Tenke globalt, handle lokalt – det gir god bærekraft

- Grundfos er verdens største pumpeprodusent, men egentlig er vi en miljø– og vannvirksomhet, forteller John Ove Laksberg, Salgsdirektør VVS Grundfos Norge. Hos Grundfos har det alltid handlet om å spare energi og forsyne Norge og verden med rent vann.

- Solstrandkonferansen er en veldig viktig arena for oss og særlig nå med temaet bærekraft på agendaen.

Grundfos støtter målene for bærekraftig utvikling

Laksberg kan fortelle at FNs 17 mål for bærekraftig utvikling trenger all oppmerksomheten de kan få.

– Spesielt mål 6 og 13 fordi vi tror at vi kan utgjøre en forskjell på disse to områdene. Med våre energieffektive pumpeløsninger og vår omfattende erfaring med vann, kan vi bidra til den globale innsatsen for å gi alle mennesker tilgang på rent vann og sanitære forhold.

Klimaendringer oppfordrer til handling

Energiforbruk er en stor årsak til klimaendringene, og pumpeløsninger står for 10 % av verdens strømforbruk. Med mer energieffektive pumpeløsninger kan strømforbruket reduseres med opptil 4 %.

- Grundfos’ pumper kjennetegnes for deres lave energiforbruk og høyest mulig ytelse gjennom hele pumpens levetid. Derfor er reserve- og erstatningsdeler definert allerede i utviklingsfasen. Enestående service og løsninger danner grunnlag for et varig kundeforhold og partnerskap, som er et vesentlig element i vårt engasjement, sier Willy Sture, Salgsingeniør VVS.

Først i verden med EPD godkjennelse av pumpe

MAGNA3 har som den første pumpen på markedet fått en EPD godkjennelse på den minste serien (DN25), noe som gjør det svært attraktiv i bygg hvor f.eks. BREAM krav skal tilfredsstilles. EPD godkjennelsen er en svært krevende og omfattende prosess, spesielt for tekniske og moderne pumper. Vi forventer å se enda flere pumper med EPD godkjennelsen i fremtiden. I mellomtiden er DN25 MAGNA3 en av de mest brukte pumpene i nye kommersielle bygg i dag, noe som gjør det svært relevant at denne har fått EPD godkjennelse, forteller Sture.

Sture kan også fortelle at Grundfos vil ta med seg en MAGNA3 rigg samt en TPE3 med på messen. Fokuset vårt blir på energi bildet på pumper samt diverse CIMkort som kommunikasjonsplattform. I tillegg vil vi demonstrere Grundfos GO på iPad/iPhone.

Sture fortsetter med å forklare hvordan å ta i bruk ny, fremtidsrettet teknologi bidrar til å sikre trygg og langsiktig drift, energibesparelser, brukervennlige løsninger, økende krav til komfort og miljøhensyn. Det totale driftsregnskapet er viktigere enn selve prosjektregnskapet, forteller Sture.

Grundfos tilbyr kundene sine en tjeneste kalt Energy Check, som vil si at vi undersøker energiforbruket til byggets eksisterende pumpesystem. Dette gir kunden en oversikt over livssykluskostnader, som viser hvilke pumper som kan kvalifiseres for erstatning.

Kort oppsummert får kunden; nøye vurdering av livssykluskostnader, informasjon om energisparepotensiale forbedret miljøprofil for ditt anlegg og en prioritert installasjonsliste med detaljert informasjon om hvilke pumper/systemer som kan ha nytte av en energisjekk.

Hva gjør Grundfos?

Grundfos kuttet 31% av sine CO2-utslipp på ti år. Vårt mål er at nye pumper vil gjøre selskapet klimapositivt innen 2030

Vi gleder oss til å dele vår kompetanse og erfaring, opparbeidet over mange år, på temaet bærekraft. Samt å få være en del av de gode samtalene, foredragene og de refleksjonene som blir gjort under Solstrandkonferansen, sier Laksberg. Vi stiller også mannsterke opp med Willy Sture, salgsingeniør VVS, Geir Nilsen salgsdirektør VA, Dag Gramstad Kommersiell direktør, Terese Lunde Gamlem Marketing manager og undertegnede. Det er ingen tvil om at dette temaet engasjerer oss i Grundfos.

Powered by Labrador CMS