FØRST: Powerhouse Lade på Gartnersletta i Trondheim er første prosjekt ut i forsknings- og utviklingsarbeidet som Skanska gjør for å bygge mer energieffektivt.

ENERGI OG MILJØ

Powerhouse-boliger med solhybrid og brønnlagring

Verdens første Powerhouse-boliger kombinerer solhybridpaneler med å lagre sommervarmen i energibrønner. – Hvis vi kan få dette til å virke så langt nord som i Trondheim, kan vi gjøre det hvor som helst, sier Skanska-konsernsjef Anders Danielsson.

Published

Med alle tiltak på plass vil en av disse boligene trolig ha strømkostnader på ned mot en tiendedel sammenlignet med normalbygg. 

Tor Helge Dokka
Sjefrådgiver Skanska Teknikk

Komfort og klimagevinst. Det er salgsargumentene til Skanska for leilighetene på Gartnersletta i Trondheim. De 200 leilighetene skal bli verdens første Powerhouse-boliger. 

– Powerhouse har møtt interesse langt utenfor landets grenser, sa Skanska Norge-sjef Ståle Rød da han fortalte om boligprosjektet på Arendalsuka i fjor.

Hvor som helst

Nå har konsernsjef Anders Danielsson vært i Trondheim for å se på prosjektet og lage film om besøket. Hvis de energipositive boligene lykkes så langt nord, så kan det gjøres hvor som helst, mener han.

INTERESSE: Skanska-konsernsjef Anders Danielsson er fornøyd med et Powerhouse-prosjekt som vekker interesse også utenfor Norge.

– Dette er mulig når vi kombinerer løsninger som energibrønner og hybride solpaneler, sier prosjektlederassistent Ingrid Skirstad i filmen. Hun forteller at prosjektet også er designet slik at bygningene vender mot solen på en måte som gjør at energien kan utnyttes best mulig.

– Hybridsolpaneler er paneler som produserer både elektrisk energi og varmeenergi, forklarer Skirstad.

Sesonglagrer varme

I sin egen presentasjon av plusshusprosjektet trekker Skanska frem problemet med at det blir for varmt om sommeren. Det er løst med vannbåren gulvvarme.

Dette bidrar til at bygget har en komfortabel temperatur hele året. Om sommeren pumpes overskuddsvarmen ned i grunnen, til energibrønnene. Der lagres den til vinteren og brukes igjen når huset skal varmes, ifølge presentasjonen.

– Dette gir høy komfort året rundt og ekstremt lavt energiforbruk sammenlignet med andre boliger, sier sjefrådgiver Tor Helge Dokka i Skanska Teknikk.

Han forklarer at plusshus koster litt mer, men at investeringen er betalt ned på mindre enn ti år.

90 prosent mindre

Dokka er en av drivkreftene bak forsknings- og utviklingsprosjektet Synhouse. Skanska har arbeidet i flere år med prosjektet for å bygge ekstremt energieffektive boliger med høy komfort uten at det blir for dyrt. Powerhouse Lade på Gartnersletta i Trondheim er det første av nybyggene som tar i bruk mange av løsningene fra prosjektet.

– Med alle tiltak på plass vil en av disse boligene trolig ha strømkostnader på ned mot en tiendedel sammenlignet med normalbygg, sier Tor Helge Dokka på Skanskas egen nettside.

Både strøm og varme

Marcus Kanewoff er stolt over å få være med på prosjektet. Etter at franske Dualsun overtok den nordiske samarbeidspartneren Zero Carbon Tech i november, er Kanewoff nå sjef for Dualsun Nordic.

Hybridpanelene som utnytter solenergien til å produsere både elektrisitet og varme, er spesielt interessante i kombinasjon med varmepumper på null- og plusshusprosjekter i de nordiske landene, mener Dualsun. Ifølge produsenten får hybridpanelene ut mer enn fire ganger så mye energi per kvadratmeter som solcellepaneler som bare produserer strøm.

– Om sommeren slippes solvarmen ned i bakken for sesonglagring. Denne lagrede varmen løfter effektiviteten til varmepumpen om vinteren og reduserer spissforbruket til oppvarming drastisk, ifølge Dualsun.

– Kjernen i energiløsningen på Gartnersletta er 470 solhybridpaneler i kombinasjon med bergvarmepumper, forteller Kanewoff. Det er Solcellespesialisten som har montert hybridpanelene.

Powered by Labrador CMS