KAN FÅ STØTTE: Systemairs markedssjef for boligventilasjon, Asle Lien Halvorsen, mener at balansert ventilasjon med varmegjenvinning alene er nok til å få Enova-støtte for borettslag og sameier.
KAN FÅ STØTTE: Systemairs markedssjef for boligventilasjon, Asle Lien Halvorsen, mener at balansert ventilasjon med varmegjenvinning alene er nok til å få Enova-støtte for borettslag og sameier.

VENTILASJON

Mener balansert ventilasjon alene kan gi Enova-støtte

Å bytte til balansert ventilasjon med varmegjenvinning kan alene være nok til å få Enova-støtte for borettslag og sameier. – Og energisparingen er jo bare en bieffekt, mener de som står bak vurderingen.

Published

– Man må være klar over det vanvittige potensialet det er for energisparing ved et balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Og energisparingen er jo bare en bieffekt, dette handler også om blant annet et få et bedre inneklima.

Det sier Asle Lien Halvorsen i Systemair til nemitek.no.

Halvorsen har gjort en forenklet vurdering av energisparingspotensialet ved å etterinstallere balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

20 prosent

Ifølge Halvorsen, som er markedsjef for boligventilasjon i Systemair, er dette alene nok til å få Enova-støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og sameier.

Minstekravet for å kunne søke om støtten er et mål om 20 prosent energiforbedring for den totale bygningsmassen som omfattes av søknaden.

Enova kan ifølge deres egen nettside dekke inntil 30 prosent av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner av prosjektkostnadene. Støtten kan også avkortes, hvis ikke målet om energiforbedring nås.

Bakgrunnen for tallene

Halvorsens beregning har tatt utgangspunkt i Enovas eget tall for årlig energisparing ved bruk av balansert ventilasjon: 29 kWh/m².

Deretter har han hentet inn gjennomsnittstall for energibehov av strøm pr. kvadratmeter, hentet fra strøm.no og forbrukerguiden.no.

  • Hos Forbrukerguiden.no var gjennomsnittet for henholdsvis enebolig, rekkehus og leilighet 133 kWh/m², 100 kWh/m² og 60 kWh/m².
  • Hos Strøm.no var gjennomsnittet for henholdsvis enebolig, rekkehus og leilighet 140 kWh/m², 156 kWh/m² og 145 kWh/m².
  • Det gjennomsnittlige energibehovet blir da 137 kWh/m² for enebolig, 128 kWh/m² for rekkehus og 103 kWh/m² for leilighet.

Basert på disse tallene vil du kun ved å etterinstallere balansert ventilasjon med varmegjenvinning, få en årlig innsparing på 21 prosent på enebolig, 23 prosent på rekkehus og 28 prosent på leilighet.

– Beregningene våre tilsier at det skal være tilstrekkelig å kun installere balansert ventilasjon med varmegjenvinning for å oppnå full støtte i henhold til kriteriene som Enova setter for støtteordningen, sier Halvorsen.

Viktig med inneklima

Halvorsen understreker at de med denne undersøkelsen ikke nødvendigvis oppfordrer borettslag og sameier til å kun vurdere dette tiltaket, siden det alene er nok til å oppnå kravene til søknaden.

– Det finnes absolutt mange andre tiltak som kan prøves, for eksempel å bytte vinduer, etterisolere, eller installere varmepumper. Men denne vurderingen mener jeg viser det store potensialet for energisparing som ligger i balansert ventilasjon, sier markedssjefen.

– Det er kanskje ikke helt uventet at du som markedssjef i et selskap som tilbyr balansert ventilasjon, også mener det er den beste løsningen?

– Det kan du kanskje si, men jeg vil påstå at jeg er vel så opptatt av å fremme gode ventilasjonsløsninger. Denne vurderingen mener jeg synliggjør gevinsten ved balansert ventilasjon, men så er det jo til sjuende og sist kunden som tar valget, sier han og fortsetter:

– Balansert ventilasjon bidrar først og fremst til sunt og godt inneklima, ved at boligen tilføres filtrert og temperert frisk luft. Dette reduserer for eksempel pollen og helseskadelige partikler i inneluften, i tillegg kan vinduslufting og ventilering via fasadeventiler unngås. På denne måten reduseres blant annet støy fra utendørs støykilder som kan forstyrre nattesøvnen. Støyreduksjonen sammen med filtrert luft som tilføres temperert og trekkfritt, bidrar til økt komfort og trivsel som gir positive helsegevinster. Sånn sett er balansert ventilasjon et kinderegg, avslutter Asle Lien Halvorsen i Systemair.

Powered by Labrador CMS