Boligventilasjon – kan det være nødvendig?

Enkelte gjør hva som helst for å unngå balansert ventilasjon.

Published

Runar Danielsen

Fagleder i SystemairI dag leveres de aller fleste nye boliger i Norge med balansert ventilasjon. En stadig økende andel leiligheter i boligkomplekser leveres også med individuelle ventilasjonsanlegg. Disse sørger for energieffektiv ventilasjon og god luftkvalitet hjemme hos hundretusener nordmenn - hver dag, året rundt. Norske boliger har i dag derfor bedre luftkvalitet enn i de fleste andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Det er det grunn til å være stolt av!Slik har det ikke alltid vært, men mye har heldigvis skjedd. Mitt aller første oppdrag som nyutdannet VVS-ingeniør, for mer enn 40 år siden, var å etablere mekanisk avtrekksventilasjon i boligene hos en landsdekkende boligprodusent. Betydelig intern skepsis til nødvendighet av ventilasjonsanlegg, samt tekniske utfordringer medførte bratt lærekurve for en nyansatt ingeniør.En av de første tekniske utfordringene, var at den varme avkastluften førte til snøsmelting rundt takhatten om vinteren. Dette medførte isdannelse lenger nede på takflaten, og følgeskader i form av frostsprengning og lekkasjer, samt ødelagte takrenner. Takhattene som ble benyttet var ikke tilpasset mekanisk ventilasjon, og en ny løsning måtte utvikles for å unngå disse problemene. I samarbeid med leverandøren, dagens Systemair, ble det den gangen utviklet en ny konstruksjon hvor avkastluften ble ført bort fra takflaten. Denne løsningen er benyttet på flere hundre tusen norske boliger, og er fortsatt i full produksjon

Robuste løsninger

Produktutvikling har skjedd i nært samarbeid med byggefirmakunder. Målsettingen har alltid vært å oppnå robuste løsninger som sørger for boliger med god luftkvalitet og energieffektiv ventilasjon. Økt produktivitet i form av rask og effektiv montasje («plug and play»), samt anlegg som er enkle i bruk har dessuten vært en forutsetning ved utvikling av nye Villavent-produkter og løsninger. Utviklingen fra de opprinnelige mekaniske avtrekksanleggene, til dagens balanserte ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning er selvsagt enorm - små og store forbedringer som har bidratt til både høyere kvalitet, produktivitet og ikke minst forbedret konkurransekraft et krevende marked. Dette omfatter også løsninger som konkurrenter har vært kritiske til, men som i dag likevel inngår som standard hos flere produsenter.

Enkel lekkasjemåling

I samarbeid med kunder oppstår nye idéer. Bruk av boligens ventilasjonsanlegg for måling av byggets lekkasjetall er eksempel på en slik idé, og som resulterte i et helt nytt produkt. Siden ventilasjonsanlegget ikke er montert tidlig nok til å kunne foreta kontroll av luftlekkasjer ved «vindtett-stadiet», ble denne idéen forlatt. I stedet ble det utviklet en luftlekkasjemåler (SLB), som automatisk måler og viser det aktuelle lekkasjetallet på en svært enkel måte. Luftlekkasjemåleren kan dessuten benyttes for å avdekke luftlekkasjer, samt avfukte bygget i byggeperioden. Vår luftlekkasjemåler har blitt et populært verktøy, som bidrar til bedre kvalitet og god dokumentasjon av byggeprosessen.

Skreddersøm og digitalisering

En stor del av Villavent-anleggene leveres i såkalte pakkeløsninger, hvor alt som inngår i ventilasjonsanlegget leveres komplett direkte til byggeplass. Pakkeløsningene inkluderer prosjektering, hvor anleggene «skreddersys» til hver enkelt bolig.Digitalisering tatt i bruk, både i produksjon, prosjektering og ved bruk av produktene. I dag tilbys overvåking og drift av Villavent-anlegg fra mobiltelefon, nettbrett eller pc, noe som var helt utenkelig for kort tid siden. Prosjektering skjer i BIM/IFC, og dokumentasjon registreres sentralt, f.eks. i Boligmappa. Nivået på prosjektering er også endret, med detaljert planlegging av føringsveier og komponenter i 3d-modell og dokumentasjon av ytelser på alt som inngår i ventilasjonsanleggene. Trykkfall i kanalanlegget blir nøye beregnet, og spesifikasjon av hvordan anlegget skal innreguleres i hver enkel bolig blir utført under prosjekteringen. Prosjekteringsunderlaget medfører betydelig effektivisering ved montasje av Villavent, og bidrar til gjennomtenkte og velfungerende anlegg

Økodesign og Eurovent

Økodesigndirektivet - ErP - er også gjort gjeldende for ventilasjonsaggregater beregnet for boligventilasjon. I tillegg er alle Villavent-aggregater Eurovent-sertifiserte. Økodesigndirektivet skal ivareta miljøet ved reduksjon av produktenes samlede miljøpåvirkning, inkludert energibruk, i produktets livssyklus. Eurovent er Europas ledende organisasjon for testing og sertifisering av ventilasjonsprodukter med hensyn til energieffektivitet og spesifiserte ytelser. Eurovent-sertifikatet dokumenterer høy produktkvalitet og funksjon iht. oppgitte spesifikasjoner.

Den mest miljøvennlige energien – er den som ikke blir brukt

I dag snakker alle om det «Grønne skiftet». Systemair har bidratt til dette lenge før begrepet ble oppfunnet. Installasjon av Villavent balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som har bidratt mest til redusert energibruk i norske boliger.Ventilasjonsanlegget skal først og fremst sørge for god luftkvalitet i boligene. Energibruk i bygg har imidlertid fått stadig større fokus, og vifter, automatikk og ikke minst varmevekslere er blitt mer energieffektive. En overslagsberegning viser at Villavent-anlegg som er installert siden tusenårsskiftet, alene medfører en energibesparelse tilsvarende samlet energibruk til alle boliger i en by på Stavanger sin størrelse (ca.135.000 innbyggere) -hver dag - hvert år!

Var heldige – slapp å ha ventilasjon

Fortsatt hører vi faktisk, «Boligventilasjon – er det nødvendig?», og jeg slutter aldri å undre meg over hvor stor kreativitet og ressursbruk som settes inn for å slippe å installere balansert ventilasjonsanlegg.En familie viste stolt fram sin nye, flotte fritidsbolig, og kunne smilende fortelle at siden bygget kun var 149 m2 så slapp de å ha ventilasjonsanlegg. Ingen forteller om at de slapp eksempelvis ABS bremser eller klimaanlegg for den del i den nye bilen. Hvorfor er det slik?I den senere tid er det kommet flere ulike løsninger for boligventilasjon på markedet. Felles for disse, er at man skal slippe å montere kanalanlegg, evt. kun ha behov for avtrekkskanaler. At mange av disse løsningene hverken er tilpasset norsk klima, tilfredsstiller gjeldene regelverk mht. ventilasjon, filtrering, energibruk, støynivå eller annet synes ikke å bekymre aktørene nevneverdig. I denne sammenheng kan det være aktuelt å fortelle om familien, som i sin «smarte bolig» hadde fått montert takvinduer med automatisk åpning ved behov for frisk luft, og som våknet av snøskred i dobbeltsengen etter at nattens snøfall.Dette til tross, når til og med samfunnsøkonomer er overbevist om viktigheten av balansert ventilasjon, finnes det heldigvis fortsatt håp. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen skriver i sin siste bok, Vandringer i boligmarkedene: «Moderne soverom har som oftest en enorm fordel framfor gamle, rett og slett ved at du sover bedre i dem fordi ventilasjonen er bedre. Moderne balansert ventilasjon er det største Gud har skapt siden TV.» Store ord, fra en litt overraskende kant.Det er selvsagt vemodig å avslutte en jobb, og forlate en bransje som har vært så sentral del av mitt yrkesaktive liv. Samtidig er jeg takknemlig og stolt over å ha bidratt til den store utviklingen innen boligbygging i Norge de siste tiårene.

Powered by Labrador CMS