STORT BEHOV: Når NAV ser inn i glasskulen, er behovet for flere fagarbeidere en av deres sikreste «spådommer». Det sier assisterende direktør i NAV Vestland, Bjarte Hysing Olsen.
STORT BEHOV: Når NAV ser inn i glasskulen, er behovet for flere fagarbeidere en av deres sikreste «spådommer». Det sier assisterende direktør i NAV Vestland, Bjarte Hysing Olsen.

JOBB

Mangel på arbeidskraft bremser rør-aktiviteten

Rørleggerne i bergensregionen melder ifølge NAV om svært høy aktivitet. NAV-direktør tror aktiviteten bremses av mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Published

– Arbeidsmarkedet innen bygg og anlegg er generelt bra. Når vi snakker med arbeidsgivere innen rørleggerbransjen, spesielt i Bergen og omegn, beskriver de hverdagen som svært travel. Det er ikke mangel på oppdrag, tvert imot, sier assisterende direktør i NAV Vestland, Bjarte Hysing Olsen.

NAV-direktøren forteller at det i september ble lyst ut 29 ledige stillinger som rørlegger i Vestland, 23 av disse var i Bergen.

I en bedriftsundersøkelse fra i vår, så oppgav også bedriftene i Vestland en mangel på cirka 100 rørleggere.

– Dette er nok en av flere bransjer hvor aktiviteten kunne vært høyere, dersom det hadde vært bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Når vi i NAV ser inn i glasskulen, er behovet for flere fagarbeidere fremover en av våre sikreste «spådommer», sier Hysing Olsen.

Dobling i antall ledige stillinger

Utviklingen bekreftes av ferske tall fra Finn.no. Tall som NemiTek har fått fra Finn.no viser nemlig at antallet ledige rørleggerstillinger så langt i år er nesten doblet sammenlignet med i fjor.

Mens det fra januar til og med september i fjor var lyst ut 1400 rørleggerstillinger på Finn.no, så er tilvarende tall for i år hele 2622, nesten dobbelt så høyt altså.

– Det ble også lagt ut vesentlig flere rørleggerstillinger i september i år, sammenlignet både med september 2020 og september 2019, sier senior kommunikasjonsrådgiver hos Finn, Adéle Cappelen Blystad.

Tallene for september viser at det i år ble lagt ut hele 280 ledige rørleggerstillinger. Tilsvarende tall for 2020 var bare 117 stillinger, mens det i 2019 ble lagt ut 192 ledige rørleggerjobber.

– Det viser tydelig hvilken effekt korona og tiltakene hadde på bransjen i fjor, og hvordan optimismen endelig er tilbake i det norske jobbmarkedet, sier Cappelen Blystad.

Færre arbeidsledige

Tallene henger godt sammen med statistikk fra NAV som viser at også antallet arbeidsledige rørleggere stuper.

De ferskeste nasjonale ledighetstallene fra NAV er for august og da var det 457 helt arbeidsledige rørleggere.

Sammenlignet med samme måned i fjor, da det var 713 ledige, er det en nedgang på hele 36 prosent. Ser man utelukkende på tallene for Bergen, så var nedgangen enda større.

Per september var det bare 20 arbeidsledige rørleggere i byen mellom de syv fjell. Det er en nedgang fra 47 ledige rørleggere på samme tid i fjor, noe som gir et fall i ledigheten på hele 57 prosent.

For hele Vestland er tilsvarende tall, 63 ledige i september i år mot 99 ledige i september i fjor. Det gir en nedgang som ligger på landssnittet, altså 36 prosent.

Prognosesenteret følger utviklingen i bygg- og anleggsmarkedet tett. Sjeføkonom, Nejra Macic, forteller at arbeidsledigheten blant rørleggere samlet har gått ned fra 3,9 prosent i januar til 2,5 prosent i august.

Prognosesenterets egne analyser indikerer imidlertid ikke noe særlig produksjonsvekst i VVS-markedet i år.

– Prognosene våre viser knapt 1 prosent vekst, målt i faste priser, sier Macic.

Gode jobbmuligheter

Jobbanalytiker og leder for FINN jobb, Christopher Ringvold, mener at jobbmulighetene nå er bedre enn på lenge.

Det er flere bransjer som opplever betydelig oppsving i antallet ledige stillinger, og bygg- og anleggsbransjen er faktisk på andreplass. Her har Finn.no sett en økning sammenlignet med 2020 på hele 51 prosent. Sammenlignet med 2019 er økningen på syv prosent.

– De siste månedene har stillingsmarkedet tatt seg kraftig opp, og det er svært gledelig å se at det er mange muligheter for jobbsøkere, innenfor en rekke ulike bransjer, sier Ringvold.

Tall fra Finn.no viser at det i første halvår i år (januar - juni) har vært en økning på nesten 50 prosent i antall stillingsutlysninger på FINN jobb sett mot samme periode i fjor. Også sett opp mot samme periode i 2019, som ikke var et “korona-år”, har det vært en økning på 14 prosent.

– I 2020 var det norske arbeidsmarkedet i krise som følge av korona-pandemien, og starten på 2021 var også moderat. Utover våren så vi imidlertid at markedet begynte å ta seg skikkelig opp. Antall stillingsutlysninger hittil i år er også betydelig høyere enn det var i samme periode i 2019 - noe som er ekstremt positivt med tanke på hvordan situasjonen så ut for bare ett år siden, forteller Ringvold.

Powered by Labrador CMS