KOMBINERT: Smartberederne kombinerer varmepumpe og varmtvannsbereder, viser Per Arne Haugland.

VARME

Enova snur - gir støtte til varmepumpeberedere 

Nå har Enova bestemt seg for å støtte varmtvannsberedere som sparer strøm, også – ikke bare dem som flytter energibruken og bruker strøm når den er billigst.

Published

Det skjer fra 1. september.
– Men har du fått levert en varmepumpebereder og blitt fakturert for den etter 21. juni, så kan du søke om støtte. Beslutningen har tilbakevirkende kraft, forteller Per Arne Haugland hos Kinnan Norge.

Støttet ikke sparing

I april vakte det oppsikt da nemitek.no fortalte hvordan Enova støttet smartberedere som bruker strømmen når den er billigst, men ikke smartberedere som faktisk sparte strøm. Ikke spesielt logisk, mente Haugland den gangen.

Men etter at nemitek.no tok opp saken, har Enova snudd. Fra 1. september blir det støtte også til varmepumpeberedere.

– Varmepumpebereder passer godt inn i hvordan Enova vil arbeide med enkeltteknologier for energieffektivisering som vurderes som teknisk modne, men markedsmessig umodne, sier seniorrådgiver Tor Brekke i Enova. Han forteller at slike teknologier får støtte frem til Enova finner ut at de er konkurransedyktige uten støtte.

Kinnan Norge har gått en runde med Enova etter at den nye ordningen ble offentliggjort.
– De har gått god for at løsningen vår blir dekket under denne ordningen, forteller Haugland.

Billigere tappevann

Hitachi smartberedere, som Kinnan selger i Norge, varmer opp tappevannet ved hjelp av en varmepumpe-utedel, og ikke noe annet. 

– Den kan monteres som bare varmtvannsbereder, men også som et multisystem som står for oppvarming av tappevann og oppvarming i boligen generelt, sier han.

Ifølge Haugland kan løsningen redusere kostnaden til å varme opp tappevann med mer enn to tredjedeler. Siden Hitachi-smartberederne kom på det norske markedet for tre år siden, er det først og fremst manglende kjennskap til produktet som har begrenset salget.

Det gikk bedre da strømprisene gikk i taket og flere begynte å følge med på energiforbruket sitt, og nå håper Kinnan Norge på ny økning.

Endrer hele tiden

Enova vurderer og justerer støtteordningene sine hele tiden. Men Tor Brekke vil ikke si noe om hva som blir det neste:

– Enova har som prinsipp å aldri spre informasjon om tiltak som er under vurdering før eventuell støtte er tilgjengelig. Dette er for å unngå at kunder venter med å bestille i påvente av et mulig tilskudd, og at markedet dermed kan stoppe opp og skape problemer for leverandørene, forklarer han.

Derfor kan han bare kommentere generelt:

– Enova følger utviklingen av ulike teknologier for energieffektivisering tett og vil foreta regelmessige vurderinger av innsatsen mot disse for å bidra til varige markedsendringer. Teknologier og støttesatser vurderes fortløpende, sier Tor Brekke i Enova.

Her er kriteriene:

Det må være fagfolk som installerer en varmepumpebereder. Her er kriteriene fra Enova for å få innvilget støtte:

• Varmepumpeberederen skal være installert i helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

• Berederen skal ha energimerke A+ eller bedre.

• Selve tanken skal være i rustfritt materiale for å sikre lang levetid.

• Arbeidet skal være utført av fagfolk.

• Varmepumpeberederen skal bare varme opp tappevann.

• Den må være kjøpt og installert etter 21. juni 2023.

Powered by Labrador CMS