KOMMENTAR

Bærekraftsomstilling kan gi store muligheter for VVS-bransjen

Published

NemiTeks medlemmer har vesentlig å bidra med i den bærekraftsomstillingen som samfunnet nå er på full fart inn i.

Det er absolutt ingen grunn til at vi skal «stå med lua i hånda». Vi har svært mye å bidra med, men vi må melde oss på utviklingen som skjer nå, før andre tar muligheter og posisjoner.

Vi kan ta plass i «førersetet» og være de som fronter de smarte og miljøvennlige løsningene, istedenfor å nøye oss med å være tradisjonelle «underleverandører».

For å skape bærekraftige bygg, kan vår bransje levere både kompetanse, løsninger og produkter, - som vil utgjøre en vesentlig del av den nødvendige omstillingen. Dette gjelder både energi- og ressursbruk, materialvalg og ikke minst smarte og sirkulære løsninger. Vi ser at byggebransjen er i en rivende utvikling, der mange aktører er svært aktive og satser sterkt på bærekraftsomstilling. VVS-bransjen har store muligheter, men vi må ta initiativ og bidra for å møte nye bærekraftsbehov. For å få fart på bærekraftsomstilling i VVS-bransjen, må vi være proaktive og komme med helt nye og innovative løsninger.

Dokumentasjon

En helt avgjørende faktor, er å ha god dokumentasjon på hva som leveres. Vi må ha kontroll på alle aspekter ved produktene, og kunne dokumentere alle forhold både direkte i egen produksjon og fra underleverandører. Mens vi ser at mange produkter innen bygningskroppen nå er i ferd med å bli godt dokumentert, er det mer mangelfullt innen «VVS-bransjen».

Bare noen få aktører har fått utarbeidet fullverdig dokumentasjon i form av EPDer for sine produkter (Environmental Product Declaration). En av de første vi kunne lese om i her på nemitek.no var Grundfos, som hadde fått på plass EPD dokumentasjon for sin nye pumpe.

Vår erfaring i Energiråd AS, viser at mange bedrifter frykter dette skal være en alt for stor og vanskelig prosess og derfor unngår å sette i gang. En EPD dokumentasjon trenger ikke å være uoverkommelig å få på plass. Med en viss egeninnsats og smart bruk av digitale verktøy, er dette realistisk for alle å få til. Dette er noe EPD-Norge også kunne fortelle om i en tidligere artikkel på nemitek.no.

Sirkulærøkonomi

En avgjørende del av bærekraftsomstillingen, er sirkulære løsninger. Dagens såkalte «bruk og kast» kultur er lineær. Det høstes naturressurser, de foredles, brukes og så kastes. Dette prinsippet forutsetter at det er utømmelig med ressurser - noe som selvsagt ikke er tilfelle. Likevel er så godt som alle forretningsmodeller i dag bygget på dette prinsippet. Faktisk er så lite som 2,4 % av norsk økonomi sirkulært!

Jeg har på vegne av Energiråd AS deltatt i UN Global Compacts utredningsarbeid for å komme frem til nye sirkulære og karbonnøytrale forretningsmodeller. Der var vi bla med på å lage innspill til regjeringens nasjonale plan for sirkulærøkonomi, som ble overlevert til Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn i september i fjor høst.

Regjeringen kommer med den nye planen i løpet av våren. Dette vil være et svært viktig dokument for VVS-bransjen i vår utvikling av sirkulære løsninger, (les mer her (https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/forurensning/sirkular-okonomi/id2700997/)

Flere faktorer bidrar til å skape mer sirkulære forretningsmodeller. Det sentrale er da at produktene må vare lengst mulig. Deretter må det være lagt godt til rette for vedlikehold og reparasjoner, og ikke minst demontering og gjenbruk. Til slutt må produktene være designet slik at de ved livs ende lett kan materialgjenvinnes. Det er selvsagt ikke noe enkelt svar på hva VVS-bransjen kan gjøre for å oppnå sirkulære løsninger.

I mange tilfeller vil det å levere tjenesten kunden etterspør fremfor produkter, være en aktuell løsning. Et eksempel på dette kan vi hente fra belysningsbransjen. Philips som vi kjenner som en «lyspære-leverandør» har i dag utviklet nye sirkulære forretningsmodeller, der de selger belysning som tjeneste. På Schiphol flyplassen i Amsterdam, eier og drifter Philips lyskildene, mens flyplassen bare forholder seg til å kjøpe «belysning». På samme måte kan ventilasjonsleverandøren kanskje levere ren luft. Et eksempel på dette ser vi hos GK, som har lansert at de vurderer å levere inneklima som en tjeneste.

Et eksempel på at andre aktører fort kan ta muligheter vi bør være delaktig i, kan vi se i konseptet E-slab, som arkitekten Snøhetta står bak (https://www.bygg.no/article/1452814?image=dp-image152096-1452822)

Dette er et nytt konsept for etasjeskille, som gjør tradisjonelle tekniske installasjoner overflødige.

Fare for grønnvasking

Med stadig økende krav til miljøvennlige og bærekraftige produkter og tjenester, er det fort gjort å trø feil. Den feilen det er enklest å falle for, er å «pynte» produkter og tjenester med ordet «bærekraft». Om innholdet mangler, blir dette raskt avslørt og kan fort skade omdømmet. En annen feil det er lett å gjøre, er å sette fokus på de områder der man er god, samtidig som de svake sidene blir glemt eller gjemt. En slik «grønnvasking» medfører også at man ikke fokuserer på å forbedre det som er dårlig. Grønnvasking gir en kortsiktig gevinst, men kan gi store tap som blir kostbare å rette opp.

Nye vekstmuligheter

Det grønne og bærekraftige samfunnet vi er på full fart inn i, gir store nye muligheter for VVS-bransjen. Det vi står for og kan bidra med, vil være viktig for å oppnå grønne og bærekraftige bygg. Lykkes vi med vår egen bærekraftomstilling, er det utvilsomt store vekstmuligheter i et nytt bærekraftig marked. Men da må vi gripe muligheten, - før andre tar den!

Powered by Labrador CMS