FORTSETTER: Statsbygg er innstilt på å holde byggeprosjektene i gang. Det er viktig for samfunnsøkonomi og arbeidsplasser. Her fra byggeplassen på det nye nasjonalmuseet.

Ber offentlige byggherrer fortsette

Mens byggeplassene kan måtte stoppe, så trenger rådgiverne noe å gjøre. – Nå må det offentlige få ut tilbudene sine og ikke stoppe opp! oppfordrer Gaute Christensen i Multiconsult.

Published Last updated

Han forteller at de første byggeplassene stenger, og noen prosjekter stopper opp.
– Det trenger ikke å ha konsekvenser for oss, men vi ser at det kommer stadig flere beskjeder om prosjekter som stanses og tilbud som ikke kommer ut fra offentlige aktører. Jeg vil anta at det også gjelder private, sier kommunikasjonsleder Christensen.

Raskere oppstart

Mange av arbeidsoppgavene kan fortsette som før. Derfor oppfordrer han offentlige byggherrer til å stå på:
– Vår melding ut er at nå må det offentlige virkelig steppe opp og få ut tilbudene. Det er ikke sikkert du kan iverksette byggingen, men du kan få regnet på tilbud og prosjektert jobber. Det vil være tilfeller der det kan være lurt å la oss jobbe en uke eller to ekstra nå for at prosjektet skal starte opp igjen mye kjappere når ting normaliserer seg, sier han.

Statsbygg kjører

Multiconsult får full støtte i Statsbygg. Konsernet vil gjerne være med på å ta ansvar for å holde hjulene i gang. Om aktiviteten på byggeplassene må begrenses, så er det likevel mye som kan gjøres fra hjemmekontorene.
– De økonomiske konsekvensene for næringen blir kjempestore dersom vi ikke klarer å holde produksjon og aktivitet oppe nå. Vi vil gjøre det vi kan for å få ut nye prosjekter og kontrakter i markedet, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen på Statsbyggs hjemmeside.

Han signaliserer at det kan bli aktuelt å børste støv av små prosjekter som kan gi oppdrag til mindre aktører i bransjen. Det oppfordrer han også andre byggherrer til å gjøre.

Følger FHI

– Vi kjører produksjonen videre så langt vi kan og så langt smittevernreglene sier, fastslår kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

– Vi forholder oss hele tiden til hva Folkehelseinstituttet sier. Det er mulig produksjonen kan gå saktere etter hvert, sier hun. Men så lenge det er mulig å fortsette, mener hun at det er viktig for samfunnsøkonomien og arbeidsplassene å holde aktiviteten i gang.

Statsbygg har rundt 100 byggeprosjekter gående.

Sweco har kritisert at Bane Nor har valgt å avlyse en rådgiverkontrakt.
– Vi må være sikre på at det offentlige står for sine prosjekter i en krevende tid. Slakker de ned og stenger butikken nå, så er vår bransje umiddelbart i store problemer. Det handler ikke bare om oss i Sweco, men også alle andre i byggenæringen, sier administrerende direktør Grete Aspelund til Byggeindustrien.

Én dags stopp

Hege Njaa Aschim er klar over at Statsbygg har utfordringer, for eksempel folk fra andre land som har måttet i karantene på grunn av innreisereglene til Norge. Det kan skape forsinkelser. Og bildet kan endre seg hvis det skjer nye ting med koronasmitten. Foreløpig har Statsbygg hatt én dags stopp på ett prosjekt fordi organisasjonen var i villrede om hvordan det var riktig å forholde seg til mistanke om smitte. Prosjektet var i gang igjen neste dag.

Multiconsult er opptatt av å holde hjulene i gang så lenge det lar seg gjøre.
– Så må vi også tenke på at vi skal kunne få opp produksjonen så fort ting begynner å normalisere seg, sier Gaute Christensen.

Powered by Labrador CMS