trenger, er å være tidlig ute. Verdien av å programmere disse komponentene tidlig, er kjempestor. Når det er spikret, da er risikoen mindre når du skal begynne å bygge skapene.

Løsningen kan også brukes på eksisterende bygg som ikke fungerer som de skal.

Powered by Labrador CMS