FOTO: IMI Hydronic
FOTO: IMI Hydronic

Driftssikre varmesystemer fritt for luft og slam

Innspill fra utstillere til Driftskonferansen 2019.

Published

Kvaliteten på systemvannet er en avgjørende faktor når det gjeller systemets prestanda og holdbarhet. Jo mer vi lykkes med å holde gasser og slam borte, desto mer effektivt er systemet, mindre energi er nødvendig og mer holdbare er de. Rune Norstrøm, Produktsjef for ekspansjon og vannkvalitet hos IMI Hydronic Engineering redegjør for hvilke problem som luft og slam kan forårsake og hvordan du kan unngå disse utfordringene.

- En god vannkvalitet er en avgjørende faktor når det gjelder systemets prestanda og holdbarhet, forteller Rune Norstrøm, produktsjef og spesialist på trykksetting og vannkvalitet på IMI Hydronic Engineering.

Gasser og slam – HVAC-systemets verste fiender

Luft i lukkede systemer skaper korrosjon som igjen vil skape avleiringer i anlegget. Avleiringene vil kunne fungere som isolering og påvirker varme- eller kjøleoverføring. Dette vil igjen lede til lavere virkningsgrad og dermed høyere energiforbruk samt unødig slitasje på komponenter i systemet.

Slam påvirker sirkulasjon og effektavgivning i eksempelvis radiatorer og kjølebaffler hvilket igjen leder til dårligere inneklima og ineffektiv drift. 

I tillegg er risikoen stor for at ventiler og andre kritiske komponenter blir blokkert av slam som igjen gir unødige driftsstopp og i verste fall kanskje må byttes ut. Disse problemene genererer unødvendige kostnader for serviceutrykninger og høyere energiforbruk så skaper dette også et dårligere inneklima for de som benytter bygningen.

Hvordan beskytter vi systemet mot luft og slam?

For å gi HVAC -systemet de beste forutsetningene for en effektiv, driftssikker og økonomisk drift anbefaler vi på IMI Hydronic Engineering følgende tiltak, forteller Rune:

  • Velg en trygg og sikker ekspansjonsløsning. Helst med kontinuerlig alarmoverføring til SD anlegg for overvåkning.
  • Installer toppluftere for utlufting under oppfylling. Disse må stenges etter oppstart.
  • Installer vakuumavgasser for kontinuerlig / gassavhengig drift.
  • Installer en effektiv slamutskiller med integrert, tørrmontert magnet.

Korrekt og stabil trykksetting er grunnleggende

Korrekt systemtrykk starter med en ekspansjonsberegning. Det er beregningen av størrelsen på ekspansjonskaret som blir avgjørende for om vi klarer å holde korrekt systemtrykk ved alle temperaturer og driftsmodi. Et feilaktig trykksatt system på grunn av tilfeldig oppstart og/eller kvalitetsproblem kan resultere i at trykket oppfattes som ustabilt og dermed gjentagende påfylling av nytt oksygenrikt vann.

- Hadde vi alle hatt en felles oppfatning av hvordan trykksette et varme- eller kjøleanlegg korrekt kunne mye av problemene vært unngått. Standarden NS EN 128 28 beskriver hvordan ekspansjon skal beregnes samt korrekt trykksetting av anlegg. Vi i IMI Hydronic Engineering gjør alle beregninger ihht denne standarden og da er det viktig at også utførende trykksetter ihht denne standarden, forteller Rune.

Det er mulig å spare mye tid og kostnader ved å velge en sikker ekspansjonsløsning. Men hva er det da som gjør ekspansjonsløsningen mer sikker?

Ekspansjonskarets funksjon er å sikre korrekt statisk trykk, gjerne relativt konstant. Da vil det lønne seg å satse på et ekspansjonskar med kvalitet. En avgjørende faktor er hvor mye luft ekspansjonskaret slipper igjennom membranen og inn i anlegget, dvs hvor følsom gummimembranen i karet er for gassdiffusjon.

De fleste kar på markedet har en membran produsert i gummi. Det unike med våre kar er at de innvendig har en Butylgummibag. Dette gjør at ekspansjonsvannet aldri kommer i kontakt med metallet i karet. Butylgummibagen er produsert i en gummikvalitet av meget høy kvalitet og med høy diffusjonstetthet. Dette sikrer stabilt fortrykk over lang tid som igjen sørger for et stabilt systemtrykk og minimal korrosjon.

Ikke sikret deg plass på driftskonferansen enda? Nå er det under 10 plasser igjen. Meld deg på her!

Både effektiv utlufting og avgassing er nødvendig

 Gasser finnes i tre ulike tilstander i systemet:

-  frie gasser utenfor det sirkulerende vannet (Gasslommer).

- mikrobobler i vannet.

- oppløste gasser (ikke synlige).

For å bli kvitt gassene er det viktig å først lufte systemet ved oppstart. Da blir vi kvitt de frie gassene som er utenfor vannstrømmen.

Så gjelder det å få ut bobler, mikrobobler og oppløste gasser. I mange tilfeller blir det installert mikrobobleutskiller men disse har svært begrenset effekt basert på systemtemperatur og systemtrykk. Ved lave trykk og høye temperaturer kan disse ha en viss effekt. Ved høye trykk og lave temperaturer har en mikrobobleutskiller svært liten eller ingen effekt.

Den desidert beste metoden for å fjerne gasser i lukkede systemer er å benytte en vakuumutskiller. I dag er det mer og mer vanlig å sette inn en energi optimalisert vakuumutskiller som leser om det er mulig å felle ut gasser. Er det ikke lenger mulig å felle ut gasser vil denne gå i dvale i 24 timer før den forsøker på nytt.

Slamutskiller med integrert magnet – liten investering som gjør stor forskjell

Å installere en slamutskiller med integrert magnet er en av de beste tiltakene du kan gjøre. Fragmenter kommer nesten alltid inn i systemet under installasjonen og det er viktig fjerne disse så raskt som mulig før de rekker å gjøre skade på systemet. 

Vi har sett på effektiviteten til en slamutskiller og utviklet en løsning basert på syklonteknikk. På bare noen få sykluser fjerner denne løsningen 95% av fragmenter tyngre enn vann. Med en integrert kraftig magnetanordning som er tørr-montert vil også magnetitt fjernes enkelt. Slam og magnetitt spyles ut via spyleventil i bunn av utskilleren.

Å satse på en god vannkvalitet lønner seg i form av lavere energikostnader, færre serviceutrykninger, fornøyd leietagere samt forlenger systemets levetid

I denne serien presenterer vi utstillerne til Driftskonferansen 2019

DRIFTSKONFERANSEN er Norges største konferanse om forvaltning, drift og vedlikehold. Arrangementet avholdes på Color Magic 18.-20. september 2019.

Meld deg på!
Powered by Labrador CMS